Pojištění nemovitosti online

Sjednejte si pojištění nemovitosti online z pohodlí vašeho domova.

Pojištění nemovitosti (stavby)

Pojistěte si Vaši nemovitost (stavbu) pro případ přírodních živlů, nehod, škod způsobenými poruchami, krádežemi, vandalismem aj. včetně technických asistenčních služeb a připojištění odpovědnosti.

Nabízíme následující produkty:

Pojištěním nemovitosti se rozumí pojištění samotné stavby (budovy), stavebních součástí a věcí pevně s ní spojené (zdi, střecha, podlahy, okna, radiátory, fasáda, obklady, dlažby apod.).

Jako nemovitost lze pojistit rodinný dům, byt v osobním vlastnictví, družstevní byt, rekreační chatu či chalupu, samostatnou garáž.

K tomu lze připojistit vedlejší stavby na stejném místě (stejné adrese) – např. kůlna, garáž, bazén, altán, studna, oplocení, hospodářská budova, septik, opěrná zeď apod.

Dále můžete specifikovat některá zvláštní zařízení vaší stavby, která nemusí být obsažena v základním krytí nebo chcete mít jistotu, že je pro ně správně nastaveno pojistné plnění. Jedná se např. o solární nebo fotovoltaické kolektory (do 12 kusů), tepelná čerpadla, klimatizační jednotky a ostatní vzduchotechnická zařízení, případně další zařízení a jejich součásti sloužící obdobnému specifickému účelu (úprava vzduchu, výroba energie nebo snížení její spotřeby v domácnosti).

Pojistit můžete i nemovitost ve výstavbě nebo v rekonstrukci. V takovém případě je však nutné ke smlouvě doložit stavební povolení hlášení rekonstrukce na obecním úřadě. Předmětem pojištění je pak i stavební materiál sloužící k opravám nebo rekonstrukci budovy nebo bytu či stavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště u budovy, stavby nebo rozestavěného bytu.

Pojišťované nemovitosti musí být v řádném technickém stavu, nepoškozené a udržované, musí splňovat náležitosti užívání k jim předepsanému účelu. Nelze pojistit nemovitosti, které mají trhliny ve zdech, pokleslé základy, dále nemovitosti s propadlou konstrukcí krovu, deformovanou stropní konstrukcí, poškozenou střešní krytinou, chybějícími okny a jejich výplněmi, vykazující dlouhodobé prosakování vody z poškozené vodovodní instalace apod.

Pojistná částka

U nemovitostí je nutné uvést pojistnou částku. Měla by odpovídat pojistné hodnotě nemovitosti, konkrétně ceně nového postavení celé nemovitosti (nová cena). Nelze se řídit tržní hodnotou. Pojistná hodnota se nejlépe stanoví ze znaleckého posudku, celkové ceny nemovitosti ve výstavbě z projektu.

Nepodceňujte správné uvedení pojistné částky! Pokud ji uvedete příliš nízkou, dojde k tzv. podpojištění a pojišťovna vám může případné pojistné plnění zkrátit. U příliš vysoké pojistné částky může být nutné pojišťovně doložit, co je na nemovitosti tak drahého.

Pojistná nebezpečí, připojištění

Pojištění nemovitosti je možno sjednat již od základního krytí, ve kterém obvykle jsou pojistná nebezpečí jako: živelná rizika (požár, oheň, tíha sněhu, úder blesku, pád stromu, vichřice, krupobití), pád letadla, výbuch a podobně.

Ve vyšších variantách pojištění nebo jako připojištění pak je k dispozici

 • zkrat, přepětí, podpětí
 • úniky vody, vodovodní škody, poškození nádrží a kotlů, potrubí
 • rozbití skel
 • povodeň a záplava (v některých povodňových pásmech však toto pojištění uzavřít nejde)
 • krádež vloupáním, loupež, vandalismus, sprejerství
 • zatečení atmosférických srážek
 • tíha sněhy a námrazy
 • poškození zateplené fasády ptáky, hlodavci a hmyzem
 • a další

Pojištění odpovědnosti

K pojištění nemovitosti/domácnosti lze přidat pojištění odpovědnosti:

 • pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti – vztahuje na veškeré škody způsobené v souvislosti s pojištěnou nemovitostí (např. zranění při pádu střešní krytiny)
 • pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě – vztahuje se na škodu způsobenou činností pojištěného v běžném občanském životě, způsobenou v domácnosti a provozem jejího zařízení či způsobenou pojištěným jako chodcem nebo cyklistou, sjednává s územním rozsahem buď pouze ČR nebo i Evropa

Další informace, rady a časté dotazy

Aktuality a informace

Diskuzní fórum o cestovním pojištění

 • Zvolené fórum celkem obsahuje 47 témat a 34 odpovědí. Do diskuze se naposledy zapojil uživatel Jarek 1 rokem, 9 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 17 témat – 31. až 47. (z celkem 47)
Aktuálně je na stránce zobrazeno 17 témat – 31. až 47. (z celkem 47)
Vytvořit nové téma ve fóru „Pojištění majetku“
Informace o uživateli:

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.