Pojištění majetku online

Dárek k pojištění majetku

Tato akce již skončila

Aktualizace 14.12.2018: Akce prodloužena z 15.12. do 31.12. 

Ke každému pojištění chaty či chalupy sjednanému v období 9.11.2018 až 31.12.2018 (počátek pojištění není rozhodující) dáváme jako dárek švýcarský kapesní nůž Victorinox.

Platí pro pojištění nemovitosti a/nebo domácnosti, kde je jako typ nemovitosti uvedena chata, chalupa či rekreačně (přechodně) obydlený rodinný dům.

Dárek vám zašleme 35 dní od počátku pojištění. Zasíláme pouze do ČR, zašleme na adresu pojistníka anebo na jinou adresu pro zaslání dárku, kterou uvedete během objednávání.

 


Podrobné podmínky akce

 1. Provozovatelem akce je www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283
 2. Tato akce se vztahuje na pojištění sjednaná a zaplacená v době trvání akce – od 9.11.2018 do 31.12.2018 – na stránkách provozovatele.
 3. Platí pro pojištění majetku – nemovitosti či domácnosti. Platí pro typ nemovitosti chata/chalupa a pro přechodně (rekreačně) obývaný rodinný dům. Neplatí pro trvale obydlený dům, byt a samostatnou garáž.
 4. Účastník se může akce účastnit vícekrát. Za každou objednávku může vzniknout nárok na 1 věcný dárek.
 5. Věcný dárek zasíláme nejdříve 35 dní ode dne počátku pojištění.
 6. Nárok na věcný dárek zaniká, pokud v době před jeho odesláním dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy (výpovědí, odstoupení, dohodou či jakýmkoliv jiným způsobem).
 7. Věcné dárky doručujeme pouze na adresy v ČR.
 8. Věcný dárek zasíláme na adresu pojistníka, uvedenou v pojistné smlouvě, popř. na jinou adresu pro zaslání marketingového dárku, kterou pojistník uvede v objednávce.
 9. Provozovatel hradí další poplatky spojené s přepravou do maximální výše 200,- Kč. Pokud bude náklad na zaslání vyšší, je oprávněn požadovat spoluúčast na dopravném od příjemce dárku, avšak na tomto se musí oba předem dohodnout.
 10. Dárek není právně vymahatelný a jedná se o reklamní předmět společnosti.
 11. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené s touto akcí posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.
 12. Provozovatel je oprávněn vyřadit z nároku na dárek účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání dárku. V takovém případě nebude účastníkovi dárek předán. Bude-li již dárek předán a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro jeho přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení tohoto dárku.
 13. Provozovatel není odpovědný za plnění třetích osob, kteří se účastní akce díky partnerskému systému. Marketingové neboli reklamní dárky jsou přidělovány Provozovatelem dle podmínek uvedených zde.
 14. Záruční a další podmínky vztahující se k věcným dárkům se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Nároky z vad dárků musí výherce uplatňovat u jejich dodavatele, pokud bude dárek zaslán společně se záručním listem, pokud tak nebude, může se obrátit s žádostí na vyřízení u Provozovatele. Dále není odpovědný za nedostatky či prodlení při přepravě dárku k oprávněnému příjemci, kterou zajišťuje Česká pošta nebo jiný přepravce.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla této akce, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo ji zcela zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již nárokované dárky, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich získání. Změny jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.