Dárek k pojištění majetku

UPOZORNĚNÍ! Tato akce již skončila dne 30.11.2017.

Ke každému pojištění majetku (nemovitosti či domácnosti) s pojistným alespoň 500 Kč (první splátka) sjednanému v období 19.9.2017 až 30.11.2017 dáváme marketingový dárek:


PowerCube – multifunkční rozbočka s nabíječkou
(230V a USB napájení)

 

Pro přiznání věcného marketingového dárku je rozhodující první splátka pojištění dle sjednané četnosti splácení.

Marketingový dárek vám zašleme 35 dní od počátku pojištění. Zasíláme pouze do ČR, zašleme na adresu pojistníka anebo na jinou adresu pro zaslání dárku, kterou uvedete během objednávání.

 


Podrobné podmínky akce

 1. Provozovatelem akce je www.POJISTENI.cz, a.s. se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, IČ: 28770283
 2. Tato akce se vztahuje na pojištění sjednaná a zaplacená v době trvání akce – od 19.9.2017 do 30.11.2017.
 3. Platí pro pojištění majetku (nemovitosti či domácnosti) s pojistným alespoň 500 Kč. Vztahuje se i na objednávky s nižší četností platby než je rok, rozhodující pro výběr marketingového dárku je však výše první splátky pojistného a nikoliv celé roční pojistné.
 4. Účastník se může akce účastnit vícekrát. Za každou objednávku může vzniknout nárok na 1 věcný dárek.
 5. Věcný marketingový dárek zasíláme nejdříve 35 dní ode dne počátku pojištění.
 6. Nárok na věcný marketingový dárek zaniká, pokud v době před jeho odesláním dojde k předčasnému ukončení pojistné smlouvy (výpovědí, odstoupení, dohodou či jakýmkoliv jiným způsobem).
 7. Věcné marketingové dárky doručujeme pouze na adresy v ČR.
 8. Věcný marketingový dárek zasíláme na adresu pojistníka, uvedenou v pojistné smlouvě, popř. na jinou adresu pro zaslání marketingového dárku, kterou pojistník uvede v objednávce.
 9. Provozovatel hradí další poplatky spojené s přepravou do maximální výše 200,- Kč. Pokud bude náklad na zaslání vyšší, je oprávněn požadovat spoluúčast na dopravném od příjemce marketingového dárku, avšak na tomto se musí oba předem dohodnout.
 10. Marketingový dárek není právně vymahatelný a jedná se o reklamní předmět společnosti.
 11. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek účastníky. Veškeré záležitosti, stížnosti a případné spory spojené s touto akcí posuzuje a s konečnou platností řeší Provozovatel.
 12. Provozovatel je oprávněn vyřadit z nároku na marketingový dárek účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání marketingového dárku. V takovém případě nebude účastníkovi marketingový dárek předán. Bude-li již marketingový dárek předán a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je Provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení tohoto marketingového dárku.
 13. Provozovatel není odpovědný za plnění třetích osob, kteří se účastní akce díky partnerskému systému. Marketingové neboli reklamní dárky jsou přidělovány Provozovatelem dle podmínek uvedených zde.
 14. Záruční a další podmínky vztahující se k věcným marketingovým dárkům se řídí podmínkami jejich dodavatelů a obecně závaznými právními předpisy České republiky. Nároky z vad marketingových dárků musí výherce uplatňovat u jejich dodavatele, pokud bude marketingový dárek zaslán společně se záručním listem, pokud tak nebude, může se obrátit s žádostí na vyřízení u Provozovatele. Dále není odpovědný za nedostatky či prodlení při přepravě marketingového dárku k oprávněnému příjemci, kterou zajišťuje Česká pošta nebo jiný přepravce.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla této akce, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo ji zcela zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již nárokované marketingové dárky, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich získání. Změny jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách Provozovatele.