Pojištění majetku online

ČPP Domex pojištění majetku a odpovědnosti

Pojišťovna ČPP nabízí pojištění Domex+ MINI, OPTI, MAXI, vždy se stejným rozsahem pojistných nebezpečí – pouze volba nejvíce vyhovujících limitů.  

 

Pojištění stavby

 • dům, byt, chalupu či chatu, jejich součásti a příslušenství včetně případného spoluvlastnického podílu. I ty ve výstavbě.
 • stavební materiál a výrobky, které máte připravené k opravám, výstavbě či rekonstrukci, a také prostředky protipožární ochrany.
 • škody na zabudovaných strojních a elektrických zařízeních, které ve své budově používáte.
 • zahradu a veškeré vedlejší stavby, jako jsou například garáže, bazény, oplocení, opěrné zdi, stodoly, studny, septiky, plynové zásobníky, kůlny nebo fotovoltaické elektrárny.
 • finanční náklady vzniklé ztrátou vody při havárii na vodovodním zařízení.

Pojištění domácnosti

 • věci, kterými jste zařídili nemovitost, pojistí kuchyňskou linku až po šroubovák v dílně.
 • před poškozením, zničením nebo odcizením.
 • škody na osvětlení, nábytku (včetně kuchyňské linky se spotřebiči), podlahách, bytovém textilu, sanitární keramice i sklech.
 • škody na vašich osobních věcech, ať už je to elektronika, oblečení a boty, sportovní vybavení nebo předměty související s vašimi koníčky a sbírkami.
 • kola jsou pojištěna nejen u vás doma, ale také po celé České republice (varianty MINI, OPTI) nebo Evropě (varianta MAXI).
 • dílna a zahrada: domácí a drobná zvířata, vybavení dílny, zahradní techniku, nábytek i nářadí.
 • peníze v hotovosti, cennosti i ceniny. A také vaše osobní doklady.
 • služební telefon nebo notebook, a to včetně nákladů na záchranu elektronických dat z pevného disku.
 • zkažené potraviny v rozbité lednici nebo při přerušení dodávky elektřiny.

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě

 • způsobíte vy nebo vaši blízcí újmu třetí osobě v různých životních situacích.
 • vytopení sousedů
 • zničení zboží v obchodě
 • zavinění nehody při
 • jízdě na kole.
 • apod.

 

 

Pojištění stavby – tabulka variant a krytí

 
POJISTNÁ NEBEZPEČÍMINIOPTIMAXI
Odcizení věci krádeží nebo loupeží, vandalismus50 000,00 Kč300 000,00 Kčbez limitu
Výrobky k opravám, výstavbě či rekonstrukci20 000,00 Kč150 000,00 Kč350 000,00 Kč
Stavební materiál, dočasné stavby50 000,00 Kč250 000,00 Kč350 000,00 Kč
Poškození nebo zničení elektrických a strojních zařízení z jiných příčin10 000 Kč za pojistný rok50 000 Kč za pojistný rok150 000 Kč za pojistný rok
Skla z jiných příčin10 000 Kč za pojistný rok100 000 Kč za pojistný rok300 000 Kč za pojistný rok
Zahradní architektura10 000 Kč za pojistný rok50 000 Kč za pojistný rok150 000 Kč za pojistný rok
Náhrada ztráty vody10 000 Kč za pojistný rok50 000 Kč za pojistný rok100 000 Kč za pojistný rok
Poškození nebo zničení živočišnými škůdci10 000 Kč za pojistný rok30 000 Kč za pojistný rok80 000 Kč za pojistný rok
Atmosférické srážky10 000 Kč za pojistný rok50 000 Kč za pojistný rokbez limitu
Graffiti5 000 Kč za pojistný rok50 000 Kč za pojistný rokbez limitu
Havárie rozvodů10 000,00 Kč20 000,00 Kč30 000,00 Kč
 
 
 

Pojištění domácnosti – tabulka variant a krytí

POJISTNÁ NEBEZPEČÍMINIOPTIMAXI
Odcizení věci krádeží nebo loupeží, vandalismus30 % z pojistné částky50 % z pojistné částky80 % z pojistné částky
Stavební součásti a příslušenství pořízené vlastním nákladem50 000,00 Kč300 000,00 Kč500 000,00 Kč
Elektrospotřebiče a elektronika / 1 ks20 000,00 Kč50 000,00 Kčbez limitu
Jízdní kola v místě pojištění / 1 ks20 000,00 Kč40 000,00 Kč100 000,00 Kč
Jízdní kola na místě jiném (neplatí v pojištění rekreační domácnosti)5 000 Kč za pojistný rok (území ČR)20 000 Kč za pojistný rok (území ČR)80 000 Kč za pojistný rok (geografické území Evropy)
Peníze v hotovosti10 000,00 Kč20 000,00 Kč35 000,00 Kč
Cennosti a ceniny (mimo peněz v hotovosti)10 000,00 Kč80 000,00 Kč150 000,00 Kč
Cizí věci užívané k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání15 000 Kč za pojistný rok80 000 Kč za pojistný rok200 000 Kč za pojistný rok
Majetek zvláštní hodnoty25 000,00 Kč100 000,00 Kč250 000,00 Kč
Zahradní technika15 000,00 Kč50 000,00 Kč150 000,00 Kč
Skla z jiných příčin10 000 Kč za pojistný rok50 000 Kč za pojistný rok200 000 Kč za pojistný rok
Přepětí, zkrat a podpětí u elektrospotřebičů a elektroniky20 000 Kč za pojistný rok50 000 Kč za pojistný rokbez limitu
Loupež věcí na sobě, u sebe na místě jiném (neplatí v pojištění rekreační domácnosti)10 000,00 Kč30 000,00 Kč50 000,00 Kč
Dětský kočárek, kompenzační a zdravotnická pomůcka v místě pojištění i na místě jiném (v pojištění rekreační domácnosti pouze v místě pojištění)20 000 Kč za pojistný rok (území ČR)50 000 Kč za pojistný rok (území ČR) 100 000 Kč za pojistný rok (geografické území Evropy)
Osobní dokladybez limitubez limitubez limitu
Atmosférické srážky10 000 Kč za pojistný rok50 000 Kč za pojistný rokbez limitu
Náklady na náhradní ubytování / neobyvatelná domácnost (neplatí v pojištění rekreační domácnosti)20 000 Kč/ 6 měsíců60 000 Kč/ 6 měsíců120 000 Kč/ 12 měsíců
Převezení a uskladnění pojištěného majetku5 000,00 Kč15 000,00 Kč25 000,00 Kč
Věci v nebytových prostorách, na zabezpečeném prostranství, ve společných částech domu30 000,00 Kč150 000,00 Kč300 000,00 Kč
Obsah chladicího zařízení10 000 Kč za pojistný rok20 000 Kč za pojistný rok30 000 Kč za pojistný rok
Malá plavidla10 000,00 Kč30 000,00 Kč50 000,00 Kč
Věci umístěné v uzamčeném automobilu (neplatí v pojištění rekreační domácnosti)5 000 Kč za pojistný rok (území ČR)10 000 Kč za pojistný rok (území ČR)max. 30 000 Kč za pojistný rok (geografické území Evropy)
Náklady na záchranu dat (neplatí v pojištění rekreační domácnosti)2 500 Kč za pojistný rok5 000 Kč za pojistný rok10 000 Kč za pojistný rok
Střelné zbraně vč. střeliva v místě pojištění20 000 Kč za pojistný rok50 000 Kč za pojistný rok100 000 Kč za pojistný rok
Havárie rozvodů10 000,00 Kč20 000,00 Kč30 000,00 Kč
Náhrada ztráty vody10 000 Kč za pojistný rok50 000 Kč za pojistný rok100 000 Kč za pojistný rok

Asistenční služby

 
Když se cokoli stane 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Pomůže ČPP v případě havárie nebo poruchy domácích spotřebičů či v jiné naléhavé situaci.
 
Základní službu Domácí asistence získáváte automaticky jako součást pojištění, službu Domácí asistence PLUS si můžete pořídit za příplatek.
 
ROZSAH POSKYTOVÁNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEBDOMÁCÍ ASISTENCEDOMÁCÍ ASISTENCE PLUS
Vznik nouzové situace (zprostředkování služby a vyslání technika)anoano
Příjezd a odjezd technika na/z místa pojištěníanoano
Časově neomezená práce technika spojená s odstraňováním poruchyanoano
Úhrada použitého materiáluanoano
Uvedení domácnosti do původního stavu po zásahu řemeslníkaanoano
Porucha domácího spotřebičePouze zprostředkování služby; náklady hrazeny pojištěnýmano
Likvidace včelích rojů, vosích a sršních hnízdPouze zprostředkování služby; náklady hrazeny pojištěnýmano
IT konzultaceSlužba není poskytovánaano
Počet asistovaných událostí v jednom pojistném roce23
Náklady na jednu asistovanou událost3 000,00 Kč5 000,00 Kč

Jaký je rozdíl mezi pojištění stavby a pojištění domácnosti?

 
Do pojištění stavby patří konstrukce domu, která je pevně spjata se zemí, a dále všechny stavební součásti, které jsou pevně k této konstrukci připevněny. Do pojištění domácnosti spadá vybavení domácnosti, elektrospotřebiče, osobní věci, podlahy, okna a dveře.
 
 
 

Jak vypovědět pojištění majetku?

 
Výpověď pojistné smlouvy je nezbytné podat volnou formou s uvedením čísla smlouvy, důvodu výpovědi a podpisem pojistníka a to prostřednictvím poštovní služby (nejlépe doporučeně) na naši adresu:
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
P. O. BOX 28
664 42 Modřice
 
Výpověď lze zaslat také na e-mailovou adresu info@cpp.cz
Jestliže budete využívat e-mailového podání, je nutné žádost s výše uvedenými náležitostmi naskenovat jako přílohu e-mailu nebo e-mail opatřit elektronickým podpisem pojistníka
V případě ukončení z následujících důvodů je vhodné rovnou doložit tyto doklady
 

PRODEJ NEMOVITOSTI

 
S výpovědí pojistné smlouvy je vhodné doložit doklad prokazující změnu vlastnictví. Tím může být fotokopie kupní smlouvy, výpis z katastru nemovitostí po převodu na nového majitele nebo čestné prohlášení s uvedením data, od kterého nejste vlastníkem pojištěné stavby (tento pouze v případě, že nemáte možnost doložit ani jeden z výše uvedených dokladů).
 
STĚHOVÁNÍ, popř. UKONČENÍ NÁJMU
 
Spolu s žádostí doložte také doklad prokazující výše uvedenou skutečnost. Tím může být
 
 • kopie ukončené nájemní smlouvy
 • kopie kupní smlouvy o prodeji nemovitosti
 • Vaše čestné prohlášení (pouze v případě, že nemáte možnost doložit ani jeden z výše uvedených dokladů).

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.