Pojištění majetku online

Pojištění majetku před bouřkou

Bouřky, krupobití i s nimi často spojené vichřice dokáží během několika hodin natropit škody za miliony korun. Tyto živly představují nejčetnější skupinu škod, ke kterým důsledkem rozmarů počasí dochází. Česká asociace pojišťoven radí, jak se proti nim zabezpečit, jak případné škody zmírnit a jak nahlásit škodu pojišťovnám. 

S vhodně sjednaným pojištěním majetku a domácnosti by nás letní živly neměly zaskočit. Krupobití, přímý úder blesku, vichřice i požár jsou rizika, která bývají standardně kryta již v základní variantě pojištění majetku – v pojištění domácnosti i v pojištění stavby a přilehlých budov. Některé pojišťovny rozšiřují pojistnou ochranu i na zahradní architekturu.

Užitečným připojištěním k výše uvedeným rizikům může být i pojištění elektrospotřebičů proti riziku přepětí v síti. V důsledku úderu blesku dochází v širším okolí od místa úderu k zakolísání napětí, což může způsobit poškození napájecích zdrojů, elektroniky s obrazovkou, praček i další elektroniky.

Nezapomínejte na prevenci, výše škody pak může být mírnější

  • Silná bouřka bývá provázena i silným větrem, zajištěním oken a dveří zabráníte průvanu a jejich případnému poškození nebo poškození dalšího vybavení domácnosti.
  • Preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek, grily,), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí.
  • Udržujte hromosvod v provozuschopném stavu.
  • Pokud nemáte instalované přepěťové ochrany a blíží se bouřka, vytáhněte napájecí kabely elektrospotřebičů ze zásuvek, škody vzniklé přepětím v síti v rámci pojištění úderem blesku pojišťovna nehradí.

Další informace:

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.