Příjemci osobních údajů

Tento dokument navazuje na Zásady zpracování osobních údajů a obsahuje konkrétnější výčet příjemců osobních údajů.

Platnost od: 24.5.2018 

Některé naše služby jsou poskytovány ve spolupráci se společnostmi mimo www.POJISTENI.cz, a.s.

Pojišťovny

Pojišťovnám předáváme údaje uvedené v uzavřených pojistných smlouvách. Je to nezbytné pro plnění pojistné smlouvy. Pojišťovny tyto údaje uchovávají 15 let po ukončení poslední smlouvy dle zákona č. 277/2009 o pojišťovnictví.

Pojišťovna WWW
AXA pojišťovna a.s. 28195604 www.axa.cz
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 63998530 www.cpp.cz
ČSOB Pojišťovna, a. s. 45534306 www.csobpoj.cz
Direct pojišťovna, a.s. 25073958 www.direct.cz
Kooperativa pojišťovna, a.s. 47116617 www.koop.cz
MAXIMA pojišťovna, a.s. 61328464 www.maximapojistovna.cz
Slavia pojišťovna a.s. 60197501 www.slavia-pojistovna.cz
UNIQA pojišťovna, a.s. 49240480 www.uniqa.cz
INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka 28225619 www.axa-assistance.cz
ERGO pojišťovna, a.s. 61858714 www.ergo.cz

Orgány veřejné správy

Některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o dohledovou činnost České národní banky, dále např. o soudy, Policii ČR, garanční fondy nebo zdravotní pojišťovny. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.

Seznam.cz, a.s.

IČ: 26168685

Tato společnost deklarovala, že pro účely on-line reklamy bude po nabytí účinnosti GDPR využívat pouze taková data, která neidentifikují konkrétní fyzické osoby nebo prostřednictvím nichž není možné konkrétní fyzické osoby identifikovat. Společnost Seznam.cz z důvodu prevence přijala a přijme řadu opatření, přičemž dle jednoho z nich nebudou po nabytí účinnosti GDPR pro účely behaviorálního cílení a retargetingu Skliku využívány IP adresy uživatelů. Pro účely lépe cílené reklamy sbírá Sklik dále informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a IP adresu. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů.

Google

Tuto společnost využíváme pro zpracování statistik návštěvnosti stránek (Google Analytics) a reklamním aktivitám včetně remarketingu (Google AdWords). Společnost pomocí cookies sleduje a zaznamenává aktivity návštěvníků stránek a provádí jejich profilování.

Facebook

Tuto společnost využíváme pro remarketingové aktivity. Společnost pomocí cookies sleduje a zaznamenává aktivity návštěvníků stránek a provádí jejich profilování.

GOPAY s.r.o.

IČ: 26046768
web: www.gopay.cz

Pro on-line platby objednávek využíváme platební bránu GoPay. Té při zahájení platební transakce předáváme základní osobní údaje klienta (jméno, příjmení, adresa pobytu, e-mailová adresa), které jsou potřebné ke splnění povinností za účelem zabránění zneužívání finančního systému.

Řídí se povinností, kterou ukládá zákon č. 284/2009 Sb. (zákon o platebním styku) a dále zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon).

WEDOS Internet, a.s.

IČ: 28115708
web: www.wedos.as

Pokud byla objednávka zprostředkována provizním systémem WEDOS Affiliate, předáváme základní údaje o zákazníkovi (jméno, příjmení, adresa, e-mail) provozovateli provizního systému. Tyto údaje jsou potřebné zejména kvůli ochraně proti podvodům v provizním systému a dále k řešení případných reklamací a problémů s objednávkami.

Smartsupp.com, s.r.o.

IČ: 3668681
web: www.smartsupp.com

Využíváme nástroj pro on-line chat od této společnosti. Historie návštěv a komunikace se maže po 3 měsících.

Další příjemci

  • akcionáři společnosti
  • dodavatelé účetních, auditních a právních služeb
  • dodavatelé zajišťující technický provoz našich služeb nebo provozující potřebné technologie
  • dodavatelé zajišťující bezpečnost našich informačních systémů a technologií