Příjemci osobních údajů

Tento dokument navazuje na Zásady zpracování osobních údajů a obsahuje konkrétnější výčet příjemců osobních údajů.

Platnost od: 24.5.2018 

Aktualizace 20.1.2023

Některé naše služby jsou poskytovány ve spolupráci se společnostmi mimo www.POJISTENI.cz, a.s.

Pojišťovny

Pojišťovnám předáváme údaje uvedené v uzavřených pojistných smlouvách. Je to nezbytné pro plnění pojistné smlouvy. Pojišťovny tyto údaje uchovávají 15 let po ukončení poslední smlouvy dle zákona č. 277/2009 o pojišťovnictví.

PojišťovnaWWW
AXA pojišťovna a.s.28195604www.axa.cz
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.63998530www.cpp.cz
ČSOB Pojišťovna, a. s.45534306www.csobpoj.cz
Direct pojišťovna, a.s.25073958www.direct.cz
Kooperativa pojišťovna, a.s.47116617www.koop.cz
MAXIMA pojišťovna, a.s.61328464www.maximapojistovna.cz
Slavia pojišťovna a.s.60197501www.slavia-pojistovna.cz
UNIQA pojišťovna, a.s.49240480www.uniqa.cz
INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka28225619www.axa-assistance.cz

ERGO pojišťovna, a.s. (nově SV pojišťovna)

Pillow pojišťovna, a. s.

Allianz pojišťovna, a.s.

61858714

04257111

47115971

www.ergo.cz

www.mypillow.cz

www.allianz.cz

Orgány veřejné správy

Některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o dohledovou činnost České národní banky, dále např. o soudy, Policii ČR, garanční fondy nebo zdravotní pojišťovny. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.

Seznam.cz, a.s.

IČ: 26168685

Tato společnost deklarovala, že pro účely on-line reklamy bude po nabytí účinnosti GDPR využívat pouze taková data, která neidentifikují konkrétní fyzické osoby nebo prostřednictvím nichž není možné konkrétní fyzické osoby identifikovat. Společnost Seznam.cz z důvodu prevence přijala a přijme řadu opatření, přičemž dle jednoho z nich nebudou po nabytí účinnosti GDPR pro účely behaviorálního cílení a retargetingu Skliku využívány IP adresy uživatelů. Pro účely lépe cílené reklamy sbírá Sklik dále informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a IP adresu. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů.

Google

Tuto společnost využíváme pro zpracování statistik návštěvnosti stránek (Google Analytics) a reklamním aktivitám včetně remarketingu (Google AdWords). Společnost pomocí cookies sleduje a zaznamenává aktivity návštěvníků stránek a provádí jejich profilování.

Facebook

Tuto společnost využíváme pro remarketingové aktivity. Společnost pomocí cookies sleduje a zaznamenává aktivity návštěvníků stránek a provádí jejich profilování.

GOPAY s.r.o.

IČ: 26046768
web: www.gopay.cz

Pro on-line platby objednávek využíváme platební bránu GoPay. Té při zahájení platební transakce předáváme základní osobní údaje klienta (jméno, příjmení, adresa pobytu, e-mailová adresa), které jsou potřebné ke splnění povinností za účelem zabránění zneužívání finančního systému.

Řídí se povinností, kterou ukládá zákon č. 284/2009 Sb. (zákon o platebním styku) a dále zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon).

WEDOS Internet, a.s.

IČ: 28115708
web: www.wedos.as

Pokud byla objednávka zprostředkována provizním systémem WEDOS Affiliate, předáváme základní údaje o zákazníkovi (jméno, příjmení, adresa, e-mail) provozovateli provizního systému. Tyto údaje jsou potřebné zejména kvůli ochraně proti podvodům v provizním systému a dále k řešení případných reklamací a problémů s objednávkami.

Smartsupp.com, s.r.o.

IČ: 3668681
web: www.smartsupp.com

Využíváme nástroj pro on-line chat od této společnosti. Historie návštěv a komunikace se maže po 3 měsících.

CREASOFT, s.r.o. 

 IČO: 27155030

Využíváme nástroj pro on-line sjednání některých produktů od této společnosti. 

Další příjemci

  • akcionáři společnosti
  • dodavatelé účetních, auditních a právních služeb
  • dodavatelé zajišťující technický provoz našich služeb nebo provozující potřebné technologie
  • dodavatelé zajišťující bezpečnost našich informačních systémů a technologií