Pojištění majetku online

Výpověď pojištění nemovitosti a domácnosti

Možnosti vypovězení/ukončení pojistné smlouvy pojištění vaší nemovitosti a/nebo domácnosti:

  • ke konci pojistného období – Výpověď je třeba učinit písemně a doručit ji nejméně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy na adresu pojišťovny. Někde je možné pojištění vypovědět k nejbližší platbě, tato možnost záleží na dané pojišťovně.
  • do 2 měsíců od uzavření smlouvy – Máte-li sjednané pojištění maximálně před 2 měsíci, můžete smlouvu vypovědět. Pojišťovna vám přeplatek pojištění vrátí na váš účet nebo poštovní poukázkou na vaši adresu. Smlouva bude ukončena za 8 dní od doručení vaší výpovědi na pojišťovnu.
  • do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události – Pokud jste měli pojistnou událost, můžete ukončit pojistnou smlouvu do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Pojišťovna vám přeplatek vrátí na váš účet nebo poštovní poukázkou na vaši adresu. Smlouva bude ukončena za 1 měsíc od doručení vaší výpovědi na pojišťovnu.
  • změna vlastníka v katastru nemovitostí – V případě prodeje majetku a tedy změny vlastníka je tuto skutečnost oznámit pojišťovně ihned při prodeji. Pojišťovna předepisuje pojistné podle zákona do data nahlášení změny. Pojišťovna vám přeplatek vrátí na váš účet nebo poštovní poukázkou na vaši adresu.
  • dohodou – Požádejte pojišťovnu o dohodu s ukončením smlouvy. Záleží však na pojišťovně, zda vám vyhoví, vyčkejte na písemné vyjádření souhlasu.
  • změna pojistného – Příchozí změna smlouvy (změna částky pojištění) ze strany pojišťovny znamená možnost ukončit smlouvu do jednoho měsíce od oznámení této změny. Pojišťovna vás musí informovat o změně pojistného na další pojistné období minimálně dva měsíce před ukončením pojistného období.

Výpověď vždy podávejte písemně a předejte na pojišťovnu, zašlete doporučeně poštou nebo použijte k tomu přímo určených formulář na jejich WWW stránkách a nechte si potvrdit její přijetí. Výpověď musí být vždy opatřena vlastnoručním podpisem (v případě elektronického podání je potřeba vytisknout, podepsat, naskenovat a to poslat).

Další informace:

 

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.