Vinkulace pojistné smlouvy

Vinkulace pojištění je služba, kterou využívá věřitel jako způsob ochrany věci, na kterou dlužníkovi půjčil. Vinkulace je tedy vázání výplaty pojistného plnění nejčastěji ve prospěch věřitele pojištěného. Často se využívá u hypotečního úvěru nebo jiného druhu půjček na nemovitost, kdy je vinkulována případné budoucí pojistné plnění ve prospěch banky, která poskytuje úvěr.

Vinkulace může být provedena pouze se souhlasem pojištěného. Zrušit vinkulaci je možné pouze se souhlasem subjektu, v jehož prospěch bylo pojistné plnění vinkulováno. Účinnost vinkulace nebo její zrušení nastává okamžikem akceptace pojišťovnou.

Každá banka nebo jiný věřitel má své vlastní formuláře pro vinkulaci pojištění. Vyplněné dokumenty, které obdržíte od banky (věřitele), je potřeba osobně doručit na pojišťovnu, kde je pojistka uzavřena, popř. stačí doručit poštou – konkrétní podmínky a postup se liší dle konkrétní pojišťovny.

Pokud smlouvu uzavíráte u nás, informujte se u nás na konkrétní postup.

Žádost o vinkulaci by měla obsahovat následující údaje:

  • číslo pojistné smlouvy
  • osobní údaje pojistníka
  • osobní údaje pojištěného (pokud je odlišný od pojistníka)
  • určení předmětu, z jehož pojištění je případné pojistné plnění vinkulováno
  • ve prospěch koho bude případné pojistné plnění vinkulováno
  • číslo úvěrové smlouvy
  • podpis pojistníka a pojištěného
test