Pojištění majetku online

Pojištění nemovitosti a spoluvlastnictví

Pokud chcete pojistit nemovitost (stavbu), kterou má ve spoluvlastnictví více majitelů, existují 2 možnosti jak toto řešit:

  1. Jedna pojistná smlouva – jeden ze spolumajitelů pojistí danou nemovitost na 100% pojistné částky (jako kdyby spoluvlastnictví nebylo) a platí celé pojistné pojišťovně. Následně si spolumajitelé soukromě mezi sebou vyřídí jak se budou na pojistné skládat.
  2. Více pojistných smluv – jednotliví spolumajitelé sami uzavřou pojistné smlouvy na příslušný podíl (mohou i u různých pojišťoven) a každý platí své pojistné zvlášť.

Pojistná částka při spoluvlastnictví

Jakou uvést pojistnou částku? V prvním případě, kdy se pojišťuje 100% nemovitosti (bez ohledu na spoluvlastnické podíly), uveďte ve smlouvě plnou výši pojistné hodnoty (odpovídá nové ceně nemovitosti). Ve druhém případě, kdy pojišťujete jen svůj spoluvlastnický podíl, uveďte jako pojistnou částku pouze příslušnou část pojistné hodnoty.

Příklad: rodinný dům má pojistnou hodnotu 5 000 000 Kč (je to nová cena, tj. cena postavení celého nového domu). Pojistník má 50% spoluvlastnický podíl.

  1. Jedna smlouva – pojistník uvede, že pojišťuje 100% nemovitosti, a pojistná částka je 5 000 000 Kč
  2. Více smluv – pojistník uvede, že pojišťuje 50% nemovitosti, a pojistnou částku zadá 2 500 000 Kč.

Pojistné plnění při škodě

Avšak bez ohledu na to, jaká výše uvedená varianta byla zvolena, se při pojistném plnění pojišťovna řídí aktuálními spoluvlastnickými podíly (dle záznamu v katastru nemovitostí). Z každé pojistné smlouvy má nárok na vyplacení pojistného plnění každý spolumajitel podle svého podílu (platného dne, kdy došlo k pojistné události).

Plněno by bylo tedy všem spoluvlastníkům, ledaže by se vzdali svého podílu ve prospěch některého z jiných spoluvlastníků.

Další informace:

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.