Pojištění majetku online

Postup při pojistné události na majetku

Oznamte pojišťovně, u které máte sjednáno pojištění majetku, vzniklou pojistnou událost. Můžete tak udělat telefonicky nebo pomocí online formulářů.

Budete potřebovat

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Jméno pojištěného
 • Datum vzniku škodné události
 • Místo vzniku škodné události (adresa, objekt)
 • Příčina a popis vzniku škody, odhad výše škody
 • Funkční kontaktní spojení (telefon, e-mail)
 • Podstata vzniklé škody popř. rozsah poškození
 • Číslo bankovního spojení pro výplatu pojistného plnění
 • Číslo pojistné smlouvy
 • Fotodokumentaci celkovou a konkrétního poškození

Důležité zásady

 • Při škodě vzniklé odcizením či loupežným přepadením, případně při podezření ze spáchání jiného trestného činu, v jehož důsledku škoda vznikla, vždy oznamte událost Policii ČR. Oznámení policii a prvotní výpovědi je nutné přikládat velkou důležitost – událost musí být co nejpřesněji popsána.
 • V případě vzniku požáru jste povinni oznámit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru každý požár, který vznikl, i když se Vám jej podařilo uhasit.
 • Pokud je škoda zaviněna konkrétní osobou, je nutné zajistit informace, které pojistiteli poslouží při postihu proti viníkovi.
 • V případě odcizení šperků mějte připraveny přibližné hodnoty těchto věcí. Je třeba mít přehled i o tom, kolik šperků jste doma měli a jak přesně vypadají. Ideální je samozřejmě mít k dispozici účtenku či certifikát pravosti a fotodokumentaci. Taktéž u veškerých cenností.

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.