Cestovní pojištění Norsko

Plánujete cestu na ryby do Norska ? Pak myslete i na pojištění nejen na moře ale i na cestu

Na ryby do Norska s pojištěním

Plánujete cestu na ryby do Norska, nebo do jiné země  ? 

Jak postupovat při sjednání pojištění  :

 1. otevřete si kalkulačku a vyplňte zadání od kdy do kdy a kam cestujete
 2. můžete si pojistit i storno (kdyby jste nemohli odcestovat) – vyplňte cenu do kolonky „cena zájezdu“ tam můžete vyplnit částku, kterou jste již platili a kdyby jste nejeli o ni přijdete
 3. vyberte v kolonce Sportovní činnost „rekreační sport (aktivní odpočinek)“ – rybaření ze člunu
 4. dejte „spočítat“ a můžete si vybírat co vám vyhovuje – doporučujeme minimálně pojištění s krytím odpovědnosti a úrazu. 
 5. v pravé části kalkulačky máte možnost si vybrat mnoho připojištění a to i i asistenci na cestě při poruše auta – vyzkoušejte si, vše je do doby než zaplatíte nezávazné

 

Základem cestovního pojištění do zahraničí je úhrada léčebných výloh včetně potřebného zajištění na místě v případě potřeby lékařské pomoci v zahraničí.

Do léčebných výloh obvykle spadá: 

 • přeprava pojištěného z místa úrazu nebo onemocnění do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení, přivolání lékaře
 • nezbytné vyšetření
 • pobyt v nemocnici (hospitalizace) na standardním pokoji
 • nezbytné, nevyhnutelné a účelně vynaložené náklady na léčení či ošetření
 • léky předepsané lékařem
 • základní ošetření zubním lékařem při akutních bolestivých stavech zubů
 • repatriace (transport zpět do ČR domů) v případě vážného zranění na další léčení či úmrtí pojištěného

Cestovní pojištění má několik druhů – turistické, pracovní, studijní pobyty, au-pair a další. Jednotlivé druhy mají stanoveny různě vysoké pojistné částky jako horní limit plnění. K dispozici jsou také rodinné balíčky, které výhodně pojistí celou rodinu na opakované výjezdy do zahraničí.

Pojištění může být buď krátkodobé (pevně stanovený termín) nebo dlouhodobé – jedná se o celoroční cestovní pojištění pro opakované výjezdy. Vyplatí se v případě, že jezdíte do zahraničí často. K dispozici jsou také výhodné rodinné balíčky.

Cestovní pojištění do zahraničí

Cestovní pojištění pro cesty po ČR

Vhodné pro dovolenou či služební cestu po ČR – zahrnuje úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti a zavazadel.

K dispozici jsou následující připojištění:

úrazové pojištění

Pro případ smrti, trvalé invalidity či trvalých následků při úrazu

pojištění odpovědnosti za újmu

Pro případ, že způsobíte majetkovou škodu či újmu na zdraví jiné osobě (někomu něco rozbijete, někoho zraníte)

pojištění zavazadel

Pojištění cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby pro případ poškození, zničení či odcizení

pojištění zpoždění zavazadel

Pro případ, že chybou dopravce dojde ke zpoždění zavazadel po příletu do cílové destinace – hradí nutné náklady na nejnutnější vybavení

pojištění zpoždění letu

Pro případ, že dojde ke zpoždění odletu veřejného dopravního prostředku na pravidelné lince (neplatí pro charterové lety)

Praktické informace: Co dělat při zpoždění nebo zrušení letu?

pojištění nevyužití dovolené

Pro případ, že se musíte ze závažného důvodu předčasně vrátit z dovolené – např. hospitalizace z důvodu nemoci nebo úrazu, úmrtí blízkého příbuzného, poškození bytu/domu živelní událostí, nemožnost využití dovolené z důvodu přírodní katastrofy či klimatických podmínek aj.

pojištění únosu letadla

Pro případ zdržení v souvislosti s únosem letadla

pojištění storna zájezdu

Uhrazení části stornopoplatku, pokud je nutné z vážných důvodů před odjezdem na dovolenou zrušit zájezd – vážné onemocnění či úraz, úmrtí, poškození majetku živelnou událostí, občanské nepokoje či živelná pohroma v místě destinace

připojištění chronických onemocnění

Krytí neodkladného léčení v případě náhlého zhoršení chronického onemocnění či komplikací po ambulantním zákroku, který jste podstoupili před cestou

pojištění nákladů veterinární léčby

Hradí náklady veterinární léčby či úhynu zvířete, pouze psi a kočky určitého stáří, musí mít pas a osvědčení o zdravotním stavu před cestou

připojištění technické asistence vozidla

Pokud jedete do zahraničí svým autem, bude se vám hodit rozšířená technická asistence. V případě poruchy či havárii vám pomůže asistenční služba. Součástí je obvykle technická pomoc (příjezd mechanika, odtah do servisu, uschování vozidla), náhradní ubytování a repatriace nepojízdného vozidla zpět do ČR.

Součástí léčebných výloh je také nepřetržitá asistenční služba – v naléhavých situacích vám bude v zahraničí poskytnuta telefonická pomoc.

Při použití platební karty je smlouva sjednána on-line – smlouvu budete mít během okamžiku v e-mailu. Pojistná smlouva nemůže být uzavřena se zpětnou platností.

Připojištění na rizikové sporty je možno vybrat při sjednávání pojištění.

Pokud cestujete do více zemí v rámci jedné smlouvy, uveďte při sjednání pojištění nejvzdálenější zemi (stát), do které budete cestovat nebo stát, ve kterém budete pobývat nejdelší dobu. Územní platnost pojištění je obvykle celá Evropa nebo celý svět včetně USA.

Pokud jste občan ČR dlouhodobě žijící v zahraničí a v ČR si neplatíte veřejné zdravotní pojištění, i tak si můžete uzavřít cestovní pojištění u nás (pouze pojišťovny AXA Assistance či UNIQA). Takové pojištění neplatí v ČR a v zemi, kde žijete. Případná repatriace bude do státu, kde si platíte veřejné zdravotní pojištění.

Další informace, rady a časté dotazy

Aktuality a informace

Diskuzní fórum o cestovním pojištění

Aktuálně je na stránce zobrazeno 31 témat – 1. až 30. (z celkem 55)
Aktuálně je na stránce zobrazeno 31 témat – 1. až 30. (z celkem 55)
Vytvořit nové téma ve fóru „Cestovní pojištění“
Informace o uživateli:

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.