Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění Slavia

Pojišťovna Slavia nabízí krátkodobé i dlouhodobé pojištění do zahraničí, na turistické i pracovní cesty. K dispozici jsou také speciální balíčky pro cestování autem či letadlem.

Základem je vždy pojištění léčebných výloh, které zahrnuje:

 • úhradu nezbytných léčebných výloh vzniklých v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění pojištěného včetně hospitalizace
 • náklady na opatrovníka
 • repatriace pojištěného zpět do ČR
 • zásah horské služby

Varianty pojištění

 • jednorázové pojištění na jednu cestu (max. 365 dní) – cesta do zahraničí na pevně stanovenou dobu, cena dle počtu dní
 • roční pojištění (CPOV) – roční pojištění pro opakované výjezdy (jedna cesta max. 90 dní), uzavírá se na dobu určitou 1 rok
 • rodinné pojištění – zvýhodněná sazba pro jednorázové nebo roční pojištění pro rodiny (2 dospělí a jejich děti)

Typy cest

 • turistická cesta – běžné rekreační a poznávací cesty nebo pobyty, provozování rekreačních sportů
 • pracovní cesta – cesty a pobyty za účelem výkonu práce zaměstnance nebo podnikatele, cesty a pobyty za účelem výdělku, charitativní a dobrovolná činnost, au-pair, studijní pobyty, stáže (zahrnuty jsou také turistické aktivity)

Pojištění lze sjednat pouze před odjezdem z ČR. Nelze jej sjednat, pokud jste již v zahraničí. Pojištění začíná platit 8 hodin po sjednání (po dokončení on-line platby nebo po přijetí platby na náš účet) ČR. Lze jej sjednat s počátkem v aktuální den, ale je nutné myslet na výše uvedený odklad platnosti 8 hodin.

Pojištění se sjednává pro zónu Evropa, část světa celý svět. Do zóny Evropa spadají evropské státy a dále Azory, Madeira, Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy, Kypr, Tunisko, Turecko a Maroko.

Připojištění

 • Úrazové pojištění – pojištění pro případ smrti, invalidity či trvalých následků úrazu a zničení sportovního vybavení při úrazu. Součástí je pojištění sportovního vybavení (např. lyže, snowboard), zničeného při úrazu, max. 15 000 Kč.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jiné osobě poškozením nebo zničením věci nebo poraněním či usmrcením zvířete, za újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením
  a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví nebo usmrcen
 • Pojištění zavazadel – cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby pro případ poškození, zničení či odcizení. Součástí je pojištění odcizení lyží nebo snowboardu z uzamčených skříněk nebo společných prostor hotelu.
 • Asistence při cestování automobilem (viz. dále)
 • Asistence při leteckých cestách (viz. dále)
 • Pojištění storna cesty (viz. dále)

Balíček „Na Cesty“

Základní balíček s limitem u léčebných výloh 3 500 000 Kč a stomatologickou péčí do 5 000 Kč. Lze přidat volitelná připojištění odpovědnosti, úrazu a zavazadel.

Balíček „Autem“

Speciální balíček pro případ, že cestujete do zahraničí autem. S limitem u léčebných výloh 5 000 000 Kč a stomatologickou péčí do 15 000 Kč.

Prostřednictvím asistenční služby pojišťovny je zajištěna oprava vozidla, jeho odtah, vyproštění, nebo v případě potřeby i přistavení náhradního vozidla. Pokud je vaše vozidlo neopravitelné v místním servisu v rozumném čase, postará se pojišťovna o přistavení náhradního vozu, kterým můžete v cestě pokračovat (max. 5 dnů). Náhradní vozidlo pak může klient vrátit v ČR až po skončení dovolené. Asistenční služba přitom mezitím vyřeší odtah klientova nepojízdného vozidla zpět do ČR, a to ze všech destinací v Evropě.

Balíček platí pro cesty do Evropy na max. 15 dní. Lze využít pro turistické i pracovní cesty. Pojistit lze jedno vozidlo do 3,5 t, při sjednávání pojištěné je nutné uvést registrační značku (SPZ) pojištěného vozidla.

Rozsah asistenčních služeb:

 • Silniční služba (oprava na místě) – příjezd, hodina práce technika
 • Dovoz pohonných hmot v případě spotřebování paliva – cenu pohonných hmot hradí klient
 • Nastartování nepojízdného vozu pomocí startovacích kabelů
 • Výměna / oprava pneumatiky v případě defektu – materiál a náhradní díly hradí klient
 • Odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího vhodného servisu
 • Vyproštění vozidla z terénu
 • Uložení vozidla a zavazadel, pokud vozidlo nelze hned předat do opravy (mimopracovní doba, svátek)
 • Zajištění náhradního ubytování – 1 noc pro max. 9 osob
 • Oprava vozu v zahraničí
 • Odtah vozidla zpět do ČR v případě nemožnosti opravy do 48 hodin, limit 1500 km, spoluúčast 5000 Kč
 • Zajištění náhradního vozidla v případě odtahu porouchaného vozidla do ČR, max. 5 dnů, vrácení vozidla v ČR

Součástí služeb je zejména organizace pomoci. Náhradní díly a opravu vozidla obvykle hradí klient. Podrobnosti v pojistných podmínkách.

Balíček „Letadlem“

Pokud letíte do zahraničí letadlem, tento balíček nabídne rozšířenou asistenci pro případ problémů během letu (zpoždění letu, zrušení letu, odepření nástupu na palubu, zmeškání navazujícího letu v důsledku zpoždění letu, snížení dopravní třídy). S limitem u léčebných výloh 5 000 000 Kč a stomatologickou péčí do 15 000 Kč.

Pojišťovna po vašem nahlášení potíží zjistí, v čem spočívají komplikace, co je důvodem zrušení letu, kdy je k dispozici další spoj, v případě potřeby zajistí též dopravu do hotelu, ubytování, vyzvednutí a odvoz zpět na letiště. Pokud je to možné, bude za vás vymáhat i odškodnění za zpoždění letu.

Součástí služby je také aktivní asistence v případě problémů se zavazadly (rozbité, poškozené, nedoručené zavazadlo).

Při sjednávání pojištění je možné uvést čísla a dny konkrétních letů. Pojišťovna pak tyto lety aktivně monitoruje a kontaktuje klienta v době, kdy ještě sám nemá tušení, že dojde ke zrušení nebo zpoždění jeho letu a předejít tak mnoha nepříjemným situacím. Zároveň díky znalosti těchto údajů bude mít klient možnost pouhým potvrzením SMS získat odškodnění za zpoždění / zrušení letu.

Pojištění opakovaných výjezdů

Je určeno pro opakované cesty do zahraničí během jednoho roku. Vztahuje se na neomezený počet zahraničních cest. Délka pobytu v zahraničí při každém z jednotlivých výjezdů nesmí překročit 90 kalendářních dnů. Po každém návratu z výjezdu, který byl delší než 30 dnů nepřetržitého pobytu v zahraničí, musí pojištěný pobývat alespoň týden na území ČR. Počet výjezdů není omezen. Sjednat lze pro dospělé osoby, děti i seniory. Pokud se pojišťuje více osob, každá musí mít svou individuální smlouvu. Výjimkou je rodinné pojištění, kde lze pojistit 2 dospělé osoby a jejich děti na jedné smlouvě. K dispozici jsou také roční smlouvy pro administrativní či manuální práci.
Roční pojištění Základ A Základ B Jistota Jubileum
Léčebné výlohy 3 500 000 Kč 10 000 000 Kč 3 500 000 Kč 10 000 000 Kč
Úrazové pojištění 200 000 Kč 200 000 Kč
Odpovědnost za újmu 1 000 000 Kč 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel (1 kus / celkem) 5 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 60 000 Kč

Rodinné pojištění

Ke všem výše uvedeným balíčkům je k dispozici zvýhodněná rodinná varianta. Jako rodinu lze pojistit 2 dospělé osoby (do 70 let) a až 3 děti ve věku 0-17 let.

Pojištění storna cesty

Pojišťovna uhradí část stornopoplatku, pokud je nutné z vážných důvodů zrušit zájezd či uhrazené služby na plánované cestě – vážné onemocnění či úraz, úmrtí, poškození majetku živelnou událostí, občanské nepokoje či živelná pohroma v místě destinace a další. Pojišťovna uhradí max. 80% stornopoplatku, nejvýše 50 000 Kč za osobu. Pojištění storna cesty musí být uzavřeno do 5 dnů od zakoupení zájezdu (úhrada nákladů cesty a pobytu – závazná objednávka, letenka, ubytování, záloha aj.). Je-li cesta či zájezd zakoupena méně než 15 dní před plánovaným odjezdem, musí být pojištění storna cesty sjednáno a zaplaceno nejpozději do 24 hod. od uhrazení zájezdu.

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.