Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění Slavia

Pojišťovna Slavia nabízí krátkodobé i dlouhodobé pojištění do zahraničí, na turistické i pracovní cesty. K dispozici jsou také speciální balíčky pro cestování autem či letadlem.

Základem je vždy pojištění léčebných výloh, které zahrnuje:

 • úhradu nezbytných léčebných výloh vzniklých v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění pojištěného včetně hospitalizace
 • náklady na opatrovníka
 • repatriace pojištěného zpět do ČR
 • zásah horské služby

Varianty pojištění

 • jednorázové pojištění na jednu cestu (max. 365 dní) – cesta do zahraničí na pevně stanovenou dobu, cena dle počtu dní
 • roční pojištění (CPOV) – roční pojištění pro opakované výjezdy (jedna cesta max. 90 dní), uzavírá se na dobu určitou 1 rok
 • rodinné pojištění – zvýhodněná sazba pro jednorázové nebo roční pojištění pro rodiny (2 dospělí a jejich děti)

Typy cest

 • turistická cesta – běžné rekreační a poznávací cesty nebo pobyty, provozování rekreačních sportů
 • pracovní cesta – cesty a pobyty za účelem výkonu práce zaměstnance nebo podnikatele, cesty a pobyty za účelem výdělku, charitativní a dobrovolná činnost, au-pair, studijní pobyty, stáže (zahrnuty jsou také turistické aktivity)

Pojištění lze sjednat pouze před odjezdem z ČR. Nelze jej sjednat, pokud jste již v zahraničí. Pojištění začíná platit 8 hodin po sjednání (po dokončení on-line platby nebo po přijetí platby na náš účet) ČR. Lze jej sjednat s počátkem v aktuální den, ale je nutné myslet na výše uvedený odklad platnosti 8 hodin.

Pojištění se sjednává pro zónu Evropa, část světa celý svět. Do zóny Evropa spadají evropské státy a dále Azory, Madeira, Kanárské ostrovy a Baleárské ostrovy.

Připojištění

 • Úrazové pojištění – pojištění pro případ smrti, invalidity či trvalých následků úrazu a zničení sportovního vybavení při úrazu. Součástí je pojištění sportovního vybavení (např. lyže, snowboard), zničeného při úrazu, max. 15 000 Kč.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jiné osobě poškozením nebo zničením věci nebo poraněním či usmrcením zvířete, za újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením
  a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví nebo usmrcen
 • Pojištění zavazadel – cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby pro případ poškození, zničení či odcizení. Součástí je pojištění odcizení lyží nebo snowboardu z uzamčených skříněk nebo společných prostor hotelu.
 • Asistence při cestování automobilem (viz. dále)
 • Asistence při leteckých cestách (viz. dále)
 • Pojištění storna cesty (viz. dále)

Balíček „Na Cesty“

Základní balíček s limitem u léčebných výloh 3 500 000 Kč a stomatologickou péčí do 5 000 Kč. Lze přidat volitelná připojištění odpovědnosti, úrazu a zavazadel.

Balíček „Autem“

Speciální balíček pro případ, že cestujete do zahraničí autem. S limitem u léčebných výloh 5 000 000 Kč a stomatologickou péčí do 15 000 Kč.

Prostřednictvím asistenční služby pojišťovny je zajištěna oprava vozidla, jeho odtah, vyproštění, nebo v případě potřeby i přistavení náhradního vozidla. Pokud je vaše vozidlo neopravitelné v místním servisu v rozumném čase, postará se pojišťovna o přistavení náhradního vozu, kterým můžete v cestě pokračovat (max. 5 dnů). Náhradní vozidlo pak může klient vrátit v ČR až po skončení dovolené. Asistenční služba přitom mezitím vyřeší odtah klientova nepojízdného vozidla zpět do ČR, a to ze všech destinací v Evropě.

Balíček platí pro cesty do Evropy na max. 15 dní. Lze využít pro turistické i pracovní cesty. Pojistit lze jedno vozidlo do 3,5 t, při sjednávání pojištěné je nutné uvést registrační značku (SPZ) pojištěného vozidla.

Rozsah asistenčních služeb:

 • Silniční služba (oprava na místě) – příjezd, hodina práce technika
 • Dovoz pohonných hmot v případě spotřebování paliva – cenu pohonných hmot hradí klient
 • Nastartování nepojízdného vozu pomocí startovacích kabelů
 • Výměna / oprava pneumatiky v případě defektu – materiál a náhradní díly hradí klient
 • Odtah nepojízdného vozidla do nejbližšího vhodného servisu
 • Vyproštění vozidla z terénu
 • Uložení vozidla a zavazadel, pokud vozidlo nelze hned předat do opravy (mimopracovní doba, svátek)
 • Zajištění náhradního ubytování – 1 noc pro max. 9 osob
 • Oprava vozu v zahraničí
 • Odtah vozidla zpět do ČR v případě nemožnosti opravy do 48 hodin, limit 1500 km, spoluúčast 5000 Kč
 • Zajištění náhradního vozidla v případě odtahu porouchaného vozidla do ČR, max. 5 dnů, vrácení vozidla v ČR

Součástí služeb je zejména organizace pomoci. Náhradní díly a opravu vozidla obvykle hradí klient. Podrobnosti v pojistných podmínkách.

Balíček „Letadlem“

Pokud letíte do zahraničí letadlem, tento balíček nabídne rozšířenou asistenci pro případ problémů během letu (zpoždění letu, zrušení letu, odepření nástupu na palubu, zmeškání navazujícího letu v důsledku zpoždění letu, snížení dopravní třídy). S limitem u léčebných výloh 5 000 000 Kč a stomatologickou péčí do 15 000 Kč.

Pojišťovna po vašem nahlášení potíží zjistí, v čem spočívají komplikace, co je důvodem zrušení letu, kdy je k dispozici další spoj, v případě potřeby zajistí též dopravu do hotelu, ubytování, vyzvednutí a odvoz zpět na letiště. Pokud je to možné, bude za vás vymáhat i odškodnění za zpoždění letu.

Součástí služby je také aktivní asistence v případě problémů se zavazadly (rozbité, poškozené, nedoručené zavazadlo).

Při sjednávání pojištění je možné uvést čísla a dny konkrétních letů. Pojišťovna pak tyto lety aktivně monitoruje a kontaktuje klienta v době, kdy ještě sám nemá tušení, že dojde ke zrušení nebo zpoždění jeho letu a předejít tak mnoha nepříjemným situacím. Zároveň díky znalosti těchto údajů bude mít klient možnost pouhým potvrzením SMS získat odškodnění za zpoždění / zrušení letu.

 

Pojištění opakovaných výjezdů

Je určeno pro opakované cesty do zahraničí během jednoho roku. Vztahuje se na neomezený počet zahraničních cest. Délka pobytu v zahraničí při každém z jednotlivých výjezdů nesmí překročit 90 kalendářních dnů. Po každém návratu z výjezdu, který byl delší než 30 dnů nepřetržitého pobytu v zahraničí, musí pojištěný pobývat alespoň týden na území ČR. Počet výjezdů není omezen.

Sjednat lze pro dospělé osoby, děti i seniory. Pokud se pojišťuje více osob, každá musí mít svou individuální smlouvu. Výjimkou je rodinné pojištění, kde lze pojistit 2 dospělé osoby a jejich děti na jedné smlouvě. K dispozici jsou také roční smlouvy pro administrativní či manuální práci.

Roční pojištěníZáklad AZáklad BJistotaJubileum
Léčebné výlohy3 500 000 Kč10 000 000 Kč3 500 000 Kč10 000 000 Kč
Úrazové pojištění200 000 Kč200 000 Kč
Odpovědnost za újmu1 000 000 Kč5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel
(1 kus / celkem)
5 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
60 000 Kč

Rodinné pojištění

Ke všem výše uvedeným balíčkům je k dispozici zvýhodněná rodinná varianta. Jako rodinu lze pojistit 2 dospělé osoby (do 70 let) a až 3 děti ve věku 0-17 let.

Pojištění storna cesty

Pojišťovna uhradí část stornopoplatku, pokud je nutné z vážných důvodů zrušit zájezd či uhrazené služby na plánované cestě – vážné onemocnění či úraz, úmrtí, poškození majetku živelnou událostí, občanské nepokoje či živelná pohroma v místě destinace a další.

Pojišťovna uhradí max. 80% stornopoplatku, nejvýše 50 000 Kč za osobu.

Pojištění storna cesty musí být uzavřeno do 5 dnů od zakoupení zájezdu (úhrada nákladů cesty a pobytu – závazná objednávka, letenka, ubytování, záloha aj.). Je-li cesta či zájezd zakoupena méně než 15 dní před plánovaným odjezdem, musí být pojištění storna cesty sjednáno a zaplaceno nejpozději do 24 hod. od uhrazení zájezdu.

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.