Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění do zahraničí pro případ terorismu

Cestovní pojištění kryje zejména léčebné výlohy v případě, že se vám v zahraničí stane úraz anebo onemocníte. Do toho obvykle spadá převoz do zdravotnického zařízení, nezbytné vyšetření, pobyt v nemocnici, náklady na ošetření a léčení, léky předepsané lékařem, základní ošetření zubů a dále převoz zpět do vaší vlasti.

Pojišťovny však mají ve svých podmínkách některé výluky, tedy situace, kdy vám léčebné výlohy neuhradí. Jedna z těchto výjimek bývá teroristický čin, při kterém dojde k vašemu zranění.

Níže uvádíme informace, jakým způsobem námi nabízené produkty cestovního pojištění teroristické útoky kryjí.

Před vycestováním do zahraničí se také informujte na stránkách ministerstva zahraničí ČR. Pokud se vydáte do země, pro kterou aktuálně platí bezpečnostní varování, které do této země cestovat nedoporučuje, může být úhrada léčebných výloh ze strany pojišťovny komplikovanější či zcela vyloučena. To se však netýká situace, kdy jste do dané země dorazili ještě před vydáním varování.

AXA Assistance

Cestovní pojištění AXA Assistance nemá teroristický čin ve výlukách. Pojištění v takové situaci platí v plném rozsahu včetně všech připojištění. Pojišťovna kryje rizika z terorismu v případě, že klient byl pasivním účastníkem teroristického útoku. Proplatí vám i finanční náhradu za zavazadla, která byla zničena v důsledku útoku.

Operátoři asistenční linky jsou na případy terorismu speciálně vyškoleni a ví, jak v dané chvíli postupovat.

Ve smluvních podmínkách se můžete v tabulce limitů plnění setkat s položkou „Pojištění rizik souvisejících s terorismem“. Dle vyjádření pojišťovny se jedná o historické omezení a již není aplikováno.

Slavia

Cestovní pojištění od pojišťovny Slavia kryje pouze léčebné výlohy v případě teroristického útoku – tedy transport do nemocnice, ošetření a návrat do ČR.

Netýká se to však úrazového pojištění (nebylo by vám poskytnuto plnění v případě smrti či trvalých následků), pojištění zavazadel a pojištění nákladů veterinární léčby.

UNIQA

V podmínkách cestovního pojištění UNIQA není terorismus ve výlukách. Léčebné výlohy jsou tedy plně hrazeny, včetně všech dalších připojištění (úrazové pojištění).

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.