Pojištění odpovědnosti zaměstnance online

Sjednejte si pojištění odpovědnosti online z pohodlí vašeho domova.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli tzv. „pojistka na blbost“ stojí pár korun (je nabízena již od 300 Kč/rok) a pomůže Vám při škodě způsobené zaměstnavateli Vaší nedbalostí nebo nepozorností.

Dle zákoníku práce každý zaměstnanec odpovídá za škody způsobené při plnění úkolů v pracovněprávním vztahu. Váš zaměstnavatel Vám může dát k úhradě škody až do výše 4,5 násobku Vašeho platu, což jistě není malá částka.

Na co se pojištění vztahuje?

Vztahuje na škody, které způsobíte zaměstnavateli na majetku či zdraví a zaměstnavatel bude po Vás požadovat náhradu těchto škod.

Příklady škod

 • zaměstnanec svou neopatrností poškodí zařízení zaměstnavatele
 • zaměstnanec neoznačí výkop na staveništi a způsobí škodu na zdraví třetí osobě
 • při řízení referentského vozidla nedá zaměstnanec přednost v jízdě a poškodí vozidlo zaměstnavatele (škoda na věci)
 • zaměstnavatel je nucen si po dobu opravy zaměstnancem poškozeného vozidla vypůjčit vozidlo náhradní (následná finanční škoda)
 • zaměstnanec neprověří a chybně zaúčtuje materiál a způsobí chybu v účetnictví (čistá finanční škoda)

Nevztahuje se na škody

 • způsobené v souvislosti s používáním zbraní
 • na věcech, které pojištěný užívá protiprávně
 • v důsledku vývoje, výroby, instalace, používání, provozování, výpadku, poškození, změny nebo chybné či omezené funkce počítačových systémů
 • následkem požití alkoholu nebo návykových látek
 • schodkem na svěřených hodnotách
 • v souvislosti s pracovním vztahem uzavřeným na základě Dohody o provedení práce

Výše limitů

Při sjednávání si volíte limit pojistného plnění, který by měl odpovídat nejméně 4,5 násobku vaší průměrné měsíční mzdy (hrubá mzda včetně příplatků, odměn apod.).

Spoluúčast

Nedílnou součástí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli je spoluúčast. Spoluúčast nabízí každá pojišťovna jinou, jedná se o rozmezí v desítkách procent.

Řízení dopravních prostředků

Pojistnou smlouvu lze uzpůsobit také pro zaměstnance, kteří řídí firemní vozy, vysokozdvižné vozíky, nákladní automobily a podobně. Pokud bude toto rozšíření sjednáno, vztahuje se pojištění i na škody způsobené na firemním vozidle.

Upozorňujeme, že jednotlivé varianty produktů se také liší podle toho, zda se pojištění vztahuje také na použití auta k osobním účelům či pouze na jeho použití při plnění pracovních úkolů.

Územní platnost

Pojištění odpovědnost za škodu lze sjednat s rozšířenou územní platností. Pojištění se nebude vztahovat pouze na ČR (základní pojištění), ale i na sousední státy, Evropu, nebo celý svět.

Jiné produkty odpovědnosti

Aktuality a informace

Diskuzní fórum o cestovním pojištění

 • Zvolené fórum celkem obsahuje 51 témat a 46 odpovědí. Do diskuze se naposledy zapojil uživatel Vasil Roedig 5 měsíci, 2 týdny.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 21 témat – 31. až 51. (z celkem 51)
Aktuálně je na stránce zobrazeno 21 témat – 31. až 51. (z celkem 51)
Vytvořit nové téma ve fóru „Pojištění odpovědnosti“
Informace o uživateli:

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.