Pojištění domácnosti online

Pojištění odpovědnosti nájemce bytu

V poslední době je stále častější, že pronajímatelé bytů v nájemní smlouvě vyžadují uzavření pojištění odpovědnosti pro případ, že nájemce v bytě něco zničí či způsobí jinou škodu.

Existuje několik možností, jak takovou situaci řešit.

Může nastat několik událostí, které je potřeba rozlišovat:

  • dojde ke zničení či poškození vaší věci nikoliv vaší vinou (požár, voda, krádež aj.) – to vám pokryje pojištění domácnosti
  • dojde ke zničení či poškození cizí věci nikoliv vaší vinou (požár, voda, krádež aj.) – to pokryjí některá pojištěná domácnosti, popř. je na to pojištěn sám vlastník bytu
  • vy svou činností poškodíte nebo zničíte cizí věc – to pokryjí některá pojištění odpovědnosti v občanském životě, ale častá je výluka na zapůjčené či pronajaté věci
  • vy svou činností poškodíte nebo zničíte svůj majetek – na to se pojištění odpovědnosti ani domácnosti nevztahuje

Pojištění domácnosti

Obecně jako nejlepší řešení doporučujeme kombinaci pojištění domácnosti + připojištění pojištění odpovědnosti občana. To pokryje poškození či zničení vašich věcí v domácnosti (celé vaší rodiny), vybavení a součásti bytu patřící majiteli bytu (pronajímateli) i škody, které způsobíte dalším lidem (sousedům).

Toto pojištění obecně kryje škody na vašem vybavení bytu (zejména nábytek, spotřebiče, oblečení, osobní věci atd.). U konkrétního produktu je nutné si ohlídat, zda a jak se takové pojištění bude vztahovat i na vybavení a součásti bytu, které patří majiteli bytu (pronajímateli).

Které konkrétní produkty lze použít:

  • Pojištění domácnosti ERGO – pojištěno je veškeré vybavení domácnosti (vlastníka i nájemníka, výjimkou jsou věci podnájemníka) a také stavební součásti přiléhající k bytu, navíc je v ceně pojištění odpovědnosti občana a pojištění odpovědnosti nájemce bytu (obojí do výše 1 000 000 Kč, za příplatek vyšší limity)
  • Pojištění domácnosti Direct – při výběru připojištění odpovědnosti občana se pojištění vztahuje i na újmu způsobenou na věcech zapůjčených či pronajatých (je nutné být schopen doložit smlouvu o nájmu nebo souhlas se zapůjčením)

Pojištění odpovědnosti v občanském životě

Tento druh pojištění obecně hradí škody, které způsobíte jiným osobám nebo na jejich věcech při běžných činnostech. Do toho obecně spadá i bydlení a užívání bytu. Avšak většina pojišťoven má ve smluvních podmínkách výluku pro případ poškození nebo zničení věcí pronajatých nebo zapůjčených.

Lze tedy využít tento druh pojištění, ale musíte se ujistit, že výše uvedená výluka není v podmínkách.

Upozorňujeme, že na rozdíl od výše uvedené kombinace s pojištěním domácnosti se pojištění odpovědnosti nebude vztahovat na majetek váš, vaší rodiny a vašich spolubydlících (poškozený či zničený živelnou událostí, krádeží apod.), ale pouze na majetek ostatních (majitel bytu, sousedé).

Které konkrétní produkty lze využít:

  • Pojištění odpovědnosti ČSOB – pojištění se vztahuje i na věci po právu užívané (např. na základě nájemní smlouvy), přestože nejsou ve vlastnictví pojištěného, v roli pojištěného musí být daný nájemník
  • Pojištění odpovědnosti ERGO – pojištěny jsou také věci vypůjčené/pronajaté, byla-li škoda způsobena požárem, výbuchem, vodou z vodovodního zařízení, krádeží vloupáním či loupeží. Tedy nikoliv pro všechny možné příčiny poškození/zničení. Pokud to bude vaší nedbalostí (např. poškrábete podlahu), pravděpodobně škody hrazeny nebudou. Ale například na vytopení sousedova bytu (vodovodní škoda) se to vztahovat bude.

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.