Cestovní pojištění online

Nejčastější dotazy k COVID19 naleznete níže

Koronavirus COVID-19 – nejčastější dotazy

Připravili jsme pro vás přehled nejčastějších dotazů, týkajících se krytí pojištění v souvislosti s COVID-19.

COVID aktuálně: Kam je možné cestovat – mapa zemí kam je možné cestovat bez nutnosti karantény při návratu nebo absolvování testů na COVID-19

Na základě požadavků klientů jsme zařadili do nabídky variantu Excellent All inclusive od AXA Assistance, která kryje COVID19 v červených i tmavě červených zemích (detail naleznete po kalkulaci nabídky vaší cesty)

 • léčebné výlohy související s COVID-19, vč. červených, tmavě červených zemí – limit 25 mil. Kč
 • kryje preventivní karanténu COVID-19 – ubytování a stravování viz. limity

Informace od pojišťovny AXA Assistance

Onemocnění COVID 19, resp. léčebné náklady na léčbu jsou kryty z cestovního pojištění za podmínky, že pojištěný vycestoval do destinace, kam MZV nevydalo nedoporučení cestovat. V takovém případě, by pojistné plnění v souvislosti s léčbou COVID19 mohlo být zamítnuto.

V případě, že klient onemocní v bezpečné zemi (označeny zeleně a oranžově), COVID pojištění kryje.

Onemocnění COVID 19, resp. léčebné náklady na léčbu jsou kryty z cestovního pojištění u variant Komfort, Reference za podmínky, že pojištěný vycestoval do destinace, kam MZV nevydalo nedoporučení cestovat. V takovém případě, by pojistné plnění v souvislosti s léčbou COVID19 mohlo být zamítnuto.

Tyto varianty pojištění zahrnují náklady na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19 a náklady na předčasný návrat po ukončení nařízené preventivní karantény. V obou případech je limit pojistného plnění 10 000 Kč v Evropě a 15 000 Kč ve zbytku světa. Spoluúčast 20%.

Pojišťovna kryje i v „nebezpečné zemi“ (označena červeně, tmavě červeně nebo neoznačena nijak na tzv. semaforu), ale jen:

 • pokud tam klient jede pracovně nebo za jiným nezbytným účelem (pracovní cesta, ošetření/zákrok u lékaře, péče o člena rodiny v zahraničí, vyzvednutí člena rodiny v zahraničí, péče o dítě či rodinného příslušníka v zahraničí)
 • nebo má sjednanou variantu Excellent a to s dílčím limitem 1 000 000 Kč pro léčebné výlohy související s onemocněním COVID-19 bez omezení po celém světě (s výjimkou Kanady, USA a Mexika) –  i v oblastech, kam MZV nebo Světová zdravotnická organizace, nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat, nebo doporučuje tyto cesty odložit, s krytím nákladů na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19, která neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů, s krytím nákladů na návrat po ukončení nařízené preventivní karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 mimo území České republiky, pokud pro návrat nebylo možné využít původně plánovaný způsob dopravy

Otázky a odpovědi

Pokud letecká společnost zruší let v souvislosti s koronavirem, mohu uplatnit škodu z pojištění zrušení cesty?

Zrušení letu není pojistnou událostí z pojištění storna. Nárok je třeba vznést na přepravci.

Pokud onemocním před cestou, na testu bude výsledek pozitivní ? 

 V případě, kdy jste v karanténě z důvodu potvrzení (PCR testem) onemocnění covid-19 v ČR, jsou z cestovního pojištění kryta rizika v rámci připojištění storna cesty dle sjednaných podmínek.

 Vztahuje se pojištění storna na to, že nechci odcestovat z obavy nakažení koronavirem?

Pojištění storna se nevztahuje na případy, kdy byla cesta zrušena z důvodu epidemiologické situace v cílové zemi.

 Pokud odcestuji a budu umístěn do technické karantény (tedy preventivní opatření, nikoliv zdravotní důvod), jak to bude s platností cestovního pojištění?

Lze uplatnit krytí nákladů na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19, která neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů. U programu Komfort a Reference – pouze v bezpečných zemích, u programu Excelent všude bez omezení (s výjimkou zemí Mexiko, Kanada, USA)

 Pokud se nakazím koronavirem, bude mi cestovní pojištění hradit léčebné výlohy a asistenční služby?

Ano, léčebné výlohy vč. nákladů na léčbu koronaviru budou kryty z cestovního pojištění. U programu Komfort a Reference – pouze v bezpečných zemích, u programu Excelent všude bez omezení (s výjimkou zemí Mexiko, Kanada, USA)

 Pokud MZV doporučí do dané oblasti necestovat, mohu uplatnit stornopoplatky v důsledku zrušení cesty?

Ne, tato situace není pojistnou událostí z pojištění storna.

 Pokud si nyní objednávám zájezd na léto, sjednám si pojištění storna a oblast bude v době odjezdu uzavřená, mohu uplatnit stornopoplatky?

Ne, tato situace není pojistnou událostí z pojištění storna. V případě uzavřené oblasti je třeba nárok vznést na pořadateli zájezdu.

 Pokud budu umístěn do technické karantény, mám nárok na zpoždění/zrušení letu, případně na jiná odškodnění?

V případě, kdy je klient v technické karanténě, nemůže reálně využít plánovaný let. Proto nárok na plnění ze zpoždění/zrušení tohoto letu nevzniká.

 • Technická karanténa = karanténa, kde je situace, kdy pojištěná osoba umístěna do karantény z preventivních důvodů (např. příjezd do destinace, návrat z destinace, kontakt s nakaženým) není předmětem krytí cestovního pojištění.
 • Zdravotní karanténa = situace, kdy je u pojištěného potvrzeno onemocnění COVID 19, jsou z cestovního pojištění kryta všechna rizika (léčebné výlohy, náklady na repatriaci, storno cesty)

Informace od pojišťovny UNIQA

V souvislosti se „semaforem“ budeme přistupovat následovně:

 • zelená kategorie – plníme standardně v plném rozsahu sjednaného cestovního pojištění
 • oranžová kategorie – plníme standardně v plném rozsahu sjednaného cestovního pojištění
 • červená kategorie – bereme jako země, kam je doporučeno necestovat, tudíž zde cestovní pojištění platit nebude
 • ostatní země – u zemí, které nejsou zařazeny v rámci kategorií se řídíme dle informací na stránkách MZV. Pokud na MZV bude označeno jako riziková oblast nebo doporučeno necestovat, cestovní pojištění zde nebude platné. V opačném případě je platné standardně.

Pro pojistné události jiného druhu (úraz, jiná diagnóza) platí cestovní pojištění v „červených“ zemích nebo regionech pouze v případě, kdy není vyhlášen obecný zákaz či obecné nedoporučení do dané země nebo oblasti z ČR cestovat podle www.mzv.cz. Je-li naopak vyhlášeno obecné nedoporučení, pojistnou ochranu UNIQA neposkytuje.

Informace od pojišťovny Slavia

 • zelená kategorie – plníme standardně v plném rozsahu sjednaného cestovního pojištění
 • oranžová kategorie – plníme standardně v plném rozsahu sjednaného cestovního pojištění
 • červená a další vyšší kategorie – bereme jako země, kam je doporučeno necestovat, tudíž zde cestovní pojištění platit nebude

Ve státech označených červenou barvou nebude onemocnění Covid-19 hrazeno. Všechna ostatní ošetření jsou platná, dle VPP. Pro tyto státy platí, že MZV do nich nedoporučuje cestovat.
Je tedy nutné pozorně sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky případně Ministerstva zdravotnictví České republiky, kde jsou uvedeno aktuální
rozdělení států a současně jsou zde uvedena doporučení a informace o vývoji situace nákazy COVID-19.

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů

Aktuality a informace

Diskuzní fórum o cestovním pojištění

Aktuálně je na stránce zobrazeno 31 témat – 1. až 30. (z celkem 55)
Aktuálně je na stránce zobrazeno 31 témat – 1. až 30. (z celkem 55)
Vytvořit nové téma ve fóru „Cestovní pojištění“
Informace o uživateli:

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.