Pojištění právní ochrany rodiny – rodinný právník

Pojištění právní ochrany rodiny poskytuje základní právní ochranu fyzickým osobám a rodinám v běžném soukromém životě. Je to balíček, který kryje více různých životních situací, které jinak kryjí různé jednotlivé druhy pojištění právní ochrany.

OMLOUVÁME SE, ALE PRODUKT POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY RODINY JE AKTUÁLNĚ NEDOSTUPNÝ

Pojištěnými osobami jsou především pojistník (osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu), manželka nebo manžel pojistníka, jeho druh nebo družka, registrovaný partner a děti pojistníka, které žijí s pojistníkem ve společné domácnosti.

Těmto osobám je právní ochrana poskytována v případě různých právních problémů, např.:

  • spory o náhradu škody
  • spotřebitelské spory (reklamace)
  • spory ze smluv o úvěru
  • spory s dodavateli služeb
  • pracovně-právní spory
  • spory související s koupí domu nebo bytu, nájemní spory
  • sousedské spory
  • trestní a správní řízení
  • ochrana spojená s provozem motorového vozidla (řízení po dopravní nehodě, náhrada škody, spor s opravnou)

Právní ochrana rodiny je určena výlučně pro nevýdělečnou činnost, pro události členů rodiny, které jim nastanou zejména jako chodcům, cyklistům, cestujícím v dopravních prostředcích, sportovcům (rozumí se nevýdělečný sport), rekreantům, chovatelům domácích zvířat, členům zájmových neziskových organizací, spotřebitelům apod.

Výše popsané pojištění právní ochrany rodiny obvykle nelze použít v případě sporů mezi pojištěnými či blízkými osobami, souvisejících s jakoukoli výdělečnou činností pojištěných osob, ve sporech týkajících se autorských práv a duševního vlastnictví, souvisejících s právními vztahy ve společnostech, sdruženích, družstvech a spolcích aj. (viz. podmínky konkrétních pojišťoven).

 

Další varianty:

Diskuzní fórum o pojištění právní ochrany

Pojištění.cz Fóra Pojištění právní ochrany Pojištění právní ochrany

  • Zvolené fórum celkem obsahuje 4 témata a 2 odpovědi. Do diskuze se naposledy zapojil uživatel Profilový obrázekPavlina eklova 2 roky, 7 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 5 témat - 1. až 5. (z celkem 5)
Aktuálně je na stránce zobrazeno 5 témat - 1. až 5. (z celkem 5)
Vytvořit nové téma ve fóru „Pojištění právní ochrany“
Informace o uživateli: