Pojištění právní ochrany rodiny – rodinný právník

Pojištění právní ochrany rodiny poskytuje základní právní ochranu fyzickým osobám a rodinám v běžném soukromém životě. Je to balíček, který kryje více různých životních situací, které jinak kryjí různé jednotlivé druhy pojištění právní ochrany.

 

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.

Pojištěnými osobami jsou především pojistník (osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu), manželka nebo manžel pojistníka, jeho druh nebo družka, registrovaný partner a děti pojistníka, které žijí s pojistníkem ve společné domácnosti.

Těmto osobám je právní ochrana poskytována v případě různých právních problémů, např.:

  • spory o náhradu škody
  • spotřebitelské spory (reklamace)
  • spory ze smluv o úvěru
  • spory s dodavateli služeb
  • pracovně-právní spory
  • spory související s koupí domu nebo bytu, nájemní spory
  • sousedské spory
  • trestní a správní řízení
  • ochrana spojená s provozem motorového vozidla (řízení po dopravní nehodě, náhrada škody, spor s opravnou)

Právní ochrana rodiny je určena výlučně pro nevýdělečnou činnost, pro události členů rodiny, které jim nastanou zejména jako chodcům, cyklistům, cestujícím v dopravních prostředcích, sportovcům (rozumí se nevýdělečný sport), rekreantům, chovatelům domácích zvířat, členům zájmových neziskových organizací, spotřebitelům apod.

Výše popsané pojištění právní ochrany rodiny obvykle nelze použít v případě sporů mezi pojištěnými či blízkými osobami, souvisejících s jakoukoli výdělečnou činností pojištěných osob, ve sporech týkajících se autorských práv a duševního vlastnictví, souvisejících s právními vztahy ve společnostech, sdruženích, družstvech a spolcích aj. (viz. podmínky konkrétních pojišťoven).

Nabízíme následující produkty:

Další varianty:

Diskuzní fórum o pojištění právní ochrany

Pojištění.cz Fóra Pojištění právní ochrany Pojištění právní ochrany

Zvolené fórum obsahuje celkem 2 témata a 2 odpovědi. Do diskuze se naposledy zapojil uživatel Petr Šťastný Petr Šťastný a poslední změna je stará 1 měsíc.

Aktuálně jsou na stránce zobrazena 3 témata - 1. až 3. (z celkem 3)
Aktuálně jsou na stránce zobrazena 3 témata - 1. až 3. (z celkem 3)
Vytvořit nové téma ve fóru „Pojištění právní ochrany“
Informace o uživateli: