Pojištění právní ochrany online

Pojištění právní ochrany nemovitosti

On-line srovnání a sjednávání pojištění právní ochrany připravujeme

Pojištění právní ochrany nemovitosti je určené pro vlastníky a nájemce nemovitostí, které jsou užívány k soukromému, nevýdělečnému účelu (byt, bytová jednotka, chata, rodinný domek, garáž apod.). Lze sjednat samostatně, ale především je určené jako připojištění k pojištění právní ochrany rodiny.

Pojištěnými osobami jsou především pojistník (osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, a která současně také pojišťovanou nemovitost vlastní nebo je jejím nájemcem), manželka nebo manžel pojistníka, jeho druh nebo družka a děti pojistníka, které žijí s pojistníkem ve společné domácnosti.

Těmto osobám je poskytována právní ochrana v případě právních problémů souvisejících s pojištěnou nemovitostí uvedenou ve smlouvě. Standardně lze pojištění sjednat na nemovitosti, ve kterých se nepodniká, avšak za stanovených podmínek je možné pojistit i nemovitosti, ve kterých pojištěné osoby samy podnikají. Pojištěné osoby mají právo na právní ochranu pouze při událostech, které vznikly v rámci jejich soukromého, tedy „nevýdělečného“ života – při událostech, které nevznikly v souvislosti s jejich podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činností.

Doporučujeme pojištění nemovitosti a domácnosti, které chrání váš majetek při živelné události, krádežích, loupežích aj.

Pojištění právní ochrany nemovitosti je nezbytné pro osoby, které mají nepřizpůsobivé sousedy, pro nájemce bytu, kteří mají příliš nepříjemného domácího – nebo pro osoby, které chtějí mít jistotu pomoci v případě sporů týkajících se jejich nemovitosti. Za příplatek a za stanovených podmínek lze pojistit i nemovitosti ve vlastnictví několika blízkých osob, nemovitosti o větší podlahové ploše nebo s větší zahradou a připojistit lze také další uživatele pojištěné nemovitosti.

Výše popsané pojištění právní ochrany nemovitosti nelze použít pro řešení sporů mezi osobami pojištěnými danou pojistnou smlouvou, souvisejících s jakoukoli výdělečnou činností pojištěných osob, souvisejících s právními vztahy ve společnostech, sdruženích, družstvech a spolcích, společenstvích vlastníků, v oblasti ochrany osobnosti, rodinného, dědického, pracovního a finančního práva, práva sociálního zabezpečení a v oblasti duševního vlastnictví nebo nekalé soutěže. 

Další varianty:

Diskuzní fórum o pojištění právní ochrany

  • Zvolené fórum celkem obsahuje 4 témata a 2 odpovědi. Do diskuze se naposledy zapojil uživatel Pavlina eklova 6 let, 2 měsíci.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 5 témat - 1. až 5. (z celkem 5)
Aktuálně je na stránce zobrazeno 5 témat - 1. až 5. (z celkem 5)
Vytvořit nové téma ve fóru „Pojištění právní ochrany“
Informace o uživateli:

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.