Články

Nejčastější dotazy ohledně krytí pojištění na COVID-19

1.6. 2020 Žádné komentáře Cestovní pojištění

Připravili jsme pro vás přehled nejčastějších dotazů, týkajících se krytí pojištění v souvislosti s COVID-19.

COVID aktuálně: Kam je možné cestovat – mapa zemí kam je možné cestovat bez nutnosti karantény při návratu nebo absolvování testů na COVID-19


Informace od pojišťovny AXA Assistance

Pokud letecká společnost zruší let v souvislosti s koronavirem, mohu uplatnit škodu z pojištění zrušení cesty?
Zrušení letu není pojistnou událostí z pojištění storna. Nárok je třeba vznést na přepravci.

Vztahuje se pojištění storna na to, že nechci odcestovat z obavy nakažení koronavirem?
Pojištění storna se nevztahuje na případy, kdy byla cesta zrušena z důvodu epidemiologické situace v cílové zemi.

Pokud odcestuji a budu umístěn do technické karantény (tedy preventivní opatření, nikoliv zdravotní důvod), jak to bude s platností cestovního pojištění?
Je možné nad rámec znění pojistných podmínek prodloužit cestovní pojištění i ze zahraničí, resp. sjednat nové navazující cestovní pojištění.

Pokud se nakazím koronavirem, bude mi cestovní pojištění hradit léčebné výlohy a asistenční služby?
Ano, léčebné výlohy vč. nákladů na léčbu koronaviru budou kryty z cestovního pojištění.

Pokud MZV doporučí do dané oblasti necestovat, mohu uplatnit stornopoplatky v důsledku zrušení cesty?
Ne, tato situace není pojistnou událostí z pojištění storna.

Pokud si nyní objednávám zájezd na léto, sjednám si pojištění storna a oblast bude v době odjezdu uzavřená, mohu uplatnit stornopoplatky?
Ne, tato situace není pojistnou událostí z pojištění storna. V případě uzavřené oblasti je třeba nárok vznést na pořadateli zájezdu.

Pokud budu umístěn do technické karantény, mám nárok na zpoždění/zrušení letu, případně na jiná odškodnění?
V případě, kdy je klient v technické karanténě, nemůže reálně využít plánovaný let. Proto nárok na plnění ze zpoždění/zrušení tohoto letu nevzniká.

  • Technická karanténa = karanténa, kde je situace, kdy pojištěná osoba umístěna do karantény z preventivních důvodů (např. příjezd do destinace, návrat z destinace, kontakt s nakaženým) není předmětem krytí cestovního pojištění.
  • Zdravotní karanténa = situace, kdy je u pojištěného potvrzeno onemocnění COVID 19, jsou z cestovního pojištění kryta všechna rizika (léčebné výlohy, náklady na repatriaci, storno cesty)

Onemocnění COVID 19, resp. léčebné náklady na léčbu jsou kryty z cestovního pojištění za podmínky, že pojištěný vycestoval do destinace, kam MZV nevydalo nedoporučení cestovat. V takovém případě, by pojistné plnění v souvislosti s léčbou COVID19 mohlo být zamítnuto.

 

Informace od pojišťovny UNIQA

V souvislosti se „semaforem“ budeme přistupovat následovně:

  • zelená kategorie – plníme standardně v plném rozsahu sjednaného cestovního pojištění
  • oranžová kategorie – plníme standardně v plném rozsahu sjednaného cestovního pojištění
  • červená kategorie – bereme jako země, kam je doporučeno necestovat, tudíž zde cestovní pojištění platit nebude
  • ostatní země – u zemí, které nejsou zařazeny v rámci kategorií se řídíme dle informací na stránkách MZV. Pokud na MZV bude označeno jako riziková oblast nebo doporučeno necestovat, cestovní pojištění zde nebude platné. V opačném případě je platné standardně.

Pro pojistné události jiného druhu (úraz, jiná diagnóza) platí cestovní pojištění v „červených“ zemích nebo regionech pouze v případě, kdy není vyhlášen obecný zákaz či obecné nedoporučení do dané země nebo oblasti z ČR cestovat podle www.mzv.cz. Je-li naopak vyhlášeno obecné nedoporučení, pojistnou ochranu UNIQA neposkytuje.

 

Informace od pojišťovny Slavia

  • zelená kategorie – plníme standardně v plném rozsahu sjednaného cestovního pojištění
  • oranžová kategorie – plníme standardně v plném rozsahu sjednaného cestovního pojištění
  • červená kategorie – bereme jako země, kam je doporučeno necestovat, tudíž zde cestovní pojištění platit nebude

Ve státech označených červenou barvou nebude onemocnění Covid-19 hrazeno. Všechna ostatní ošetření jsou platná, dle VPP. Pro tyto státy platí, že MZV do nich nedoporučuje cestovat.
Je tedy nutné pozorně sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky případně Ministerstva zdravotnictví České republiky, kde jsou uvedeno aktuální
rozdělení států a současně jsou zde uvedena doporučení a informace o vývoji situace nákazy COVID-19.

 

 

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.

Pojištění.cz Fóra Nejčastější dotazy ohledně krytí pojištění na COVID-19

  • Toto téma neobsahuje zatím žádnou odpověď. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel Pojištění.czPojištění.cz a poslední změna proběhla 1 měsícem.
Odpověď na téma: Nejčastější dotazy ohledně krytí pojištění na COVID-19
Informace o uživateli: