Přehled odpovědí

Aktuálně je na stránce zobrazeno 24 příspěvků - 1. až 24. (z celkem 24)
 • Autor
  Příspěvky
 • odpověď na téma: Povinnost platit povinné ručení? #202959

  Dobrý den, požádejte kolegyni, aby vše vyřešila s pojišťovnou kde nebylo placené povinné ručení, pokud toto bylo již zrušeno, vypovězeno, požádejte kolegyni, aby si se společností České kanceláře pojistitelů (ČKP) dořešila toto období, kdy vozidlo nebylo odhlášeno a nebylo za něj placeno povinné ručení. Až následně vozidlo přepisovat na vás.

  odpověď na téma: Jak pojistit dům v ideálním spoluvlastnictví? #202939

  Dobrý den,
  Každý z vlastníků, má-li zájem o pojištění, si pojistí svoji polovinu s tím, že bude figurovat v roli pojistníka i pojištěného, při sjednávání smlouvy uvede, že je vlastníkem 50 % nemovitosti (pokud to sjednání online umožňuje) a do hodnoty uvede její celou hodnotu, nikoli jen polovinu. U nás v online kalkulačce na POJISTENI.cz je možné sjednat pojištění jen pro jednoho vlastníka, nově neumožňujeme zadání vlastnického podílu (bylo to pro mnoho klientů nesrozumitelné).

  odpověď na téma: Možnost vrácení pojištění zpětně #147173

  Dobrý den, napište nám na email info@pojisteni.cz číslo smlouvy, důvody, zjistíme jak je to v aktuální situaci možné řešit.

  odpověď na téma: Plnění u Slavie #132317

  Pro zajímavost zde máme přímo vyjádření od konkrétní pojišťovny, kdy bude celý problém hlavně s „původní“ smlouvou, před sjednáním nové smlouvy zřejmě nevypověděl starou, což je běžná praxe u všech, smlouva se musí řádně ukončit.

  1) Vzhledem k tomu, že klient neuvedl číslo smlouvy nelze problém prošetřit. Pojišťovna k výpovědi přistupuje v drtivé většině případů z důvodu špatně sjednané smlouvy, nepravdivě uvedených nebo zkreslených údajů, které mají vliv na adekvátní stanovení pojistného.

  2) Vzhledem k tomu, že klient neuvedl číslo smlouvy nelze problém prošetřit. Pojišťovna v případě výpovědi k výročí nebo vyjádření nesouhlasu s navýšením pojistného postupuje vždy dle zákona. Klient tedy „původní“ smlouvu před sjednáním smlouvy nové zřejmě dle zákona nevypověděl, případně nedodržel zákonné lhůty. Sjednání nové smlouvy není důvodem pro automatické ukončení smlouvy původní a nezbavuje klienta povinnosti původní smlouvu hradit dokud je platně uzavřená. Při sjednání smlouvy uvádí klient email, telefon a pokud má u nás aktuální všechny tyto údaje včetně adresy, je všemi těmito cestami upozorňován na neuhrazené pojistné. V případě, že klient neuhradí pojistné ani na základě všech zaslaných avíz a upomínek, je předán zplnomocněné externí vymáhací agentuře.

  odpověď na téma: Pojištění registračních značek na přání #28918

  Pane Janečku,
  pojištění zvláštních registračních značek na přání řeší u některých pojišťoven sjednané havarijní pojištění. Poškození a odcizení SPZ na přání tedy lze řešit pouze tímto způsobem, které vy ovšem píšete, že nechcete. Jinou formu pojištění těchto SPZ na POJISTENI.cz nenabízíme.

  odpověď na téma: Rady k cestovnímu pojištění od AXA Assistance #23538

  Dobrý den paní Vehovská,
  zda máte nárok na čerpání z pojistného musíte ověřit přímo na pojišťovně, je potřeba rozlišit zda jste měla připojištění úrazové, nebo základní cestovní pojištění.

  Úrazové pojištění – pokud se vám stal nějaký úraz (v České republice či v zahraničí). Postižený dostane sjednanou částku v případě trvalé invalidity její odpovídající část. Pojistná ochrana se nevztahuje na konkrétní náklady spojené s okamžitým ošetřením úrazu či nemoci v zahraničí, na toto slouží právě cestovní pojištění. Úrazové pojištění může být součástí cestovního pojištění, nebo je potřeba vybrat jako připojištění.

  Cestovní pojištění, pojištění léčebných výloh v zahraničí, slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.

  odpověď na téma: Cestovní pojištění do zahraničí #21901

  Dobrý den,
  pokud cesta bude začínat v ČR a platíte si tady i zdravotní pojištění, tak si můžete sjednat cestovní pojištění na Slovensko. Sjednání zde https://online.pojisteni.cz/cestovni/srovnani

  odpověď na téma: Povinnost platit povinné ručení? #14349

  Pane Olaq,
  pokud nejsem majitel, tak samozřejmě cizí auto pojišťovat nemusím. Pokud jsem již smlouvu uzavřel a dobrovolně se stal pojistníkem k tomu vozidlu, pak smlouvu jako pojistník mohu vypovědět ze zákonných důvodů (prodej, vyřazení, k výročí, po škodě apod.) Doporučuji tedy poslat výpověď k výročí, případně poslat výpověď dohodou.

  odpověď na téma: Pojištění odpovědnosti kontrolor výrobků #14080

  Dobrý den,
  pokud bude škoda, kterou zaměstnavatel po zaměstnanci vyžaduje zapříčiněna jeho nedbalostí (dle VPP článek 25. b. způsobenou zanedbáním předepsané obsluhy, údržby nebo technologického postupu), pak plnit zcela určitě nebude.

  Nabízíme online pojištění odpovědnosti v zaměstnání od pojišťoven ČSOB a ERGO, aktuální podmínky k dnešnímu dni se můžete dočíst níže:

  Ergo : https://online.pojisteni-cdn.cz/doc/liability/ergo/vpp-ergo-oo-170201.pdf
  ČSOB pojišťovna : https://online.pojisteni-cdn.cz/doc/liability/csob/vpp-csob-odo-2014.pdf

  odpověď na téma: spoření pro děti #13309

  Dobrý den,
  u nás naleznete výhodné úrazové pojištění pro děti se slevou 50%, můžete si tak sjednat online, nebo vyzkoušet nezávaznou online kalkulačku úrazového pojištění Úrazové pojištění se spořením bohužel v této variantě nenabízíme.

  odpověď na téma: Pomůže záznam z autokamery při vyřizování? #13153

  Dobrý den pane Jindřichu,
  pro pojišťovnu se jedná o upřesňující podklad. Může s ním ovšem pracovat jen tehdy, pokud prokazatelně souvisí s příslušnou dopravní nehodou a v mezích zákona o ochraně soukromí.
  Článek na toto téma vyšel i na serveru iDnes viz Článek o možnosti použití záznamu kamery při dopravní nehodě.

  odpověď na téma: Pojištění odpovědnosti #12868

  Dobrý den,
  tento typ pojištění odpovědnosti v naší online nabídce nemáme. Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti
  Tímto pojištěním myslíte pravděpodobně odpovědnost dobrovolných pracovníků za škodu na majetku i na zdraví. Kryje škody způsobené třetím osobám v rámci činnosti organizovaného spolku či jeho organizačních jednotek a to včetně škod vzniklých zanedbáním náležitého dohledu na osobou, která byla svěřena do péče. Tento druh pojištění nabízí Kooperativa pojišťovna http://www.koop.cz

  odpověď na téma: Soutěžíme o auto a dalších 200 cen #11358

  Vážená paní Hrabalová,
  k tipování použijte formulář, který vám dorazí do emailu automaticky po sjednání pojištění. V emailu bude uveden odkaz na který stačí kliknout a vyplnit tip.
  Děkujeme za zapojení se do soutěže a přejeme dobrý odhad.

  odpověď na téma: Soutěžíme o auto a dalších 200 cen #11228

  Vážená paní Jedličková,
  k tipování použijte formulář, který vám dorazí do emailu automaticky po sjednání pojištění. V emailu bude uveden odkaz na který stačí kliknout a vyplnit tip.
  Děkujeme za zapojení se do soutěže a přejeme dobrý odhad.

  Dobrý den pane Hrbotický,
  doporučuji si nejdříve vyzkoušet v nezávazných kalkulačkách povinné ručení zde na portálu, aby jste měl přehled o ceně https://online.pojisteni.cz/vozidla/srovnani

  Následně pak porovnat ceny s novinkou od Allianz, kdy máte kalkulačku povinného ručení dle najetých km zde https://online.allianz.cz/web/povinne-ruceni-havarijni-pojisteni/?568306300

  odpověď na téma: Allianz nabízí nové pojištění pro autoškoly #9436

  Dobrý den pane Majtáne,
  dokážete lépe specifikovat jak to myslíte, pokud vozidlo bude použito za účelem autoškoly a vy jste ho zakoupil na ič, pak je to standardní použití pro autoškolu. Nerozumím jak by bylo používáno vozidlo pokud jste učitel a neprovozujete autoškolu ?

  odpověď na téma: úrazové pojištění dětí #8019

  Společnost http://www.POJISTENI.cz bude úrazové pojištění bez spoření také nabízet online. Kalkulace připravujeme na letní období. https://www.pojisteni.cz/urazove#kalkulace

  odpověď na téma: Aktualizace povodňových map pro pojišťovny #7401
  odpověď na téma: pojištění #4746

  Dobrý den,
  skrze systém pojisteni.cz tento druh pojištění připravujeme. Nyní tedy v nabídce nemáme.

  Dobrý den pane Vávro,
  online prodej je v přípravě, zatím není možné tento produkt na našem portále pojisteni.cz nabídnout.

  odpověď na téma: Pojištění rodiného domu #4298

  Pojištění majetku je zatím všude na podobné úrovni sjednání jak odkazujete. Naleznete pár informací a musíte se dotazovat osobně na různé detaily, případně se proklikávat na různé záložky webů. Na našem serveru pojisteni.cz chceme přijít s možností sjednání online, a to opravdu online od A-Z, aby si mohl kdokoli uzavřít pojištění majetku bez nutnosti telefonní konzultace (pokud ji nepovažuje za nezbytnou). Předpokládáme, že i trend pojištění a to nejen povinné ručení, bude v online jednoduchém a úplném sjednání včetně dnes již běžné bezhotovostní úhrady. Vše se již v dohledné době spustí a bude možné využít mnoho zajímavých produktů pojištění.

  Osobně používám SERVIS24 od ČS a jsem spokojen, je pravdou, že je potřeba řešit poplatky osobním jednáním se spořitelnou. Pokud budu mít možnost sdílet informace i o pojištění v jedné aplikaci uvítám. Co by jste uvítal vy, nebo jaký používáte dle Vás „nepředražený“ účet ?

  Dobrý den pane Jaro,
  z Vašeho dotazu rozumím, že jste třikrát uplatňoval plnění, vše bylo v pořádku vyřízeno a nyní Vám dorazila výpověď ze strany pojistitele. Chcete, aby tato pojistka pokračovala beze změn dále. Jelikož máte zájem s touto pojistkou pokračovat, předpokládám, že jste byl spokojen do té doby než dorazila ona zmíněná výpověď. Zde bych se na konkrétní pojišťovnu obrátil a nechal bych si vysvětlit důvody blíže, případně si prošel konkrétní body na které se nově nebude Vaše pojistka vztahovat, zda není možné sjednat nějakou variantu pro obě strany výhodnou.
  dle § 22
  Výpověď
  (1) Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.
  (2) Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.
  (3) Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

  odpověď na téma: Vyplatí se stavební spoření? #3581

  Stavebnímu spoření zůstalo pár výhod oproti jiným finančním produktům, například: jistoty 100% pojištění vkladů do výše 100 000 €, naspořené peníze po 6 letech a to včetně státní podpory ze spoření můžete použít na co chcete. (detaily naleznete například na http://www.cmss.cz
  Co se týká lepšího způsobu jak spořit s rozumným úrokem by vám dobrý finanční poradce dokázal poradit mnoho variant. Záleží na částce, kterou chcete mít naspořenou, kolik chcete spořit měsíčně a jaké riziko v případném investování jste ochoten podstoupit.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 24 příspěvků - 1. až 24. (z celkem 24)