Životní pojištění

UNIQA zařadila pojištění proti viru Zika

17.2. 2016 Žádné komentáře Životní pojištění

V reakci na šíření nákazy virem Zika ve světě, zařazuje Uniqa pojišťovna s okamžitou platností do svého připojištění velmi závažných onemocnění krytí pro případ narození dítěte s vývojovou poruchou (mikrocefalií) způsobenou onemocněním matky tímto virem. Pojistná ochrana se poskytuje jak novým, tak i stávajícím zákazníkům v rámci životního programu Rizikové životní pojištění s dividendou nebo jeho příbuzných … Celý článek

Daňová uznatelnost životního pojištění

15.2. 2016 Žádné komentáře Životní pojištění

Začátkem roku 2015 novela zákona zpřísnila možnost daňového odpočtu zaplaceného pojistného za životní pojištění, přibyla nová podmínka – čerpat daňové výhody mohou jen majitelé smluv, které neumožňují mimořádné výběry prostředků. Odečíst si od základu daně z příjmů část zaplaceného pojistného mohou od 1. 1. 2015  jen ty fyzické osoby, které splňují všechny zákonem dané podmínky: ve smlouvě … Celý článek

Česká pojišťovna dává bonusy k životnímu pojištění

4.2. 2016 Žádné komentáře Životní pojištění

Nový benefit, který do 15. 4. 2016 nabízí Česká pojišťovna k životnímu pojištění Můj život, je 500 Kč za každý den strávený v nemocnici místo na lyžích. Pojistné plnění bude poskytnuto při hospitalizaci následkem úrazu nejen v nemocnicích, ale také při následné péči v rehabilitačních ústavech, lázeňských léčebnách či v ozdravovnách. Pojištění je platné nejen … Celý článek

Pojišťovna ČS inovovala FLEXI životní pojištění

8.1. 2016 Žádné komentáře Životní pojištění

Klienti budou díky slevě za komplexní rozsah pojištění platit nižší pojistné. Pojišťovna České spořitelny inovovala od ledna 2016 FLEXI životní pojištění. Za stejné peníze nyní kryje více diagnóz vážných onemocnění. Produktové úpravy platí jak pro nové klienty, tak i pro klienty, kteří FLEXI životní pojištění již mají sjednané. Stávajícím klientům se část vylepšení do smlouvy zavádí automaticky bez vlivu … Celý článek

Přes 20 milionů smluv v neživotním pojištění

22.12. 2015 Žádné komentáře Pojištění majetku, Povinné ručení, Životní pojištění

Podle aktuálního průzkumu NN pojišťovny a penzijní společnosti mají nějaký pojistný produkt sjednány tři čtvrtiny Čechů : životní pojištění má jen 39 % domácnost chrání respondenti ve 43 % auto má formou povinného ručení a havarijního pojištění zajištěno 61 % Na 5,5 milionů ekonomicky aktivních Čechů je uzavřeno více než 20 milionů smluv neživotního pojištění … Celý článek

Nejčastěji u životního pojištění sjednáváme trvalé následky úrazu

14.12. 2015 Žádné komentáře Životní pojištění

Podle interního průzkumu si klienti ČPP nejčastěji sjednávají: riziko trvalých následků úrazu (90 %). Průměrná výše pojistné částky je 600 000 Kč. pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu, a to již od 10. dne zpětně (80 %). Průměrná výše pojistné částky je 260 Kč denně. pojištění pro případ hospitalizace (65 %), průměrná výše pojistné … Celý článek

Rizikové profese pro úrazové pojištění

8.12. 2015 Žádné komentáře Úrazové pojištění, Životní pojištění

Každá pojišťovna si sestavuje podle statistik úrazovosti a nemocí z povolání vlastní žebříčky rizikovosti profesí. Podle těchto tabulek posléze stanoví pojistné pro úrazové pojištění a pojištění pro případ invalidity při sjednávání smlouvy se zákazníkem. UNIQA pojišťovna rozlišuje čtyři úrovně a řadí povolání do čtyř rizikových skupin: Skupina zahrnuje profese s malým podílem fyzického vypětí, spíše administrativní povahy … Celý článek

ČPP nabízí novinku u rizikového pojištění

7.12. 2015 Žádné komentáře Životní pojištění

ČPP nabízí pod názvem RIZIKOVKA nové rizikové pojištění, které pamatuje i na teroristické útoky. Produkt kryje rizika, které běžně spadají do výluk z pojištění. Nebývale vysoká poptávka klientů a aktuální bezpečnostní situace ve světě vedly k rozhodnutí pojišťovny uvést na trh zcela nové rizikové pojištění. To umožňuje klientům flexibilně měnit rozsah pojištění podle svých aktuálních potřeb a pamatuje i … Celý článek

Zkušenosti s životním pojištěním Allianz

4.12. 2015 Žádné komentáře Zajímavosti, Životní pojištění

Více než 64 tisíc úrazů, které lidé v rámci životního pojištění Allianz nahlásili v roce 2014. Mnoho z nich přitom patří do kategorie téměř nepředstavitelných náhod. Že se může v drama proměnit třeba i obvyklá cesta do práce, dokazuje příběh klientky, která nechtěla zmeškat svůj vlak – a místo do zaměstnání se dostala do nemocnice. Příčinou … Celý článek

Dvě třetiny Čechů mají zkušenost s rakovinou

27.11. 2015 Žádné komentáře Životní pojištění

Podle statistik je rakovina dlouhodobě druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Patří tak mezi velmi vážná život ohrožující onemocnění. Díky moderní léčbě je její léčení v posledních letech čím dál úspěšnější. Podle České onkologické společnosti se z onkologického onemocnění u nás vyléčí asi polovina nemocných. „Právě pro tyto případy by se lidé měli jistit kvalitně nastaveným životním pojištěním, … Celý článek