Pojišťovna ČS inovovala FLEXI životní pojištění

Klienti budou díky slevě za komplexní rozsah pojištění platit nižší pojistné.

Pojišťovna České spořitelny inovovala od ledna 2016 FLEXI životní pojištění. Za stejné
peníze nyní kryje více diagnóz vážných onemocnění. Produktové úpravy platí jak pro nové klienty, tak i pro klienty, kteří FLEXI životní pojištění již mají sjednané. Stávajícím klientům se část vylepšení do smlouvy zavádí automaticky bez vlivu na cenu
pojistného. Ostatní možnosti, které mají na cenu pojistného vliv, si klienti mohou do stávající smlouvy doplnit pomocí dodatku.

Sleva za komplexní rozsah pojištění – slevu na pojistném klienti získají, pokud součet sjednaných pojistných částek vážných rizik (smrt, invalidita, vážné nemoci a úrazy) dosáhne minimálně 500 000 Kč. Pro splnění této podmínky může být na smlouvě sjednáno jen jedno riziko. S vyššími pojistnými částkami se sleva zvyšuje. Klienti tak mohou dosáhnout tří stupňů slevy – základní, střední a maximální. Nejvyšší slevy klienti dosáhnou při součtu pojistných částek nad 1,5 mil. Kč.

Nové diagnózy vážných onemocnění – bez navýšení ceny rozšiřujeme seznam diagnóz, u kterých vyplatíme pojistné plnění. Nově plníme také za Crohnovu chorobu, amyotrofickou laterální sklerózu, významné poškození mozku způsobené úrazem a stavy vedoucí k syndromu krátkého střeva s nutností totální parenterální umělé výživy.

Dětská bezmocnost – sjednáváme nové riziko pro případ nutné dlouhodobé péče. Sjednanou pojistnou částku vyplatíme jednorázově.
Doprovod dítěte při hospitalizaci – nově hradíme doprovod zákonného zástupce při hospitalizaci dítěte do 7 let, a to od 15. dne pobytu v nemocnici.

Uvedla Pojišťovna České spořitelny v tiskové zprávě : Pojišťovna České spořitelny inovovala FLEXI životní pojištění a zvýhodnila sjednání vážných rizik

Facebook
Twitter
Email

Diskuzní fórum

Přejít do diskuzního fóra 

  • Toto téma neobsahuje zatím žádnou odpověď. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel Pojištění.cz a poslední změna proběhla 8 let, 1 měsícem.
Odpověď na téma: Pojišťovna ČS inovovala FLEXI životní pojištění
Informace o uživateli:
Aktuality a informace

Jste připraveni na velké mrazy?

Škoda způsobená mrazem Pojištění proti zamrznutí vodovodních trubek je specifický druh pojištění, který pokrývá škody způsobené zamrznutím a následným prasknutím vodovodních trubek ve vaší domácnosti

Celý článek »