Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění Slavia Svět

Slavia Svět je cestovní pojištění od pojišťovny Slavia na jednorázové i dlouhodobé cesty, nabízející velké množství připojištění. K dispozici jsou 2 varianty (označeny A a B) s různými limity pojistného plnění.

Varianty pojištění

 • jednorázové krátkodobé pojištění (do 180 dní) – krátkodobá cesta do zahraničí na pevně stanovenou dobu, cena dle počtu dní
 • jednorázové dlouhodobé pojištění (181 – 365 dní) – pojištění platné na 1 rok

Pojištění lze sjednat buď pro oblast Evropa nebo s platností pro celý svět.

Typy cest

 • turistická cesta – běžné rekreační a poznávací cesty nebo pobyty, provozování rekreačních sportů
 • pracovní cesta – cesty a pobyty za účelem výkonu práce zaměstnance nebo podnikatele, cesty a pobyty za účelem výdělku, charitativní a dobrovolná činnost, au-pair, studijní pobyty, stáže (zahrnuty jsou také turistické aktivity)

Pojištění lze sjednat pouze před odjezdem z ČR. Nelze jej sjednat, pokud jste již v zahraničí. Pojištění začíná platit ihned po sjednání (po dokončení on-line platby nebo po přijetí platby na náš účet) po opuštění ČR. Lze jej sjednat s počátkem v aktuální den.

Pojištění se sjednává pro zónu Evropa nebo pro celý svět. Do zóny Evropa spadají evropské státy a dále Alžírsko, Egypt, Izrael, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie, Tunisko.

Připojištění

 • Úrazové pojištění – pojištění pro případ smrti úrazem, trvalých následků úrazu a plné invalidity.
 • Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a za škodu na majetku, platí také za újmu vyplývající z držení psa a kočky (doporučujeme v kombinaci s pojištěním nákladů veterinární léčby)
 • Pojištění zavazadel – cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby pro případ poškození, zničení či odcizení
 • Pojištění nevyužití dovolené – pro případ, kdy nelze využít dovolenou z důvodu hospitalizace z důvodu nemoci nebo úrazu, úmrtí blízkého příbuzného či poškození bytu/domu živelní událostí. Mohou sjednat pouze osoby, které mají nárok na dovolenou (tzn. osoby v zaměstnaneckém poměru nebo soukromí podnikatelé).
 • Pojištění zpoždění zavazadel – pro případ, že chybou dopravce dojde ke zpoždění zavazadel po příletu do cílové destinace. Hradí nutné náklady na nejnutnější vybavení.
 • Pojištění zpoždění letu – pro případ, že dojde ke zpoždění odletu veřejného dopravního prostředku na pravidelné lince (neplatí pro charterové lety, obvykle tedy nelze využít při letu s cestovní kanceláří)
 • Pojištění únosu letadla – pro případ zdržení v souvislosti s únosem letadla

Pojištění storna zájezdu

Pojišťovna uhradí část stornopoplatku, pokud je nutné z vážných důvodů zrušit zájezd – vážné onemocnění či úraz, úmrtí, poškození majetku živelnou událostí, občanské nepokoje či živelná pohroma v místě destinace.

Pojišťovna uhradí max. 80% stornopoplatku, nejvýše 25 000 Kč.

Zájezd v době sjednání storno pojištění musí být zcela uhrazen a sjednat toto připojištění lze nejpozději 15 dnů před počátkem pojištění (zahájením zájezdu).

Pojištění nákladů veterinární léčby

Hradí náklady na neodkladnou veterinární léčbu či úhynu vašeho psa nebo kočky při cestě do ciziny nebo pobytu v zahraničí.

Zvíře musí být zdravé, jehož zdravotní stav je doložen vystaveným veterinárním osvědčením. Zvíře musí mít pas a dále tetování nebo čip.

Pojištění lze sjednat pro psy stáří 6 měsíců až 8 let a pro kočky stáří 6 měsíců až 10 let. Lze pouze pro turistickou cestu (nikoliv pracovní).

Doporučujeme také přidat připojištění odpovědnosti, které se vztahuje též na újmu na zdraví a majetku vyplývající z držení psa a kočky.

Více informací: Cestovní pojištění psa a kočky na dovolenou

Limity pojistného plnění – turistické cesty

 varianta Avarianta B
Léčebné výlohy
celkový limit3 500 000 Kč7 000 000 Kč
lékařské ošetřenído výše limitudo výše limitu
hospitalizacedo výše limitudo výše limitu
přeprava do zdravotnického zařízenído výše limitudo výše limitu
náklady na repatriaci pojištěnéhodo výše limitudo výše limitu
náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěnéhodo výše limitudo výše limitu
akutní stomatologické ošetření5 000 Kč15 000 Kč
náklady na vyslání opatrovníka30 000 Kč30 000 Kč
Odpovědnost
odpovědnosti za újmu na zdraví2 000 000 Kč2 000 000 Kč
odpovědnosti za újmu na majetku500 000 Kč500 000 Kč
Úraz
smrt úrazem100 000 Kč100 000 Kč
trvalé následky200 000 Kč200 000 Kč
plná invalidita200 000 Kč200 000 Kč
Zavazadla
náklady vzniklé zpožděním zavazadel5 000 Kč5 000 Kč
náklady vzniklé odcizením/ztrátou zavazadel15 000 Kč15 000 Kč
 
Odškodnění v případě zpoždění letu5 000 Kč5 000 Kč
Odškodnění v případě únosu letadla10 000 Kč10 000 Kč
Náklady na veterinární léčbu15 000 Kč30 000 Kč

Limity pojistného plnění – pracovní cesty

 varianta Avarianta B
Léčebné výlohy
celkový limit3 500 000 Kč7 000 000 Kč
lékařské ošetřenído výše limitudo výše limitu
hospitalizacedo výše limitudo výše limitu
přeprava do zdravotnického zařízenído výše limitudo výše limitu
náklady na repatriaci pojištěnéhodo výše limitudo výše limitu
náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěnéhodo výše limitudo výše limitu
akutní stomatologické ošetření5 000 Kč15 000 Kč
náklady na vyslání opatrovníka30 000 Kč30 000 Kč
Odpovědnost
odpovědnosti za újmu na zdraví3 000 000 Kč3 000 000 Kč
odpovědnosti za újmu na majetku1 000 000 Kč1 000 000 Kč
Úraz
smrt úrazem200 000 Kč200 000 Kč
trvalé následky400 000 Kč400 000 Kč
plná invalidita400 000 Kč400 000 Kč
Zavazadla
náklady vzniklé zpožděním zavazadel5 000 Kč5 000 Kč
náklady vzniklé odcizením/ztrátou zavazadel30 000 Kč30 000 Kč
 
Odškodnění v případě zpoždění letu5 000 Kč5 000 Kč
Odškodnění v případě únosu letadla10 000 Kč10 000 Kč

Zpoždění letu nebo zavazadel

Pokud dojde ke zpoždění zavazadel do cílové destinace o více než 5 hodin, uhradí pojišťovna náklady na nejnutnější vybavení – obvykle potřebné hygienické potřeby, oblečení apod. Limit plnění je 5000 Kč.

Pokud dojde ke zpoždění letu o více než 5 hodin, máte od pojišťovny nárok na 1000 Kč za každých celých 5 hodin zpoždění, max. do výše 5000 Kč. Neplatí pro nepravidelné letecké linky (chartery). Neplatí také pro zpoždění z důvodu stávky nebo jiné opatření dopravce či cestovní kanceláře, které bylo předem známo.

Toto pojištění se nevztahuje na případ, kdy víte předem, že se let zpozdí nebo je zrušen, a tak se ani nedostavíte na letiště. Je určené pro případy, kdy kvůli problémům uvíznete na letišti a jste nuceni si koupit nutné občerstvení, hygienické potřeby či oblečení.

Pokud je let opožděn výrazněji a jste např. nuceni prodloužit si ubytování nebo dojde ke ztrátě zavazadla, můžete žádat o kompenzaci přímo leteckou společnost.

Omezení produktu

Slavia pojišťovna poskytuje v případě teroristického útoku pouze úhradu léčebných výloh (tedy zejména transport do nemocnice, ošetření a návrat do ČR). Netýká se to však úrazového pojištění (nebylo by vám poskytnuto plnění v případě smrti či trvalých následků), pojištění zavazadel a pojištění nákladů veterinární léčby.

Více informací: Cestovní pojištění do zahraničí pro případ terorismu

Dokumenty

Alternativní produkty Slavia

 • Na Cesty – cenově výhodný balíček pro jednorázové turistické i pracovní cesty včetně úrazového pojištění, odpovědnosti za újmu, zavazadel, zpoždění zavazadel a letu a únosu letadla
 • Europojištění – roční doplňkové pojištění pro cesty a pobyt v EU k Evropskému průkazu zdravotního pojištění

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.