Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění Slavia Europojištění

Europojištění je dlouhodobé cestovní pojištění od pojišťovny Slavia, které umožňuje opakované výjezdy do zahraničí v průběhu celého roku. Sjednává se na dobu neurčitou, platí se ročně.

Délka pobytu v zahraničí nesmí překročit 90 kalendářních dnů. Po každém výjezdu, který dosáhl 90 dnů nepřetržitého pobytu v zahraničí, musí trvat pobyt na území ČR alespoň jeden týden. Počet výjezdů do zahraničí po dobu trvání pojištění není omezen. Pojištěný je povinen na žádost pojistitele doložit délku pobytu v zahraničí (např. letenkou, jízdním dokladem, účtem v  hotelu, apod.).

Europojištění je doplňkem veřejného zdravotního pojištění, jehož účastníkem je každý občan ČR a z kterého se proplácí nejnutnější lékařské ošetření ve většině států Evropy. Toto cestovní pojištění zajistí pokrytí všech nákladů souvisejících s úrazem či onemocněním, tzn. ošetření, léky, převoz, asistenční službu apod., které nejsou uhrazeny vaší zdravotní pojišťovnou. Proto je toto pojištění levné, jelikož neplatíte za jednu věc dvakrát.

Po návratu do ČR je potřeba zažádat o refundaci u své zdravotní pojišťovny, následně Slavia pojišťovna poskytne plnění za neodkladně podstoupené zákroky ve výši rozdílu mezi skutečnými výdaji a úhradou vaší zdravotní pojišťovny.

Toto cestovní pojištění platí pouze s platným Evropským průkazem zdravotního pojištění (modrá kartička od vaší zdravotní pojišťovny), který musíte mít stále u sebe.

Pojištění platí na území následujících států: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Černá Hora, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie.

Pojištění lze sjednat nejpozději den před odjezdem z ČR. Nelze jej sjednat, pokud jste již v zahraničí. Pojištění začíná platit až den následující od sjednání (po dokončení on-line platby nebo po přijetí platby na náš účet). Nelze jej sjednat s počátkem v aktuální den.

Varianty pojištění

Jsou k dispozici varianty dle pojištěných aktivit

 • Europojištění turista – pouze turistické cesty nebo pobyty, sporty s výjimkou rizikových sportovních aktivit (uvedeny níže na této stránce), pouze pro osoby 0-65 let věku
 • Europojištění rodina – cenově zvýhodněná varianta turista pro rodinné příslušníky (2 dospělé osoby a 2 jejich děti do 18 let).
 • Europojištění profesionál – navíc také pracovní cesty nebo pobyty a některé rizikové sporty (uvedeny níže na této stránce), pouze pro osoby 18-60 let věku

Dále si lze zvolit 2 možnostmi pojistného krytí

 • základ – pouze pojištění léčebných výloh (včetně zásahů horské služby, transportu, repatriace, asistenčních služeb)
 • kompletní pojištění – navíc také ošetření zubů, úrazové pojištění (pro případ smrti úrazem nebo trvalé následky úrazu), pojištění odpovědnosti (újma na zdraví či na majetku) a pojištění zavazadel.

Toto pojištění se nevztahuje na žádnou profesionální či organizovanou sportovní činnost.

Limity pojistného plnění

 turistaprofesionál
Léčebné výlohy
celkový limit1 000 000 Kč5 000 000 Kč
lékařské ošetřenído výše limitudo výše limitu
hospitalizacedo výše limitudo výše limitu
přeprava do zdravotnického zařízenído výše limitudo výše limitu
náklady na repatriaci pojištěnéhodo výše limitudo výše limitu
náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěnéhodo výše limitudo výše limitu
akutní stomatologické ošetření10 000 Kč10 000 Kč
náklady na dopravu opatrovníka20 000 Kč20 000 Kč
náklady na ubytování opatrovníka10 000 Kč10 000 Kč
Odpovědnost
odpovědnosti za újmu na zdraví, na majetku500 000 Kč1 000 000 Kč
Úraz
smrt úrazem100 000 Kč250 000 Kč
trvalé následky200 000 Kč500 000 Kč
Zavazadla
poškození nebo zničení věci, odcizení vloupáním10 000 Kč20 000 Kč

Omezení produktu

Slavia pojišťovna poskytuje v případě teroristického útoku pouze úhradu léčebných výloh (tedy zejména transport do nemocnice, ošetření a návrat do ČR). Netýká se to však úrazového pojištění (nebylo by vám poskytnuto plnění v případě smrti či trvalých následků), pojištění zavazadel a pojištění nákladů veterinární léčby.

Více informací: Cestovní pojištění do zahraničí pro případ terorismu

Dokumenty

Rizikové sporty

Následující sporty lze provozovat pouze v rámci varianty profesionál.

 • canyoning
 • horolezectví a všechny druhy lezení
 • jachting – kromě oceánské plavby
 • jachting – oceánská plavba
 • kajak, kanoe stupně obtížnosti WW1-WW2
 • paragliding a závěsné létání (rogalo)
 • parasailing
 • parašutismus
 • potápění s přístroji do 10 metrů s instruktorem
 • rafting stupně obtížnosti WW1-WW2
 • skialpinismus
 • skoky na laně, bungee jumping
 • turistika s vyšší obtížností (nad 2UIA) či nad 2 500m n.m.
 • výpravy do míst s extrémními klimatickými/přírodními podmínkami, poušť, otevřené moře, polární oblasti apod.
 • snowboarding po vyznačených trasách včetně překonávání překážek ve snowparku (vyjma skoků)

Alternativní produkty Slavia

 • Na Cesty – cenově výhodný balíček pro jednorázové turistické i pracovní cesty včetně úrazového pojištění, odpovědnosti za újmu, zavazadel, zpoždění zavazadel a letu a únosu letadla
 • Svět – na jednorázové i dlouhodobé cesty, na výběr nižší či vyšší pojistné plnění, možno přiobjednat úrazové pojištění, odpovědnost za újmu, zavazadel, zpoždění zavazadel a letu, únosu letadla, nevyužití dovolené, storna zájezdu a pojištění nákladu veterinární léčby

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.