Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění Slavia Na Cesty

Slavia Na Cesty je výhodný balíček cestovního pojištění od pojišťovny Slavia pro krátkodobé jednorázové turistické i pracovní cesty do Evropy či do celého světa. Je určen pro osoby 0-70 let.

Součástí balíčku je

 • Pojištění léčebných výloh
 • Úrazové pojištění – pojištění pro případ smrti úrazem, trvalých následků úrazu a plné invalidity.
 • Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a za škodu na majetku
 • Pojištění zavazadel – cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby pro případ poškození, zničení či odcizení
 • Pojištění zpoždění zavazadel – pro případ, že chybou dopravce dojde ke zpoždění zavazadel po příletu do cílové destinace. Hradí nutné náklady na nejnutnější vybavení.
 • Pojištění zpoždění letu – pro případ, že dojde ke zpoždění odletu veřejného dopravního prostředku na pravidelné lince (neplatí pro charterové lety, obvykle tedy nelze využít při letu s cestovní kanceláří)
 • Pojištění únosu letadla – pro případ zdržení v souvislosti s únosem letadla

Další volitelná připojištění nejsou k dispozici.

Typy cest

 • turistická cesta – běžné rekreační a poznávací cesty nebo pobyty, provozování rekreačních sportů
 • pracovní cesta – cesty a pobyty za účelem výkonu práce zaměstnance nebo podnikatele, cesty a pobyty za účelem výdělku, charitativní a dobrovolná činnost, au-pair, studijní pobyty, stáže (zahrnuty jsou také turistické aktivity)

Pojištění lze sjednat pouze před odjezdem z ČR. Nelze jej sjednat, pokud jste již v zahraničí. Pojištění začíná platit ihned po sjednání (po dokončení on-line platby nebo po přijetí platby na náš účet) po opuštění ČR. Lze jej sjednat s počátkem v aktuální den.

Pojištění se sjednává pro zónu Evropa nebo pro celý svět. Do zóny Evropa spadají evropské státy a dále Alžírsko, Egypt, Izrael, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie, Tunisko.

Limity pojistného plnění

Léčebné výlohy
celkový limit5 000 000 Kč
lékařské ošetřenído výše limitu
hospitalizacedo výše limitu
přeprava do zdravotnického zařízenído výše limitu
náklady na repatriaci pojištěnéhodo výše limitu
náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěnéhodo výše limitu
akutní stomatologické ošetření5 000 Kč
náklady na vyslání opatrovníka30 000 Kč
Odpovědnost
odpovědnosti za újmu na zdraví, na majetku1 000 000 Kč
Úraz
smrt úrazem200 000 Kč
trvalé následky200 000 Kč
plná invalidita200 000 Kč
Zavazadla
náklady vzniklé zpožděním zavazadel5 000 Kč
náklady vzniklé odcizením/ztrátou zavazadel20 000 Kč
 
Odškodnění v případě zpoždění letu5 000 Kč
Odškodnění v případě únosu letadla10 000 Kč

Omezení produktu

Slavia pojišťovna poskytuje v případě teroristického útoku pouze úhradu léčebných výloh (tedy zejména transport do nemocnice, ošetření a návrat do ČR). Netýká se to však úrazového pojištění (nebylo by vám poskytnuto plnění v případě smrti či trvalých následků), pojištění zavazadel a pojištění nákladů veterinární léčby.

Více informací: Cestovní pojištění do zahraničí pro případ terorismu

Dokumenty

Alternativní produkty Slavia

 • Svět – na jednorázové i dlouhodobé cesty, na výběr nižší či vyšší pojistné plnění, možno přiobjednat úrazové pojištění, odpovědnost za újmu, zavazadel, zpoždění zavazadel a letu, únosu letadla, nevyužití dovolené, storna zájezdu a pojištění nákladu veterinární léčby
 • Europojištění – roční doplňkové pojištění pro cesty a pobyt v EU k Evropskému průkazu zdravotního pojištění

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.