Penzijní připojištění

Penzijní připojištění se spíše podobá spoření, vzniká smluvním ujednáním mezi klientem a penzijním fondem a má zajistit dodatečný příjem k starobnímu důchodu. Na penzijní připojištění může přispívat třetí osoba, kterou se rozumí zaměstnavatel účastníka pojištění, stát, rodiče, příbuzní, nebo někdo jiný.

Produkt je nabízen penzijními fondy. Samotné penzijní připojištění je zákonem definováno jako shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.

Účastník může obdržet v případě vzniku nároku dávky, jejichž výše závisí na celkovém objemu příspěvků zaplacených ve prospěch účastníka, na výnosech z hospodaření penzijního fondu a na věku, od kterého se dávka poskytuje. Zákonem není zakotvena pravidelná valorizace dávek penzijních fondů. Pokud tedy výnosy z investiční činnosti penzijního fondu nepřekročí míru inflace, prostředky na účtu účastníka ztrácejí na své reálné hodnotě.

Aktuality a informace

Diskuzní fórum o penzijním připojištění

  • Zvolené fórum celkem obsahuje 12 témat a 15 odpovědí. Do diskuze se naposledy zapojil uživatel Růžena Šináglová 1 měsícem, 3 týdny.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 13 témat - 1. až 13. (z celkem 13)
Aktuálně je na stránce zobrazeno 13 témat - 1. až 13. (z celkem 13)
Vytvořit nové téma ve fóru „Penzijní připojištění“
Informace o uživateli: