Cestovní pojištění online

Nejlevnější cestovní pojištění. Ceny již od 7 Kč na den.

Spočítat cenu

Cestovní pojištění AXA Assistance Komfort a Excelent

zpět na cestovní pojištění AXA Assistance

Komfort a Excelent jsou cestovní pojištění od AXA Assistance s výrazně vyššími limity pojistného plnění.

Oba produkty mají již v základu

 • pojištění léčebných výloh
 • úrazové pojištění
 • pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci
 • pojištění zavazadel
 • asistenční služby včetně pojištění právní ochrany
 • pojištění cestování letadlem – zpoždění zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu

 

 

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.

Varianty pojištění

 • jednorázové pojištění (max. 90 dní) – krátkodobá cesta do zahraničí na pevně stanovenou dobu, cena dle počtu dní
 • roční pojištění (CPOV) – roční pojištění pro opakované výjezdy, uzavírá se na dobu určitou 1 rok, lze prodlužovat
 • rodinné pojištění (CPOV) – roční pojištění pro opakované výjezdy s výhodnou cenou pro rodinu – 2 dospělí a jejich děti (více viz. AXA Assistance pro rodiny)

Pojištění opakovaných výjezdů (CPOV) je určeno pro opakované cesty do zahraničí během jednoho roku. Vztahuje se na neomezený počet zahraničních cest začínajících a končících v České republice a uskutečněných po dobu trvání pojištění. Doba nepřetržitého pobytu v zahraničí, během níž má pojištěný v případě pojistné události právo na pojistné plnění, činí maximálně 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Pojištění začíná platit 4 hodiny po sjednání (po dokončení on-line platby nebo po přijetí platby na náš účet). Lze jej sjednat s počátkem v aktuální den (ode „dneška“).

Podle vámi vybrané cílové destinace se zvolí platnost pro zónu Evropa či, zónu svět bez USA a Kanady či pro zónu celý svět. Do zóny Evropa patří zeměpisná oblast Evropy, dále pak celé Rusko, Turecko, Izrael, Tunisko, Kanárské ostrovy, Egypt, Gruzie a Maroko.

Pojištění cestování letadlem

Zahrnuto ve variantě Excelent. Slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku zpoždění zavazadel leteckým přepravcem o více než 6 hodin nebo které vzniknou v důsledku zpoždění odletu o 6 hodin a více. Zahrnuje zároveň úhradu nákladů v důsledku zrušení odletu, kdy doba poskytnutí náhradní dopravy přesáhla 6 hodin.

Pojištěný má nárok na proplacení základního občerstvení, hygienických nákladů a nákladů na náhradní dopravu, jež musel vynaložit při cestě na náhradní spoj.

Toto pojištění se nevztahuje na případ, kdy víte předem, že se let zpozdí nebo je zrušen, a tak se ani nedostavíte na letiště. Je určené pro případy, kdy kvůli problémům uvíznete na letišti a jste nuceni si koupit nutné občerstvení, hygienické potřeby či oblečení.

Pokud je let opožděn výrazněji a jste např. nuceni prodloužit si ubytování nebo dojde ke ztrátě zavazadla, můžete žádat o kompenzaci přímo leteckou společnost.

Připojištění

 • připojištění rizikových sportů – běžné méně rizikové sporty jsou zdarma, rizikovější sporty (a běžné profesionální či organizované) za příplatek, některé nebezpečné aktivity jsou vyloučeny (viz. Pojištění sportů AXA Assistance)
 • připojištění pracovních manuálních cest – pokud cestujete za manuální prací, je nutné se pro to připojistit (v on-line sjednání stačí správně zvolit účel cesty), administrativní pracovní cesty jsou bez příplatku. Toto připojištění nelze využít pro děti (0-17) a seniory (70+).

Připojištění storna cesty

Pokrývá stornovací poplatky cestovní kanceláře při zrušení cesty, letenky, jízdenky a samostatně objednaného ubytování ze závažných důvodů (úmrtí, hospitalizace, rodinná událost, velká škoda na majetku a další – viz. smluvní podmínky).

Současně zahrnuje i náklady na zpáteční cestu v případě předčasného ukončení již započaté cesty a kompenzaci za každý den nevyužité dovolené (opět platí v případě nutnosti návratu z výše uvedených závažných důvodů).

Pro připojištění storna cesty platí spoluúčast 20%. Limit plnění max. 500 000 Kč.

Pojištění storna lze sjednat nejpozději 15 dní před odjezdem. Pokud je storno cesty sjednáno méně než 15 dní před odjezdem, poskytne pojišťovna plnění pouze z pojištění zmeškání odjezdu, předčasného návratu a nevyužité dovolené (ale nikoliv zrušení cesty).

Připojištění autoasistence

Připojistit si můžete technickou asistenci vozidla, se kterým cestujete na dovolenou do zahraničí. Platí pro jednostopé nebo dvoustopé motorové vozidlo s platnou českou registrační značkou (SPZ), jehož celková hmotnost není vyšší než 3,5 t, jehož je pojištěný vlastníkem nebo provozovatelem.

Obsahuje opravu na místě (příjezd + 1 hodina práce), kde vozidlo přestalo být provozuschopné, nebo odtah do nejbližšího servisu (reálné náklady), parkovné (max. 3 dny), náhradní ubytování v hotelu (80 EUR / noc), náhradní doprava do cíle cesty nebo domů (vlak, autobus) a v případě nemožnosti opravy do 5 pracovních dnů také odtah zpět do ČR (limit 55 000 Kč). Dále je k dispozici telefonické tlumočení při styku s úřady.

Vztahuje se na území evropských států s výjimkou České republiky, Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a Turecka.

Pojištění právní ochrany

Slouží k právní pomoci během pobytu v zahraničí. Pomůže vám, pokud je vám při pobytu v zahraničí způsobena újma porušením právních předpisů nebo povinností. A také v případě, když jste po dopravní nehodě obviněný z přestupku nebo trestného činu.

V případě pojistné události pojišťovna poskytne telefonické poradenství a zajištění a úhradu finančních nákladů, které je nutné vynaložit na odměnu právního zástupce, tlumočníka, překladatele nebo soudního znalce, soudní poplatky, Vaši cestu a standardní ubytování (pokud Vás soud předvolá k účasti na soudním jednání), cestu a standardní ubytování Vašeho svědka (pokud jej soud předvolá k účasti na soudním jednání), náhradu nákladů soudního řízení.

Limity pojistného plnění

KOMFORT EXCELENT
POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH (PLV)
Celkový limit 5 000 000 Kč 500 000 000 Kč
– repatriace a transporty reálné náklady do celkového limitu reálné náklady do celkového limitu
– zuby 11 000 Kč 13 000 Kč
– pojištění zásahu horské služby při pojistné události reálné náklady do celkového limitu reálné náklady do celkového limitu
– návštěva osoby blízké – doprava reálné náklady do limitu PLV reálné náklady do limitu PLV
– návštěva osoby blízké – ubytování 150 € / noc; max. 10 nocí 200 € / noc; max. 10 nocí
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ (ÚP)
Smrt úrazem 250 000 Kč 500 000 Kč
Trvalé následky úrazu 500 000 Kč 1 000 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU (ODP)
Odpovědnost za škodu – na zdraví 1 000 000 Kč 25 000 000 Kč
Odpovědnost za škodu – na věci 500 000 Kč 10 000 000 Kč
Odpovědnost – následné finanční škody 1 000 000 Kč
Spoluúčast 5 000 Kč 5 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL (ZAV)
Pojištění zavazadel – celkový limit 20 000 Kč 40 000 Kč
Pojištění zavazadel – limit na věc 10 000 Kč 20 000 Kč
Ztráta osobních dokladů 4 000 Kč 4 000 Kč
Elektronika, sportovní vybavení – celkový limit 10 000 Kč 20 000 Kč
Pojištění obchodního vybavení – celkový limit 40 000 Kč
POJIŠTĚNÍ CESTOVÁNÍ LETADLEM (PCL)
Pojištění zpoždění zavazadel 5 000 Kč
Pojištění zpoždění a zrušení letu 500 Kč za každou hodinu; max. 10 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB (PAS)
Turistické a lékařské informace ano ano
Telefonická pomoc v nouzi ano ano
Pojištění právní ochrany 20 000 Kč 100 000 Kč
Lifestyle asistence ano

 

Dokumenty

Alternativní produkty AXA Assistance

Pojišťovna nabízí následující levnější produkty s nižšími limity pojistného plnění a s omezenými možnostmi připojištění:

 • Reference – pouze léčebné výlohy (lze roční či rodinné)
 • Reference Plus – léčebné výlohy a pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci
 • Reference Super – léčebné výlohy a úrazové pojištění
 • Reference SuperPlus – léčebné výlohy, pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění