Cestovní pojištění online

Rodinné cestovní pojištění AXA Assistance

Pojišťovna AXA Assistance nabízí balíček cestovního pojištění pro rodiny. Je cenově výhodnější než individuální dlouhodobé pojištění i než více krátkodobých pojištění na jednotlivé cesty. 

Jedná se o dlouhodobé pojištění vhodné pro opakované výjezdy rodiny do zahraničí s dětmi i bez nich. Vztahuje se na rodinu pojištěného (manžel/manželka, druh/družka, partner v registrovaném partnerství za předpokladu sdílení společné domácnosti a všechny nezletilé děti, jejichž zákonným zástupcem je jeden z pojištěných).

Na smlouvě se uvádí pouze jedna dospělá osoba, pojištění se však vždy vztahuje i na další výše uvedené osoby, které není potřeba ve smlouvě jednotlivě vyjmenovávat.

Uzavírá se na dobu určitou – 1 rok. Smlouva lze prodlužovat na další rok úhradou dalšího pojistného. Poku smlouvu neprodloužíte, automaticky zanikne (není nutné ji vypovídat).

Platí pro společné i samostatné cesty a pro neomezený počet cest. Délka jedné cesty každé z pojištěných osob může činit maximálně 90 dní. Pokrývá studijní, turistické i pracovní cesty administrativního charakteru.

K dispozici je také množství dalších služeb a připojištění:

  • nepřetržitá asistenční služba
  • úrazové pojištění
  • pojištění odpovědnosti za újmu – když někomu způsobíte újmu na zdraví nebo majetku
  • pojištění zavazadel (krádež, poškození, ztráta, zpoždění)
  • pojištění storna zájezdu
  • pojištění domácích mazlíčků – pes nebo kočka, který cestuje s vámi (produkt Excelent)
  • připojištění chronického onemocnění

Jak sjednat? Použijte naši kalkulačku cestovního pojištění, součástí nabídky budou též roční produkty.

A co když nemáme děti nebo jsou již starší? Nevadí. I tak si můžete sjednat toto pojištění pro sebe a manžela či manželku. Zahrnout děti není povinné.

Bez věkového omezení dospělých osob. Hlavní pojištěné osoby (tedy manžel s manželkou, druh s družkou nebo registrovaní partneři) věkové omezení nemají. Produkt tak mohou využít např. i důchodci.

Nestačí evropská průkazka zdravotního pojištění? Jako účastník veřejného zdravotního pojištění v ČR máte nárok na zdravotnické služby ve většině států Evropy, ty jsou ovšem často spojeny se spoluúčastí a poplatky. Zdravotní průkaz EHIC nehradí transfer do ČR ani repatriaci ostatků, nekryje spoluúčasti hrazené pacientem při hospitalizaci, stomatologických zákrocích nebo při nákupu předepsaných léků. V podstatě lze říci, že v zahraničí obdržíte jen to nejnutnější ošetření pro stabilizaci stavu, abyste byli schopni přesunu zpět do ČR pro další léčení. Navíc s tímto průkazem vůbec neuspějete v soukromých zdravotnických zařízeních. Součástí také nejsou žádné další služby (asistence, úrazové pojištění, odpovědnost za újmu aj.)

Rodinný balíček je k dispozici u těchto produktů

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.