Cestovní pojištění online

Nejlevnější cestovní pojištění. Ceny již od 7 Kč na den.

Spočítat cenu

Cestovní pojištění AXA Assistance Reference

zpět na cestovní pojištění AXA Assistance

Reference je základní cestovní pojištění od AXA Assistance.

Varianty pojištění

 • jednorázové pojištění – krátkodobá cesta do zahraničí na pevně stanovenou dobu, cena dle počtu dní
 • roční pojištění (CPOV) – dlouhodobé pojištění pro opakované výjezdy, uzavírá se na dobu neurčitou, platí se ročně (pouze základní produkt Reference)
 • rodinné pojištění (CPOV) – roční pojištění pro opakované výjezdy s výhodnou cenou pro rodinu – 2 dospělí a jejich děti (více viz. AXA Assistance pro rodiny)

Pojištění opakovaných výjezdů (CPOV) je určeno pro opakované cesty do zahraničí během jednoho roku. Vztahuje se na neomezený počet zahraničních cest začínajících a končících v České republice a uskutečněných po dobu trvání pojištění. Doba nepřetržitého pobytu v zahraničí, během níž má pojištěný v případě pojistné události právo na pojistné plnění, činí maximálně 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

 

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.

Tento produkt je nabízen v následujících balíčcích

 • Reference – pouze léčebné výlohy (lze roční či rodinné)
 • Reference Plus – léčebné výlohy a pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci
 • Reference Super – léčebné výlohy a úrazové pojištění
 • Reference SuperPlus – nejvyšší varianta tohoto produktu – léčebné výlohy, pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění

Pojištění začíná platit 4 hodiny po sjednání (po dokončení on-line platby nebo po přijetí platby na náš účet). Lze jej sjednat s počátkem v aktuální den (ode „dneška“). U jednorázových pojištění (nikoliv u pojištění opakovaných výjezdů – CPOV) není podmínkou být v době sjednání na území ČR – pojištění začne dnem, který sjednáte jako počátek pojištění.

Podle vámi vybrané cílové destinace se zvolí platnost pro zónu Evropa či pro zónu celý svět. Do zóny Evropa patří zeměpisná oblast Evropy, dále pak celé Rusko, Turecko, Izrael, Tunisko, Kanárské ostrovy, Egypt a Gruzie. (To, že do zóny Evropa spadá celé Rusko, není v aktuálních smluvních podmínkách uvedeno, ale na vyžádání vám to pojišťovna písemně potvrdí).

Omezení produktu

 • nelze využít pro manuální pracovní cesty (pouze pro turistické, pracovní administrativní a studijní)
 • nelze využít na na více než 90 dní
 • nelze připojistit chronická onemocnění

Připojištění

 • připojištění rizikových sportů – běžné méně rizikové sporty jsou zdarma, rizikovější sporty (a běžné profesionální či organizované)  za příplatek, některé nebezpečné aktivity jsou vyloučeny (viz. Pojištění sportů AXA Assistance)

Připojištění storna cesty

Pokrývá stornovací poplatky cestovní kanceláře při zrušení cesty, letenky, jízdenky a samostatně objednaného ubytování ze závažných důvodů (úmrtí, hospitalizace, rodinná událost, velká škoda na majetku a další – viz. smluvní podmínky).

Současně zahrnuje i náklady na zpáteční cestu v případě předčasného ukončení již započaté cesty a kompenzaci za každý den nevyužité dovolené (opět platí v případě nutnosti návratu z výše uvedených závažných důvodů).

Pro připojištění storna cesty platí spoluúčast 10%.

Připojištění storna lze sjednat nejpozději do 14 kalendářních dní po úhradě ceny zájezdu nebo služby cestovního ruchu. Jsou-li zájezd nebo služba cestovního ruchu zakoupeny méně než 30 dní před plánovaným datem odjezdu, musí být připojištění storna sjednáno nejpozději v den úhrady ceny zájezdu nebo služby cestovního ruchu. Pokud je připojištění storna sjednáno později, poskytne pojišťovna pojistné plnění z pojištění nevyužité dovolené a pojištění předčasného návratu, pojištěný však nemá právo na pojistné plnění z pojištění storna cesty.

Připojištění technické asistence vozidla

V rámci balíčku Dovolená bez starostí si lze připojistit technickou asistenci vozidla, se kterým cestujete na dovolenou do zahraničí. Platí pro jednostopé nebo dvoustopé motorové vozidlo s platnou českou registrační značkou (SPZ), jehož celková hmotnost není vyšší než 3,5 t, jehož je pojištěný vlastníkem nebo provozovatelem.

Obsahuje opravu na místě (limit 5 000 Kč), kde vozidlo přestalo být provozuschopné, nebo odtah do nejbližšího servisu (limit 5 000 Kč), dočasné ubytování (100 EUR / noc), pokračování v cestě (reálné náklady) a v případě nemožnosti opravy do pěti pracovních dnů také odtah zpět do ČR (limit 25 000 Kč).

Vztahuje se na území evropských států s výjimkou České republiky, Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a Turecka.

Připojištění domácích mazlíčků

V rámci balíčku Dovolená bez starostí si lze připojistit veterinární péči vašeho psa nebo kočky, který s vámi cestuje na dovolenou do zahraničí.

Pojištěné zvíře je pes nebo kočka ve věku 3 měsíce-10 let, jejímž majitelem je pojištěná osoba a které je identifikováno mikročipem nebo tetováním a splňuje požadavky a omezení pro vstup psů a koček na území cílového státu, který je předmětem cestovního pojištění, ke kterému bylo pojištění sjednáno.

Zahrnuje také rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody způsobené zvířetem.

Limity pojistného plnění

Následující limity platí pro všechny druhy pojištění (krátkodobé, roční i rodinné) bez ohledu na územní platnost (Evropa, celý svět).

REFERENCE REFERENCE Plus REFERENCE Super REFERENCE SuperPlus
POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH (PLV)
Celkový limit 2 500 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč
– repatriace a transporty reálné náklady do limitu PLV reálné náklady do limitu PLV reálné náklady do limitu PLV reálné náklady do limitu PLV
– návrat do místa bydliště při snížené pohyblivosti následkem pojistné události
– zuby 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč
– pojištění zásahu horské služby při pojistné události reálné náklady do limitu PLV reálné náklady do limitu PLV reálné náklady do limitu PLV reálné náklady do limitu PLV
– doprava doprovázející osoby reálné náklady do limitu PLV reálné náklady do limitu PLV reálné náklady do limitu PLV reálné náklady do limitu PLV
– ubytování doprovázející osoby 100 € / noc; max. 10 nocí 100 € / noc; max. 10 nocí 100 € / noc; max. 10 nocí 100 € / noc; max. 10 nocí
– pojištění rizik souvisejících s terorismem
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ (ÚP)
Smrt úrazem 150 000 Kč 150 000 Kč
Trvalé následky úrazu 300 000 Kč 300 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU (ODP)
Odpovědnost za škodu – na zdraví 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Odpovědnost za škodu – na věci 500 000 Kč 500 000 Kč
Odpovědnost – následné finanční škody 5 000 Kč 5 000 Kč
Spoluúčast při škodách nad 5000,- Kč bez spoluúčasti bez spoluúčasti
Spoluúčast při škodách do 5000,- Kč 100% 100%
POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB (PAS)
Turistické a lékařské informace ano ano ano ano
Telefonická pomoc v nouzi ano ano ano ano
Tlumočení a překlady ano ano ano ano

 

Dokumenty

Alternativní produkty AXA Assistance

 • Komfort – vyšší pojistné plnění, s úrazovým pojištěním, odpovědností, pojištění zavazadel a právní ochrany, lze krátkodobě, na více než 90 dní, ročně i pro rodinu
 • Excelent – kompletní luxusní balíček s nejvyšším limitem léčebných výloh, lze krátkodobě, na více než 90 dní, ročně i pro rodinu