Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění AXA Assistance Reference

Reference je základní cestovní pojištění od AXA Assistance.

Varianty pojištění

 • jednorázové pojištění – krátkodobá cesta do zahraničí na pevně stanovenou dobu, cena dle počtu dní
 • roční pojištění (CPOV) – dlouhodobé pojištění pro opakované výjezdy, uzavírá se na dobu neurčitou, platí se ročně (pouze základní produkt Reference)
 • rodinné pojištění (CPOV) – roční pojištění pro opakované výjezdy s výhodnou cenou pro rodinu – 2 dospělí a jejich děti (více viz. AXA Assistance pro rodiny)

Pojištění opakovaných výjezdů (CPOV) je určeno pro opakované cesty do zahraničí během jednoho roku. Vztahuje se na neomezený počet zahraničních cest začínajících a končících v České republice a uskutečněných po dobu trvání pojištění. Doba nepřetržitého pobytu v zahraničí, během níž má pojištěný v případě pojistné události právo na pojistné plnění, činí maximálně 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Tento produkt je nabízen v následujících balíčcích

 • Reference – pouze léčebné výlohy (lze roční či rodinné)
 • Reference Plus – léčebné výlohy a pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci
 • Reference Super – léčebné výlohy a úrazové pojištění
 • Reference SuperPlus – nejvyšší varianta tohoto produktu – léčebné výlohy, pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění

Všechny produkty také zahrnují pojištění zavazadel s limitem 10 000 Kč.

Pojištění začíná platit 4 hodiny po sjednání (po dokončení on-line platby nebo po přijetí platby na náš účet). Lze jej sjednat s počátkem v aktuální den (ode „dneška“).

Podle vámi vybrané cílové destinace se zvolí platnost pro zónu Evropa či, zónu svět bez USA a Kanady či pro zónu celý svět. Do zóny Evropa patří zeměpisná oblast Evropy, dále pak celé Rusko, Turecko, Izrael, Tunisko, Kanárské ostrovy, Egypt, Gruzie a Maroko.

Omezení produktu

 • nelze využít pro manuální pracovní cesty (pouze pro turistické, pracovní administrativní a studijní)
 • nelze využít na na více než 90 dní

Připojištění

 • připojištění rizikových sportů – běžné méně rizikové sporty jsou zdarma, rizikovější sporty (a běžné profesionální či organizované) za příplatek, některé nebezpečné aktivity jsou vyloučeny (viz. Pojištění sportů AXA Assistance)

Léčebné výlohy COVID-19

Toto pojištění neobsahuje léčebné výlohy související s onemocněním COVID-19 v oblastech, kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat nebo doporučuje tyto cesty odložit.

Pokud takové pojištění hledáte, je dispozici varianta Excelent.

Preventivní karanténa COVID-19

Toto pojištění nově zahrnuje náklady na ubytování a stravu související s nařízenou preventivní karanténou v souvislosti s onemocněním COVID-19 a náklady na předčasný návrat po ukončení nařízené preventivní karantény. V obou případech je limit pojistného plnění 10 000 Kč v Evropě a 15 000 Kč ve zbytku světa. Spoluúčast 20%.

Připojištění storna cesty

Pokrývá stornovací poplatky cestovní kanceláře při zrušení cesty, letenky, jízdenky a samostatně objednaného ubytování ze závažných důvodů (úmrtí, hospitalizace, rodinná událost, velká škoda na majetku a další – viz. smluvní podmínky).

Současně zahrnuje i náklady na zpáteční cestu v případě předčasného ukončení již započaté cesty a kompenzaci za každý den nevyužité dovolené (opět platí v případě nutnosti návratu z výše uvedených závažných důvodů).

Pro připojištění storna cesty platí spoluúčast 20%. Limit plnění max. 500 000 Kč.

Pojištění storna lze sjednat nejpozději 15 dní před odjezdem. Pokud je storno cesty sjednáno méně než 15 dní před odjezdem, poskytne pojišťovna plnění pouze z pojištění zmeškání odjezdu, předčasného návratu a nevyužité dovolené (ale nikoliv zrušení cesty).

Připojištění autoasistence

Připojistit si můžete technickou asistenci vozidla, se kterým cestujete na dovolenou do zahraničí. Platí pro dvoustopé motorové vozidlo (auto) s platnou českou registrační značkou (SPZ), jehož celková hmotnost není vyšší než 3,5 t, jehož je pojištěný vlastníkem nebo provozovatelem. Platí pro vozidla stáří max. 15 let.

Obsahuje opravu na místě (příjezd + 1 hodina práce), kde vozidlo přestalo být provozuschopné, nebo odtah do nejbližšího servisu (reálné náklady), parkovné (max. 3 dny), náhradní ubytování v hotelu (80 EUR / noc), náhradní doprava do cíle cesty nebo domů (vlak, autobus) a v případě nemožnosti opravy do 5 pracovních dnů také odtah zpět do ČR (limit 55 000 Kč). Dále je k dispozici telefonické tlumočení při styku s úřady.

Platí pro zónu Evropa, tj. zeměpisná oblast Evropy, dále pak celé Rusko, Turecko, Izrael, Tunisko, Kanárské ostrovy, Egypt, Gruzie a Maroko.

Připojištění spoluúčasti u zapůjčeného vozidla

Půjčte si auto, motorku nebo skútr v zahraničí bez obav. Toto připojištění vás ochrání před platbou nezbytné spoluúčasti, kterou po vás bude chtít půjčovna proplatit, když vozidlo vrátíte poškozené
nebo budete mít nehodu. Limit 30 000 Kč.

Upozornění! Toto připojištění nenahrazuje havarijní pojištění pro zapůjčené vozidlo. To si musíte pojistit u zahraničí půjčovny. Toto připojištění kryje pouze spoluúčast, kterou bude v případě nehody půjčovna po vás chtít zaplatit.

Pokud dojde k pojistné události, je nutné přivolat místní policii a vyžádat si policejní zprávu o události. Škodu na vozidle důkladně vyfotografujte. Následně kontaktujte asistenční službu.

Limity pojistného plnění

Limity naleznete v nezávazné kalkulaci cestovního pojištění u detailu produktu.

Alternativní produkty AXA Assistance

 • Komfort – vyšší pojistné plnění, s úrazovým pojištěním, odpovědností, pojištění zavazadel a právní ochrany, lze krátkodobě, na více než 90 dní, ročně i pro rodinu
 • Excelent – kompletní luxusní balíček s nejvyšším limitem léčebných výloh, lze krátkodobě, na více než 90 dní, ročně i pro rodinu

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.