Články

Jak postupovat v případě živelních pohrom?

12.4. 2019 Žádné komentáře Pojištění majetku

Vlivem změn klimatu dochází stále častěji k extrémním změnám počasí, které s sebou přináší například silný vítr nebo záplavy. Množství živelních pohrom se stupňuje. Vichřice se nevyhýbá prakticky žádnému místu a není tedy předem zjevné, v jakých oblastech bude dopad tohoto živlu likvidační a kde naopak nikoliv. Naproti tomu záplavy souvisí téměř vždy s oblastmi, kde se již dříve vyskytly a lze je tedy předem očekávat a i případně odhadnout, jak a kam budou postupovat.

Je-li hlášena vichřice

Možná už z vlastní zkušenosti víte, že vichřice může napáchat spoustu škod. Dokáže odnést střechy, vyvracet stromy nebo sloupy elektrického vedení. Takže pokud se taková situace očekává, nedoporučuje se zdržovat se v lesích, u staticky nestabilních budov a v místech, kde může dojít k pádu předmětů z výšky na zem. Pokud to není nezbytně nutné, nedoporučuje se ani cestování autem.

V případě povodní

Zde je zapotřebí respektovat výstrahy záchranných složek. Situace hladin jednotlivých toků bývá pečlivě monitorována a dopředu lze tedy určit, kde mohou záplavy či povodně nastat.

Máte sjednáno pojištění majetku, které výše uvedené situace pokryje? Pomocí jednoduché nezávazné kalkulačky zjistíte, že se to rozhodně vyplatí.

Postup při pojistné události

Nastane-li situace, při které vám dům poškodí vichřice, povodeň nebo například požár způsobený přepětím, postup je následující. Nesnažte se nic uklízet. Je třeba pečlivě zaznamenat stav, do jakého se vaše nemovitost dostala bezprostředně po zásahu živlu. Udělejte fotografie, natočte video – v dnešní době to zvládnete i s mobilním telefonem. Ihned poté nahlaste stav na pojišťovně a požádejte o radu, jak dále postupovat. Obvykle k vám vyšlo likvidátora škod, který situaci posoudí a poradí s dalším postupem.

Pojištění.cz Fóra Jak postupovat v případě živelních pohrom?

Odpověď na téma: Jak postupovat v případě živelních pohrom?
Informace o uživateli: