Články

Revize komínu je pro pojišťovnu nezbytným dokladem

2.11. 2016 Žádné komentáře Pojištění majetku

Pojišťovna se zajímá při pojistném plnění o příčiny vzniku škody. Pokud se zjistí, že komín či jiné spalinové cesty nebyly řádně udržovány a právě z tohoto důvodu došlo ke škodě, má pojišťovna právo plnění zkrátit či dokonce odmítnout.

Sjednejte si pojištění vaší nemovitosti a domácnost u nás on-line.

Za nejvhodnější období pro kontrolu komínu se považuje jaro, tedy doba po ukončení topné sezóny, a také doba před zahájením topení. V nutném případě ji lze udělat i během topné sezóny, ale pak je zapotřebí nechat komín vychladnout, aby byly spalinové cesty studené. Revizi musí provádět osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Z revize nejčastěji vyplyne, že se komín musí pročistit. Tento úkon však běžně stojí pár stovek korun.

Legislativa uvádí:

Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. K novinkám patří povinnost oprávněné osoby vypracovat písemnou zprávu o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty. V případě zjištění vážných nedostatků, musí oprávněná osoba oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru dle typu zjištěného nedostatku.

  • Osobě neplnící své zákonné povinnosti může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.
  • U fyzických osob pokud jsou provozovatelem spalinové cesty, která vykazuje nedostatky, může být uložena pokuta do 10 000 Kč
  • U právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, může být uložena pokuta do 100 000 Kč

Z příspěvku od Generali pojišťovny

 

Pojištění.cz Fóra Revize komínu je pro pojišťovnu nezbytným dokladem

  • Toto téma neobsahuje zatím žádnou odpověď. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel Pojištění.czPojištění.cz a poslední změna proběhla 4 roky, 2 měsíci.
Odpověď na téma: Revize komínu je pro pojišťovnu nezbytným dokladem
Informace o uživateli: