Pojištění právní ochrany AXA Assistance

AXA Assistance Rodinný právník

Pojišťovna AXA Assistance nabízí pojištění právní ochrany celé rodiny.

Toto pojištění je určeno pro fyzické osoby a jejich rodinu. Vztahuje se na osobu uvedenou ve smlouvě a dále je pojištěna též manžel/ka, druh/družka, partner/partnerka podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství, děti pojištěného až do věku 26 let (pokud žijí s pojištěným min. posledních 12 měsíců ve společné domácnosti).

Limit pojistného plnění na jednu událost je 500 000 Kč.

Rodinný právník vám pomůže zejména při:

 • sporech o náhradu škody či újmy
 • spotřebitelských sporech, reklamacích, sporech s dodavateli služeb a operátory
 • sousedských nebo dědických sporech
 • sporech ohledně koupě či nájmu bytu nebo domu
 • sporech souvisejících s nemovitostí určené k bydlení pojištěného
 • dopravní nehodě nebo dopravním přestupku či jiných sporech v souvislosti s provozem vozidla
 • správním řízení, trestní řízení
 • pracovně-právních sporech – např. neplatná výpověď v zaměstnání, nevyplácení mzdy
 • asistence při uzavírání smlouvy – kontrola smluv před tím, než je podepíšete

Pro spory týkající se vozidla a jeho řízení je pojištěno každé jednostopé či dvoustopé vozidlo do 3,5t, které bylo v okamžiku pojistné události ve vlastnictví pojištěného, nebo byl pojištěný jeho oprávněným leasingovým nájemcem.

Toto pojištění právní ochrany zahrnuje zejména:

 • právní poradenství na telefonu – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • pojišťovna vám zajistí potřebného odborníka – právníka, advokáta, znalce, tlumočníka, překladatele
 • sledování průběhu řízení, právní zastoupení, zajištění svědků a jejich svědectví
 • kryje poplatky, znalecké posudky a soudní výlohy
 • kryje náklady na cestu a ubytování pojištěného k soudnímu řízení

Územní platnost

Pojištění ochrany týkající se provozu vozidla platí na území České republiky a Evropy (evropské území Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Finska, Švédska, Dánska, Lucemburska, Belgie, Nizozemska, Francie, Velké Británie, Irska, Portugalska, Španělska, Itálie, Řecka, Bulharska, Rumunska, Slovinska, Malty, Kyperské republiky, Norska, Islandu, Švýcarska, Chorvatska, Černé Hory, Srbska, Makedonie (FYROM), Bosny a Hercegoviny, Lichtenštejnska, San Marina, Monaka a Andory).

Ostatní právní ochrana platí pouze na území ČR.

Na co se pojištění nevztahuje

 • spory mezi členy rodiny a příbuznými
 • spory související s podnikatelskou činností pojištěného
 • spory týkající se autorských práv a duševního vlastnictví
 • na úmyslně spáchané trestné činy, přestupky či úmyslné způsobení škody
 • na úhradu pokut, peněžitých trestů, penále či podobných sankcí
 • na statutární spory (členství v družstvu, společenství vlastníků, nemovitostí, členství v orgánech obchodních společností, korporací, fundací, spolků, ústavů, sdružení apod.)
 • a další (viz. podmínky pojišťovny)

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.