Pojištění právní ochrany online

AXA Assistance Právník do auta

Pojišťovna AXA Assistance nabízí pojištění právní ochrany pro služební i soukromá vozidla.

Toto pojištění je vhodné zejména pro firemní vozidla a dopravní společnosti. Nabízí právní asistenci v souvislosti s provozem motorového vozidla.

Platí pro jedno konkrétní vozidlo (uvedete při sjednání ve smlouvě). Pojištěni jsou všichni oprávnění řidiči (vlastník, zaměstnanec apod.), ochrana platí v ČR i celé EU. Pojistit lze vozidlo i nad 12t – osobní auto, nákladní auto, autobus, motorku či přívěs.

Limit pojistného plnění na jednu událost je 500 000 Kč.

 

 

Toto pojištění právní ochrany zahrnuje zejména:

 • právní poradenství na telefonu – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • pojišťovna vám zajistí potřebného odborníka – právníka, advokáta, znalce, tlumočníka, překladatele
 • sledování průběhu řízení, právní zastoupení, zajištění svědků a jejich svědectví
 • vyhledání příslušného formuláře a pomoc při jeho vyplnění a odeslání
 • asistence při jednání s úřady či v případě vazby
 • řešení sporů mimosoudní i soudní cestou, mediace
 • trestní, správní, rozhodčí a přestupkové řízení
 • přeložení právních dokumentů, zajištění simultánního tlumočení při jednání s policií nebo úřady
 • kryje poplatky, znalecké posudky a soudní výlohy
 • kryje náklady na cestu a ubytování pojištěného k soudnímu řízení

Právník do auta vám pomůže zejména při:

 • správních a trestních řízení po dopravní nehodě
 • přestupkovém řízení za porušení dopravních předpisů
 • vymáhání náhrady škody, která vám byla způsobena
 • spor s opravnou vozidla
 • spor se stanicí technické kontroly

Územní platnost

Pojištění platí na území České republiky a Evropy (evropské území Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Finska, Švédska, Dánska, Lucemburska, Belgie, Nizozemska, Francie, Velké Británie, Irska, Portugalska, Španělska, Itálie, Řecka, Bulharska, Rumunska, Slovinska, Malty, Kyperské republiky, Norska, Islandu, Švýcarska, Chorvatska, Černé Hory, Srbska, Makedonie (FYROM), Bosny a Hercegoviny, Lichtenštejnska, San Marina, Monaka a Andory).

Na co se pojištění nevztahuje

 • spory mezi pojištěnými či blízkými osobami
 • na řízení vozidla osobou bez příslušného platného řidičského oprávnění, vozidla bez platného osvědčení o státní technické kontrole vozidla, osobou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
 • spory týkající se autorských práv a duševního vlastnictví
 • na úmyslně spáchané trestné činy, přestupky či úmyslné způsobení škody
 • na úhradu pokut, peněžitých trestů, penále či podobných sankcí
 • a další (viz. podmínky pojišťovny)
Můžete si pojistit také soukromé rodinné vozidlo do 3,5 tuny. V tom případě však doporučujeme zvážit balíček Rodinný právník, který zahrnuje pojištění právní ochrany při provozu vozidla pro celou rodinu.
 

Dokumenty

 

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.