Důchodové pojištění

Důchodové pojištění se sjednává pro riziko smrti a invalidity, jedná se o jeden typ životního kapitálového pojištění a základním cílem je zajištění standardní životní úrovně v seniorském věku. Stejně jako u klasického životního pojištění je tady možnost snížení základu daně. 

Po dosažení stanovené věkové hranice bude oprávněné osobě vyplácena naspořená částka, a to buď ve formě pravidelného důchodu nebo v podobě jednorázového vyplacení naspořené částky.

Každá komerční pojišťovna, která má tento produkt ve své nabídce, umožňuje klientovi zvolit takové parametry pojištění, které mu budou vyhovovat. Délka trvání pojištění a výše pojistné částky záleží na přání klienta, přičemž konec pojištění bývá stanoven zpravidla dosažením věkové hranice 50-70 let.

Aktuality a informace

Diskuzní fórum o důchodovém pojištění

  • Zvolené fórum celkem obsahuje 3 témata a 2 odpovědi. Do diskuze se naposledy zapojil uživatel Jozefína 6 let, 2 měsíci.
Aktuálně jsou na stránce zobrazena 4 témata – 1. až 4. (z celkem 4)
Aktuálně jsou na stránce zobrazena 4 témata – 1. až 4. (z celkem 4)
Vytvořit nové téma ve fóru „Důchodové pojištění“
Informace o uživateli: