Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění UNIQA do zahraničí

Pojišťovna UNIQA nabízí cestovní pojištění pro jednorázové cesty do zahraničí v délce 1 den až 1 rok. V případě, že je některá z pojištěných osob v okamžiku sjednání pojištění již v zahraničí, je pojistná ochrana poskytována nejdříve od 0.00 hodin 7. dne následujícího po datu sjednání pojištění. 

Podmínky

Pojištění lze sjednat pro zeměpisné zóny:
  • zóna 1 – Evropa včetně většiny ostrovů, evropská část Ruska (po pohoří Ural a řeku Ural), dále také Egypt, Izrael, Maroko a Tunisko
  • zóna 2 – celý svět (včetně USA a Kanady)
  • zóna 4 – celý svět bez USA a Kanady
Pokud je některá z pojištěných osob v okamžiku sjednání pojištění již v zahraničí, je pojistná ochrana poskytována nejdříve od 0.00 hodin 7. dne následujícího po datu sjednání pojištění.

Rodinné pojištění

Jedná se o výhodný balíček pro rodinné příslušníky. Společně mohou být pojištěni rodiče do 65 let včetně (manžel/ manželka, druh/družka, registrovaný partner/partnerka) a děti do dovršení věku 18 let (vlastní, adoptované, osvojené), přičemž může být pojištěno maximálně 6 osob. Všechny osoby pojištění v rámci musí mít uzavřen stejný tarif pojištění.

Pojištění stornovacích poplatků

Předmětem pojištění stornovacích poplatků jsou nevratné náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení. Pojistné je vypočítáno z výše ceny zájezdu od cestovní kanceláře. Platí pouze pro případ zrušení dovolené ze závažných důvodů, které nastanou před začátkem dovolené – např. nedobrovolná ztráta zaměstnání, vážné onemocnění nebo úraz, závažná událost v rodině, podstatné škody na majetku pojištěného způsobené živelnou událostí či trestným činem (podrobně viz. smluvní podmínky). Pojišťovna uhraní 80% z prokazatelně zaplacených stornovacích poplatků. POZOR! Pojištění stornovacích poplatků je nutné sjednat nejpozději následující den po zaplacení poslední splátky nebo plné výše ceny zájezdu nebo služby. Doporučujeme pojištění uzavřít nejpozději v den zaplacení první splátky, aby vás toto pojištění krylo pro případ storna. Toto připojištění nezahrnuje náklady na zpáteční cestu v případě předčasného ukončení dovolené ze závažných důvodů.

Pojištění domácího miláčka

Předmětem pojištění jsou nezbytné náklady vynaložené na veterinární léčbu zvířete v zahraničí. Pojistit lze pouze zdravé zvíře a zvíře s platným pasem zvířete (číslo pasu je nutné uvést během sjednávání smlouvy) v zájmovém chovu, zdravotní stav musí být možné doložit veterinárním osvědčením. Při výjezdu mimo území České republiky musí být zvíře označeno tetováním nebo čipem. Pojištění se sjednává pro jednoho psa či kočku ve věku od 3 měsíců do 10 let. Limit pojistného plnění je 15 000 Kč na jedno pojištěné zvíře. Více informací: Cestovní pojištění psa a kočky na dovolenou

Limity pojistného plnění

L4I K5 K15
Pojištění léčebných výloh 4 000 000 5 000 000 15 000 000
Pojištění asistenčních služeb 4 000 000 5 000 000 15 000 000
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max.plnění 4 000 000 5 000 000 15 000 000
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
– náklady na repatriaci pojištěného 4 000 000 5 000 000 15 000 000
– náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 4 000 000 5 000 000 15 000 000
– náklady na vyslání opatrovníka 80 000 100 000 140 000
– náklady na vyslání náhradního pracovníka 80 000 100 000 140 000
– náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 80 000 100 000 140 000
– náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 80 000 100 000 140 000
– náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 80 000 100 000 140 000
– zachraňovací náklady 1 200 000 1 500 000 4 500 000
– odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu x 100 000 140 000
– zprostředkování finanční pomoci pojištěnému x 100 000 140 000
– náklady vzniklé zpožděním zavazadel x 5 000 5 000
– náklady vzniklé zpožděním letu x 5 000 5 000
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 50 000 150 000 300 000
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 100 000 300 000 600 000
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) x 300 / den 600 / den
Úrazové pojištění – denní odškodné x x x
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 1 000 000 5 000 000
Pojištění zavazadel x 15 000 25 000
5 000 / ks 5 000 / ks
Pojistné plnění v tabulce jsou uvedena v .

Pojištění sportů

Pojišťovna UNIQA rozlišuje běžné rekreační sporty, zimní sporty, nebezpečné sporty a nepojistitelné sporty. Pro zimní a nebezpečné sporty (týká se také jakéhokoliv organizovaného či profesionálně provozovaného sportu) jsou určeny speciální produkty (v kalkulátoru jsou nabídnuty automaticky po výběru konkrétního sportu). Nepojistitelné sporty: canyoning, horolezectví, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismus, skoky na laně, vysokohorská turistika nad 5.000 m n. m. a další sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti.

Zpoždění letu nebo zavazadel

Máte-li tak sjednáno ve smlouvě, máte nárok na úhradu věcí nezbytných potřeb (hygienické potřeby, nutné oblečení a občerstvení) a to v případě, že dojde k:
  • zpoždění zavazadel o více než 6 hodin u pravidelného letu (netýká se charterových letů)
  • zpoždění pravidelného letu o více než 6 hodin, a to z důvodu nepříznivého počasí, neohlášené stávky, selhání techniky nebo z provozních důvodů
Pojišťovna vám proplatí náklady max. 500 Kč za každou hodinu zpoždění, celkově nejvýše 5000 Kč. Toto pojištění se nevztahuje na případ, kdy víte předem, že se let zpozdí nebo je zrušen, a tak se ani nedostavíte na letiště. Je určené pro případy, kdy kvůli problémům uvíznete na letišti a jste nuceni si koupit nutné občerstvení, hygienické potřeby či oblečení. Nevztahuje se na nepravidelné letecké linky (chartery) ani na zpoždění způsobené důvody, které byly známy již v den rezervace letu. Pokud je let opožděn výrazněji a jste např. nuceni prodloužit si ubytování nebo dojde ke ztrátě zavazadla, můžete žádat o kompenzaci přímo leteckou společnost.

Rozšířené asistenční služby Auto+

Pokud jedete do zahraničí autem, můžete využít toto připojištění, které vám pomůže při poruše nebo havárii. Pojištění obsahuje:
  • telefonická pomoc
  • technická pomoc – příjezd a odjezd mechanika, silniční asistence, odtah vozidla do servisu, uschování vozidla, pomoc při nedostatku paliva
  • náhradní ubytování cestujících, pokud je nutné čekat na opravu vozidla
  • přeprava v zahraničí – náhradní doprava, zapůjčení náhradního vozidla až na 5 dní
  • repatriace nepojízdného vozidla zpět do ČR
Lze využít ve většině evropských států. Doba pojištění max. 31 dní. Lze využít pro vozidla stáří max. 20 let a nejvyšší povolené hmotnosti 3500 kg. Při objednání této služby se do smlouvy uvádí RZ (SPZ) konkrétního vozidla. Maximální plnění na smlouvu: 100 000 Kč. Součástí jsou zejména služby a organizace pomoci, součástí nejsou náklady na náhradní díly, součástky a provozní kapaliny. Podrobnosti v podmínkách.

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.