Cestovní pojištění online

Nejlevnější cestovní pojištění. Ceny již od 7 Kč na den.

Porovnat nabídky pojišťoven

Cestovní pojištění UNIQA

zpět na cestovní pojištění

Pojišťovna UNIQA nabízí cestovní pojištění pro jednorázové cesty do zahraničí v délce 1 den až 1 rok.

 

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem (pojistnou smlouvu a kartičky pojištěných) a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.

V případě, že je některá z pojištěných osob v okamžiku sjednání pojištění již v zahraničí, je pojistná ochrana poskytována nejdříve od 0.00 hodin 7. dne následujícího po datu sjednání pojištění.

Podmínky

Pojištění lze sjednat pro zeměpisné zóny:

  • zóna 1 – Evropa včetně většiny ostrovů, evropská část Ruska (po pohoří Ural a řeku Ural), dále také Egypt, Izrael, Maroko a Tunisko
  • zóna 2 – celý svět

Pokud je některá z pojištěných osob v okamžiku sjednání pojištění již v zahraničí, je pojistná ochrana poskytována nejdříve od 0.00 hodin 7. dne následujícího po datu sjednání pojištění.

Rodinné pojištění

Jedná se o výhodný balíček pro rodinné příslušníky. Společně mohou být pojištěni rodiče do 65 let (manžel/manželka, druh/družka, min. 1 osoba) a děti do dovršení věku 18 let (v den uzavření smlouvy), které mají společné bydliště na adrese uvedené v pojistné smlouvě (max. 4 děti), přičemž maximálně může být pojištěno 6 osob. Všechny osoby pojištění v rámci musí mít uzavřen stejný tarif pojištění.

Pojištění stornovacích poplatků

Předmětem pojištění stornovacích poplatků jsou nevratné náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení. Pojistné je vypočítáno z výše ceny zájezdu od cestovní kanceláře.

Platí pouze pro případ zrušení dovolené ze závažných důvodů, které nastanou před začátkem dovolené – např. nedobrovolná ztráta zaměstnání, vážné onemocnění nebo úraz, závažná událost v rodině, podstatné škody na majetku pojištěného způsobené živelnou událostí či trestným činem (podrobně viz. smluvní podmínky).

Pojišťovna uhraní 80% z prokazatelně zaplacených stornovacích poplatků.

POZOR! Pojištění stornovacích poplatků je nutné sjednat nejpozději následující den po zaplacení poslední splátky nebo plné výše ceny zájezdu nebo služby.

Toto připojištění nezahrnuje náklady na zpáteční cestu v případě předčasného ukončení dovolené ze závažných důvodů.

Pojištění domácího miláčka

Předmětem pojištění jsou nezbytné náklady vynaložené na veterinární léčbu zvířete v zahraničí. Pojistit lze pouze zdravé zvíře a zvíře s platným pasem zvířete (číslo pasu je nutné uvést během sjednávání smlouvy) v zájmovém chovu, zdravotní stav musí být možné doložit veterinárním osvědčením. Při výjezdu mimo území České republiky musí být zvíře označeno tetováním nebo čipem. Pojištění se sjednává pro jednoho psa či kočku ve věku od 3 měsíců do 10 let.

Limit pojistného plnění je 15 000 Kč na jedno pojištěné zvíře.

Více informací: Cestovní pojištění psa a kočky na dovolenou

Limity pojistného plnění

L5I K5 K7 K10 KS
Pojištění léčebných výloh 5 000 000 5 000 000 7 000 000 10 000 000 5 000 000
Pojištění asistenčních služeb 5 000 000 5 000 000 7 000 000 10 000 000 5 000 000
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max.plnění 5 000 000 5 000 000 7 000 000 10 000 000 5 000 000
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
– náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000 5 000 000 7 000 000 10 000 000 5 000 000
– náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000 5 000 000 7 000 000 10 000 000 5 000 000
– náklady na vyslání opatrovníka 100 000 100 000 140 000 200 000 100 000
– náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 100 000 140 000 200 000 100 000
– náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku 100 000 100 000 140 000 200 000 100 000
– náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000 100 000 140 000 200 000 100 000
– náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 100 000 140 000 200 000 100 000
– pojištění zachraňovacích nákladů 1 500 000 1 500 000 2 100 000 3 000 000 1 500 000
– odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000 100 000 140 000 200 000 100 000
– zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 100 000 140 000 200 000 100 000
– náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
– náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 150 000 150 000 300 000 300 000 150 000
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 300 000 300 000 600 000 600 000 300 000
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300 / den 300 / den 600 / den 600 / den 300 / den
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 1 000 000 5 000 000 5 000 000 1 000 000
Pojištění zavazadel x 15 000 25 000 40 000 15 000
5 000 / ks 5 000 / ks 20 000 / ks 5 000 / ks

Pojistné plnění v tabulce jsou uvedena v .

Produkt KS je určen pro nebezpečné, organizované a profesionálně provozované sporty. Produkt L5I+ (varianta se zimními sporty) neobsahuje pojištění odpovědnosti.

Pojištění sportů

Pojišťovna UNIQA rozlišuje běžné rekreační sporty, zimní sporty, nebezpečné sporty a nepojistitelné sporty. Pro zimní a nebezpečné sporty (týká se také jakéhokoliv organizovaného či profesionálně provozovaného sportu) jsou určeny speciální produkty (v kalkulátoru jsou nabídnuty automaticky po výběru konkrétního sportu).

Nepojistitelné sporty: canyoning, horolezectví, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismus, skoky na laně, vysokohorská turistika nad 5.000 m n. m. a další sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti.

Dokumenty