Články

Rady k cestovnímu pojištění od AXA Assistance

12.2. 2016 Žádné komentáře Cestovní pojištění

Evropský průkaz pojištěnce mnohdy zdaleka nepokrývá to, co je v rozsahu cestovního pojištění. Přinášíme bližší informace od AXA Assistance.

Držitel Evropského průkazu zdravotního pojištění (tzv. EHIC) má nárok na poskytnutí zdravotnické péče ve všech členských zemích Evropské unie. U některých zahraničních nemocnic však veřejné pojištění pokrývá pouze část lékařské péče. Klientovi tak může být účtována nemalá spoluúčast. Jiná zdravotnická zařízení (především ta soukromá, která se nacházejí v blízkosti lyžařských areálů) Evropský průkaz pojištěnce dokonce nemusí akceptovat vůbec a mohou po pacientovi požadovat úhradu veškerých léčebných výloh. Kromě uvedeného Evropský průkaz pojištěnce nekryje ani náklady na případný transport zpět do ČR (tzv. repatriace).

Ta může být u mnohých poranění (zlomeniny končetin, přetrhané vazy, poranění páteře či hlavy) dokonce nezbytná. Převoz často vyžaduje i doprovod lékaře či zdravotnického personálu. Tyto nemalé náklady tak musí hradit klient sám. S neakceptováním průkazu je možné setkat se i při převozu horskou záchrannou službou.

Proto je vždy lepší mít sjednané cestovní pojištění a po vzniku události neprodleně kontaktovat asistenční službu. Ta převezme koordinaci procesu ošetření a doporučí zdravotnické zařízení pro poskytnutí maximální možné péče. Spolu s tím převezme i úhradu nákladů léčebných výloh. Obrátit se na ni můžete i kdykoliv v případě potřeby.

V jednotlivých státech se přístup liší

V evropských zemích je nutné počítat i s odlišným přístupem k nastalým situacím: např. ve Francii horská služba po převozu zraněného v mnohých případech zabavuje lyže či snowboard. Mnohá rakouská soukromá zdravotnická zařízení okamžitě ošetřují i neakutní úrazy. V italských zařízeních klienti čekají naopak i desítky hodin na ošetření z důvodu upřednostňování akutnějších případů apod.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Neodmyslitelnou součástí cestovního pojištění mělo být i pojištění odpovědnosti za škodu. Zejména Francie a Rakousko patří mezi státy s vysokým povědomím o právní ochraně. Při způsobení i zdánlivě banální škody (ať už na zdraví, nebo majetku) může být po viníkovi vymáhána náhrada. Spolu s tím mohou být nárokovány i vzniklé náklady na opravu poškozené věci, léčbu poraněného atd.

Stěžejními faktory u pojištění odpovědnosti pro klienta jsou výše limitu pojistného plnění, celkový rozsah pojištění a případná spoluúčast. Tyto informace jsou obsaženy vždy v Přehledu pojistného plnění Všeobecných pojistných podmínek.

 

Produkty cestovního pojištění od AXA Assistance nabízíme pro Vás v on-line kalkulačce.

Pojištění.cz Fóra Rady k cestovnímu pojištění od AXA Assistance

Zvolené téma neobsahuje zatím žádnou odpověď. Do diskuze (1 hlas) se naposledy zapojil uživatel Pojištění.cz Pojištění.cz a poslední změna proběhla před 2 roky, 6 měsíců.

Odpovědět: Rady k cestovnímu pojištění od AXA Assistance
Informace o Vás: