Články

ČNB o bonusech a malusech v povinném ručení

15.10. 2015 Žádné komentáře Povinné ručení

Výše pojistného hrazená pojistníkem u tzv. povinného ručení, tedy povinného smluvního pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištění odpovědnosti“), je zásadním způsobem ovlivněna tzv. systémem bonusů a malusů.

Podle ustanovení § 3b odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pojištění odpovědnosti“), pojistitel zohledňuje při sjednávání výše pojistného v pojistné smlouvě celkový předcházející škodný průběh pojištění odpovědnosti pojistníka, tj. osoby, která uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu pojištění o odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojistná smlouva“). V pojistné smlouvě lze ujednat zohlednění škodného průběhu osoby, která vozidlo provozuje, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka. Zohlednění předcházejícího škodného průběhu je realizováno slevou na pojistném v případě bezeškodného průběhu pojištění pojistníka, neboli bonusem, nebo přirážkou k pojistnému v případě výplaty pojistného plnění z pojištění odpovědnosti, neboli malusem.

Účelem zavedení tohoto systému bonusů a malusů v pojištění odpovědnosti je mimo jiné motivovat pojistníky (vlastníky vozidel nebo jejich provozovatele), kteří jsou obvykle i řidiči, k zodpovědnějšímu chování na silnicích, neboť újma způsobená provozem vozidla se v zásadě promítá do výše pojistného, které je pojistník povinen platit pojistiteli.

Právní úprava nestanoví konkrétní podobu systému bonusů a malusů, a proto tato úprava závisí na zvolené obchodní politice a individuální nabídce, resp. pojistných podmínkách konkrétního pojistitele.

Detailní informace a celé znění informací pro veřejnost od ČNB naleznete na tomto odkazu : Informace pro veřejnost ohledně uplatňování bonusů a malusů v rámci tzv. povinného ručení

Pojištění.cz Fóra ČNB bonusech a malusech v povinném ručení

  • Toto téma neobsahuje zatím žádnou odpověď. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel Pojištění.czPojištění.cz a poslední změna proběhla 5 let, 3 měsíci.
Odpověď na téma: ČNB bonusech a malusech v povinném ručení
Informace o uživateli: