Převedení pojistky a vrácení daně

 • Toto téma obsahuje celkem 3 odpovědi. Do diskuze (1 účastník) se naposledy zapojil uživatel Jaroslav Král a poslední změna proběhla 11 let.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #1281 Odpovědět
   Aleš
   Host

   Dobrý den,v roce 2005 jsem uzavřel životní pojištění Flexi a využíval jsem daňového odpočtu (sice jsem měsíčně ukládal jen 300Kč),můj partner měl úrazové pojištění u České pojišťovny.
   Letos od dubna jsme na radu finanční poradkyně převedli své pojistky na ČPP (výhodnější pojistné),
   můj dotaz zni: fin.poradkyně mi řekla,že když pojištění převedu tak ho nemusím dodaňovat,ale mzdová účetní mi tvrdí,že to budu muset dodanit,
   Kdo má pravdu? Děkuji za odpověď stanek.ales@seznam.cz

  • #1282 Odpovědět
   Jirka
   Host

   Pravdu má bohužel mzdový účetní. I když popravdě, FÚ tyhle věci moc neřeší…

  • #1283 Odpovědět
   Pavel Růžička
   Host

   V tomhle případě je to velice diskutabilní ! Zákon to totiž neudává jasně, takže pravdu mají obě strany 🙂
   Máme v zákonech trošku bordel, každopádně praxe je taková že pokud převádíte smlouvu životního pojištění s vytvořenou kapitálovou hodnotou na novou smlouvu do složky mimořádného pojistného je vše v pořádku.
   Za svou 4 letou praxi jsem se nesetkal s klientem který by doplácel FŮ, a ani neznám žádného makléře který by s klientem řešil tento problém.

   Takže ještě jednou, makléř není zloděj, myslel to s vámi dobře 🙂
   Mě se v tomto případě opravdu líbí vaše jednání, proč podepisujete smlouvu s někým komu nevěříte ? 🙂
   Taková rada do budoucna: pokud budete hledat rady ze světa financí je nejlepší se obrátit na někoho kdo svou práci dělá na HPP a má za sebou několik let praxe, ne na internet ! Načetl jsem se tu už něco perel 😀

  • #1284 Odpovědět
   Jaroslav Král
   Host

   Ale nemáme tak blbej zákon, jen si ten zákon dobře přečtěte a pak o tom polemizujte. Účetní si přečetla pouze část zákona, jestli ho vůbec četla a tak výklad velmi zjednodušila. Jestliže prostředky ze zrušené pojistky se převedou na účet produktu nového pojištění, nic nedodaňuje. Nesmí ale peníze mezitím přistát na běžném účtu pojistníka.

   Níže výňatek!
   (6) Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uzavřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zvláštního právního předpisu,89), nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru za předpokladu, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let, a u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití navíc za předpokladu, že pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má sjednanou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč a pojistná smlouva s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč. U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití. V případě jednorázového pojistného se zaplacené pojistné poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání pojištění s přesností na dny. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami. Při nedodržení těchto podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplaceného pojistného základ daně snížen, s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odbytné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude převedeno nebo kapitálová hodnota pojištění bude převedena (Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2015.) na novou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 vlákna odpovědí
Odpověď na téma: Převedení pojistky a vrácení daně
Informace o uživateli: