Pojišťovna vypovídá některé body podle § 22 odst. 1 zákona č. 37/2004

Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
 • Autor
  Příspěvky
  • #3925 Odpovědět
   Jara
   Host

   Dobrý den
   Pojišťovna poslala výpověď tří z pěti druhů pojištění, případ trvalých následků úrazu, tělesného poškození úrazem a pracovní neschopnosti.
   Vypovídá ke konci pojist.období v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.Ostatní druhy pojišt. zůstávají nadále v platnosti ve stejné výši pojistného.
   Prosím o radu.
   jestli dobře rozumím výše uvedenému zákonu, když se odvolám, a nebudu souhlasit s výpovědí… pojištovna musí uznat pojistnou smlouvu v původní uzavřené podobě?
   Třikrát jsem uplatňoval plnění.
   Děkuji

  • #3932 Odpovědět

   Dobrý den pane Jaro,
   z Vašeho dotazu rozumím, že jste třikrát uplatňoval plnění, vše bylo v pořádku vyřízeno a nyní Vám dorazila výpověď ze strany pojistitele. Chcete, aby tato pojistka pokračovala beze změn dále. Jelikož máte zájem s touto pojistkou pokračovat, předpokládám, že jste byl spokojen do té doby než dorazila ona zmíněná výpověď. Zde bych se na konkrétní pojišťovnu obrátil a nechal bych si vysvětlit důvody blíže, případně si prošel konkrétní body na které se nově nebude Vaše pojistka vztahovat, zda není možné sjednat nějakou variantu pro obě strany výhodnou.
   dle § 22
   Výpověď
   (1) Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná.
   (2) Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.
   (3) Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 1 vlákno odpovědi
Odpověď na téma: Pojišťovna vypovídá některé body podle § 22 odst. 1 zákona č. 37/2004
Informace o uživateli: