Odpověď na téma: Odstoupení od smlouvy životního pojištění

#758
byrokrat
Host

Dobrý den.

Vaše příspěvky jsou velmi příjemné, nicméně jste se patrně překlepl… takže nikoliv "ode dne vzniku pojištění, ale ode dne podpisu oběma smluvními stranami:-)

viz citace zákona…:

§ 22
Výpověď

(2) Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.