Odpověď na téma: ZFP Akademie

#1738
Marek
Host

Jardo jediná potíž je v tom, že Vaše jednání nekontroluje(což je mimochodem dobře) dění v ZFP a to Vy nemůžete přenést přes srdce. To je celá potíž. Bohužel jsou zákony na Vaší straně – Vaše nedůstojné jednání nemůže být zastaveno právně, protože je svoboda slova, viďte?

PS: čtu teď knížku od Junga. Není to váš kamarád, že tu hodně píše o Vás.
"Bezprostřední příčinou je prudký afekt, který u neurotika vyvolává, jako každá emoce, sice podobné, ale rychle mizející odcizení, respektive izolaci. Také obrazy, které neurotikova fantazie používá, aby poruchu vyjádřila, mohou případně vykazovat jistou podobnost se schizoidními imaginacemi. Ale v protikladu k horzivému a nepřátelskémucharakteru těchto imaginací vzbuzijí neurotikovi fantazie dojem dramatizace a přehánění. Mohou být proto beze škody terapeuticky ignorovány. Zcela jinak je třeba ale hodnotit symptomy izolace u latentních psychóz! " atd.