Odpověď na téma: ZFP Akademie

#1691
Juraj
Host

To lidé podepisují první až druhý den po semináři. Jak někdo může tvrdit, že smlouva nikoho nezavazuje????????? Na takového člověka bych podal žalobu. Doporučuji smlouvu přečíst, pak pochopíte. Je tam spoustu omezení, podmínek a ještě více pokut.

Konkurenční doložka
ZFP využívá opět velmi širokou, ale jednoduše formulovanou, konkurenční doložku. Pokrývá celé území ČR na dobu 12 měsíců.

Smluvní pokuty a sankce
Nejvyšších pokut se chtějí domáhat společnosti ZFP Akademie a OVB. ZFP Akademie má sankce za jednotlivé porušení smlouvy od 15 tis. Kč do 1 mil. Kč, OVB dokonce od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč. „Toto je absurdní a nepřiměřené ustanovení smlouvy,“

Rozhodčí doložka!!!!!!!!!!!!!
Rozhodčí doložka přenáší případné spory mezi poradcem a finančně poradenskou společností na rozhodce. Tím může být prakticky kdokoli a jeho rozhodnutí je závazné – na základě jeho rozhodnutí lze provést i exekuci. Čím více oblastí smlouvy je přenášeno z kompetencí soudu na rozhodce, tím je smlouva rizikovější.
Rozhodčí doložka ZFP Akademie je tvrdá. Rozhodce si zvolila pouze společnost a může rozhodovat o veškerých majetkových sporech, které mohou ze smlouvy vyplynout. Týká se tedy i smluvních pokut a penále!!!!!!!!

Celkové hodnocení
Nejhoršího hodnocení se dostalo smluvám se širokými konkurenčními doložkami a vysokými smluvními pokutami – OVB (4) a ZFP Akademie (5).