Odpověď na téma: ZFP Akademie

#1644
jarda
Host

Informace jsou veřejně na netě i tu http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finmag.cz%2Fcs%2Ffinmag%2Ffinancni-poradenstvi%2Fsouboj-pojistovaku%2F&ei=Lg8XT-6sJsbN4QTivsCYBA&usg=AFQjCNG4evLdyH-g7Wng3BkTjILE-Nx-Ag&sig2=XR6wg80YZWWZJnedZyOo8w

a přidávám pár úryvků ze soudního svědectví, aby jste viděli, kdo lže, podvádí, krade a likviduje spolupracovníky…

Jediným cieľom bolo zo strany majiteľov ZFP a ním získaných niektorých organizátorov iba osobné obohatenie sa na úkor licencovaných spolupracovníkov proti zneniu zákona 43/2004 Z.z.

Cieľom niektorých z CSLP bolo získať rozhodujúci podieľ v zmluvách II piliera oproti ostatným d.s.s. A to tiež bez ohľadu na dikciu zákona. Takže nielen neeticky, ale podvodne, protizákonne.

Následne sa ale situácia vymkla z rukou ako aj ZFP, tak aj CSLP. Na tieto zjavne zločinecké aktivity reagovali ostatní licencovaní spolupracovníci, ktorí dodržali zákon a ktorí boli ukrátení o možnosť uplatnenia svojich licencií vzhľadom k faktu, že ZFP organizovala na svojich seminároch „školenia“ pre uzatváranie zmlúv pre nelicencované fyzické aj právnické osoby a následne začala organozovať prepojisťovanie ku inej d.s.s. s cieľom získať nezákonne ďalšie provízie.

Takže je zjavné, že majitelia firmy ZFP nielen že zorganizovali spolu s CSLP komplot proti zneniu zákona 43/2004 Z.z., nielen že za to brali od CSLP špeciálnu odmenu /dá sa klasifikovať ako úplatok/, ale stále sa im to málilo. Tak sa pustili aj do okrádania vlastných licencovaných spolupracovníkov nepreplácaním ich provízií, a dokonca sa to dostalo do takých rozmerov, že slečna obchodná riaditeľka ZFP Dita Schneiderová popri organizácii týchto podvodov zdokladovaných dokumentmi z porád vedenia spoločnosti ZFP v Holíči /doložím v texte/ ako aj mailami medzi kanceláriami ZFP a licencovanými spolupracovníkmi /tiež zdokladujem/ sa ešte aj vyhrážala kvalifikovaným spolupracovníkom a lektorom. Konkrétny prípad /doklady dodám/ je aj pan Ing. Jozef Nemec, ktorý nevydržal ten neľudský nátlak formou bossingu a mobbingu, a už nieje medzi živými. Bol to citlivý empatický zdravý človek, jeden z najlepších lektorov, priateľ, ktorému pani Poliaková cestou zamestnancov ZFP zakázala všetko… tak, ako aj mne a iným spolupracovníkom. A toto všetko iba preto, že na porade v Holíči mal prípomienku ku verejnému navádzaniu spolupracovníkov na antidatovanie poistných zmlúv /bol som u toho tiež/.

Sú tisícky podvedených a oklamaných spolupracovníkov ZFP, ktorí nemajú peniaze na súdne podania. V ČR sa vplyvom ďalšej zmeny podmienok spolupráce siuácia dostala vplyvom nezákonnej konkurenčnej doložky v zmluve o obchodnom zastúpeniu /zjavne s cieľom likvidácie ďalších tisícok spolupracovníkov a tým aj okradenie ich o udržovacie provízie v prospech jednotlivcov, tzv. „siedmych statočných“/ do stavu, kedy cez 2 000 spolupracovníkov nepodpísalo túto zmluvu, takže im firma odmieta vyplácať provízie. Títo organizujú hromadnú žalobu proti ZFP. Je precedens z najvyššího súdu ČR z júna t.r. U obdobnej sprostredkovateľskej firmy.