Odpověď na téma: ZFP Akademie

#1625
jarda
Host

Od xxx

Krajská prokuratúra Košice
Mojmírova 5
041 62 Košice

Vec : Trestné oznámenie na pracovníkov firmy ZFP, a.s. Holíč

Na základe skutočností, ktoré vznikly nezodpovedným prístupom pracovníkov tejto firmy mi ako invalidnému dôchodcovi vznikly vážne problémy.

Bol som spolupracovníkom tejto MLM firmy, ktorá sa prezentuje tzv. „Rodinným finančným poradenstvom“ – vzdelávaciou akadémiou. Do tejto činnosti som zapojil aj svoju manželku pani Darinu Hrehorovou, bytom Boliarov 28. Na seminároch tejto firmy nám bolo prezentované, že je všetka ich činnosť v súlade so zákonmi a že všetci dostanú vyplatené provízie a aj statusné symboly za dosiahnutú pozíciu v MLM systéme.

Podal som na základe vážnych problémov pre moju rodinu vzhľadom k tomu, že firma ZFP,a.s. nereaguje na moje zákonné požiadavky, trestné oznámenie dňa 8.11.2007 na Okresné riaditeľstvo PZ č. 10 v Košiciach a bolo mi povedané, že treba podanie dať na Prokuratúru. /strana 3/

Na základe školenia som uzatvoril zmluvu II piliera pre moju dcéru Eriku Hrehorovú /strana 3/ a uhradil som poplatok podla školenia poštovou poukážkou dňa 30.1.2006 /podacie číslo 00258 pošta Kecerovce – kópie na strane 4/. Zmluva je potvrdená a platná, čo dokladuje jej prijatie, prístup internetom na účet a telefonát s AEGON DSS v Bratislave, Mostová 2.

V prvej polovici októbra 2007 som obdržal poštou list z kancelárie Malata, Pružinský, Hegeduš & partners z Bratislavy, kde je po mne požiadavané vrátenie provízie vo výške 1945,65 Sk z dôvodu storna tejto zmluvy. /strany 11 – 12 tohoto podania/

Informácie z AEGONU potvrdzujú, že je zmluva platná a zákon 43/2004 Z.z. ani neumožňuje zrušenie tejto zmluvy a návrat do prvého piliera. Splnil som presne všetky podmienky prednášané na seminároch firmy ZFP,a.s aj pokyny pana RSDr. Jána Zbojeka z kancelárie ZFP na Štúrovej 17 v Košiciach, čo dokladujú strana 5 – 7 tohoto podania.

Na strane 8 je moja sťažnosť firme ZFP,a.s vzhľadom k tomu, že po mne v kancelárii ZFP na Štúrovej 17 v Košiciach bolo vyžiadavané za každú odovzdávanú zmluvu po 50,- Sk – o čom sa nikdy nehovorilo, poisťovne nič takého nevyberajú a ani som nedostal žiaden daňový ani iný doklad.

Na strane 9 tohoto podania je moja sťažnosť firme ZFP,a.s vzhľadom k tomu, že som nedostal statusný symbol, na ktorý som mal nárok podľa pravidiel firmy a ktorého hodnota je cca 6 000,- Sk

Na strane 10 je reklamácia mojej manželky firme ZFP,a.s., pretože jej firma postupom od roku 2001 dlhuje cez 20 000,- Sk

Na strane 13 je moje stanovisko k týmto problémom.

Na strane 15 je opakovaný list z Kancelárie „Malata, Pružinský, Hegeduš & partners z Bratislavy, kde je po mne požiadavané vrátenie provízie v odlišnej výške – 1942,- Sk a je odosieľaný z Holíča s pečiatkou ZFP,a.s., čo je tiež zaujímavé. /strana 14/

Všetky tieto aktivity ma obťažujú a mám za to, že sa firma ZFP,a.s. snaží dostať aj k ďalším mojím peniazom aj cez fakt, že našej rodine už dlhodobo dlhuje a že ráta s tým, že sa ja – nemajetný invalidný dôchodca – nebudem súdiť a že sa nechám zastrašiť vyhrážaním sa cez advokátsku kanceláriu – cez súd aj s úhradou trovov a úrokov z omeškania.

Žiadam Vás týmto o pomoc a o zastavenie takéhoto konania ZFP,a.s.

Košice 21.11.2007