Odpověď na téma: ZFP Akademie

#1605
jarda
Host

Na rozdíl od Vašeho veřejného nadávání lidem bránícím se těmto podvodům a jejich nositelům jim já pomáhám – účinně a gratis. Jsem na straně zákonů a práva, na rozdíl od Vás. Ono i na Vás také dojde, určitě jste už na seznamu.
.
Vec : Sťažnosť
Na základe môjho trestného oznámenia ČVS: OPP-5397/SE-xxx

Z podania celkom jednoznačne vyplýva, že ide o trestnú činnosť, lebo :

1. Firma ZFP, a.s. cestou kancelárie na Štúrovej xxx organizuje v rozpore so zákonmi a etikou v poisťovníctve vyberanie 50,- Sk poplatku za odovzdávané zmluvy a to ešte bez daňového dokladu dlhodobo, čím dochádza k nezákonnému obohacovaniu sa niektorých pracovníkov firmy a aj k obchádzaniu daňových zákonov

2. Firma ZFP, a.s. porušila zákon 43/2004 Z.z. tým, že zorganizovala uzatváranie zmlúv druhého piliera v podstate kýmkoľvek a brala peniaze od takto školených občanov vo svôj prospech na úkor štátu /licencia bola iba za poplatok 4000,- Sk a za ročný poplatok 1000,- Sk pre licencovaných s licenciou od úradu UFT na základe vykonaných skúšok a vydaniu certifikátu opravňujúceho na uzatváranie týchto zmlúv, čím následne firma poškodila licerncovaných spolupracovníkov, ktorých uviedla do problémov riešených NBS, políciou a súdmi v SR, pretože školila za poplatok 200,- Sk viazaný na uzatvorenie zmluvy doplnkového dôchodkového sporenia – tzv. tretí pilier, alebo za 500,- Sk, kohokoľvek. Je vedené trestné stíhanie políciou SR za túto činnosť.
Bola aj relácia v Slovenskej televízii TA 3 – v dňoch 18 až 20.6 2006 ako aj správy v celoštátnej tlači.

3. Advokátskou kanceláriou „xxx“ z Bratislavy je mi vyhrážané súdnym konaním so zaplatením úrokov a trovov, čo ohrožuje moju rodinu nielen finančne, ale aj spoločensky – ide o poškodenie mena môjho a mena mojej rodiny v zmysle účasti na uzatváraní zmlúv v rozpore so zákonom 43/2004 Z.z s následnou pokútou od NBS vo výške do 20 miliónov Sk za jednu takto nezákonne uzatvorenú zmluvu.

4. Ide evidentne o nezaplatenie provízií mojej manželke v sume cez 20 000,- Sk aj o nereagovanie firmy ZFP, a.s. na žiadosti o vyplatenie provízií, čím došlo opäť k nezákonnému obohateniu sa niektorých pracovníkov tejto firmy na môj a manželkin úkor.

5.Ide evidentne o neodovzdanie statusných symbolov na základe publikovaných a prednášaných pravidiel firmy ZFP, a.s – zlatého pera s mojou pečiatkou v hodnote cca 2500,- Sk a koženého kufra s logom firmy v hodnote cca 6000,- Sk.