Odpověď na téma: Evidenční list ze semináře ZFP

#1521
jarda
Host

Európsky parlament (EP) dnes rozhodnutím poslancov zriadil Osobitný výbor pre otázky organizovanej trestnej činnosti, korupcie a prania špinavých peňazí.

Tento nový parlamentný výbor má ročný mandát na prešetrenie prenikania organizovaného zločinu, vrátane mafie, do legálnej ekonomiky, verejnej správy a finančných systémov v EÚ. Následne má vypracovať návrh opatrení na boj s organizovaným zločinom.

Špeciálny výbor EP bude v priebehu svojho funkčného obdobia vyhodnocovať rozsah organizovanej trestnej činnosti a jej dopad na hospodárstvo a spoločnosť EÚ. Má tiež navrhnúť vhodné legislatívne a nelegislatívne opatrenia, ktoré by umožnili týmto hrozbám predchádzať a čeliť, a to tak na medzinárodnej, ako aj na európskej a národnej úrovni.

"Zriadenie výboru Európskeho parlamentu na boj proti mafii predstavuje skutočný prelom v dejinách politík Európskej únie. Európa konečne vysiela jasný signál zločineckým organizáciám a gangom: inštitúcie neustúpia organizovanému zločinu," povedala talianska liberálna poslankyňa Sonia Alfanová, ktorá je spravodajkyňou EP k tomuto bodu zasadnutia.

Dočasný výbor bude môcť v rámci svojho jednoročného funkčného obdobia, ktoré môže byť predĺžené, organizovať návštevy a vypočutia v inštitúciách únie aj jednotlivých členských štátov. Europoslanci budú môcť pozvať zástupcov podnikateľskej sféry, občianskej spoločnosti, organizácie obetí a úradníkov či sudcov zapojených do každodenného boja proti organizovanému zločinu, korupcie a prania špinavých peňazí.

O poslaneckom zložení nového výboru bude EP hlasovať počas svojho plenárneho zasadnutia 28. – 29. marca v Bruseli. Osobitný výbor by mal začať svoju činnosť koncom apríla 2012.