Odpověď na téma: Plnění u Slavie

#132317

Pro zajímavost zde máme přímo vyjádření od konkrétní pojišťovny, kdy bude celý problém hlavně s „původní“ smlouvou, před sjednáním nové smlouvy zřejmě nevypověděl starou, což je běžná praxe u všech, smlouva se musí řádně ukončit.

1) Vzhledem k tomu, že klient neuvedl číslo smlouvy nelze problém prošetřit. Pojišťovna k výpovědi přistupuje v drtivé většině případů z důvodu špatně sjednané smlouvy, nepravdivě uvedených nebo zkreslených údajů, které mají vliv na adekvátní stanovení pojistného.

2) Vzhledem k tomu, že klient neuvedl číslo smlouvy nelze problém prošetřit. Pojišťovna v případě výpovědi k výročí nebo vyjádření nesouhlasu s navýšením pojistného postupuje vždy dle zákona. Klient tedy „původní“ smlouvu před sjednáním smlouvy nové zřejmě dle zákona nevypověděl, případně nedodržel zákonné lhůty. Sjednání nové smlouvy není důvodem pro automatické ukončení smlouvy původní a nezbavuje klienta povinnosti původní smlouvu hradit dokud je platně uzavřená. Při sjednání smlouvy uvádí klient email, telefon a pokud má u nás aktuální všechny tyto údaje včetně adresy, je všemi těmito cestami upozorňován na neuhrazené pojistné. V případě, že klient neuhradí pojistné ani na základě všech zaslaných avíz a upomínek, je předán zplnomocněné externí vymáhací agentuře.