Odpověď na téma: Pojištění při nevyléčitelných nemocech

#1067
Zdeněk Zuna
Host

Mohu se s Vámi je podělit se zkušeností s touto nemocí a pro změnu,
syn již měl uzavřenou životní pojistku a tuto nemoc odborný lékař diagnostikoval po uplynutí 3měsíční ochrané lhůty.
Vše odpovídalo pojistným podmínkám a přesto pojišťovna odmítla plnit. Viz text odvolání:
Uvádíte, že diagnóza byla stanovena ke dni 26.5.2011. Toto je mylná informace, neboť k tomuto datu bylo provedeno pouze vyšetření MR přičemž v pojistných podmínkách je uvedeno, v čl.3 odst. 2 písm.s), uvedeno cituji:
Roztroušenou sklerózou se rozumí chronické onemocnění CNS vyvolané úbytkem myelinu provázené poškozením pohybových a smyslových funkcí, prokázané typickými nálezy při vyšetření CNS magnetickou rezonancí a vyšetření mozkomíšního moku. Pojistná ochrana se vztahuje pouze na případy, kdy onemocnění dosáhne stupně 6,5 dle klasifikace EDSS. Pojištěný je povinen pojistiteli předložit vyplněný tiskopis "Potvrzení diagnózy – oznámení pojistné události", jehož součástí je lékařské potvrzení o diagnóze roztroušené skleróze. Tiskopis „Potvrzení diagnózy – oznámení pojistné události“ musí vystavit odborný lékař neurologického zdravotnického zařízení na území České republiky.

Vzhledem k tomu, že v pojistných podmínkách je uvedeno vyšetření magnetickou rezonancí a vyšetřením mozkomíšního moku PU jak tvrdíte nemohla nastat k 26.5.2011 neboť bylo provedeno pouze vyšetření MR a nebyla stanovena diagnóza. První zmínka o diagnóze je v lékařské zprávě až dne 23.6.2011, které předcházelo vyšetření mozkomíšního moku ze dne 14.6.2011. Den vzniku PU tedy můžete uvádět v souladu s Vašimi pojistnými podmínkami ke dni 14.6.2011 kdy bylo vyšetřením mozkomíšního moku doplněno vyšetření MR. Na základě těchto obou vyšetření byla stanovena diagnóza.

Nerozumím tomu, jak chcete určit diagnózu z vyšetření MR, to by se asi nemuselo dělat vyšetření mozkomíšního moku a i kdyby tomu tak bylo, jako že není. Ve Vašich pojistných podmínkách je tedy rozpor, kdy chcete plnit ke stanovení diagnózy MR, ale v pojistných podmínkách je uvedeno na základě vyšetření MR a mozkomíšního moku. Toto je možné si vykládat dvojsmyslně, nepletu-li se jako laik, tak v tomto případě by mělo být plněno ve prospěch klienta.

Na základě tohoto odvolání si pojišťovna vyžádala opět zdravotní dokumentaci a vyšťourala zprávu z roku 2005, kdy byl syn na vyšetření na neurologické ambulanci pro bolesti zad. Výsledek vyšetření – negativní. Doporučeno cvičení.
Rezultát pojišťovny byl:
Při sepsání pojistné smlouvy pojištený neuvedl problémy se zády.

Zajímalo by mě kolik lidí při sepisování pojistné smlouvy uvede, že je občas bolí záda.

Rád bych slyšel názor na tuto situaci i od ostatních uživatelů tohoto fora.

Zdravím
Zuna Zdeněk