Plná moc k přepisu vzor

Plná moc k přepisu vozidla

Pokud potřebujete plnou moc k přepisu vozidla, můžete si zde stáhnout vzor k vyplnění. 

Pokud budete vytvářet svou myslete, že by měla obsahovat minimálně tyto data:

 • základní údaje o zmocněnci a zmocniteli (jméno, příjmení, adresa, ideálně i rodné číslo)
 • specifikace toho, k čemu je zmocněnec na základě plné moci oprávněn, doporučujeme vypsat detailně co může zmocněnec provádět
 • specifikace vozidla (značka, model, výrobní číslo VIN, registrační značku)
 • podpisy obou stran
 • datum a místo
 • úřední ověření (provedete na jakéhokoliv poště)

Vzor plné moci k přepisu vozidla ke stažení zdarma:

V souboru PDF k tisku a vyplnění

V dokumentu k editaci (vašemu doplnění) v PC a následně tisku

Jaké doklady s sebou:

 • osobní doklady obou stran (nebo plnou moc s ověřeným podpisem)
 • velký technický průkaz
 • malý technický průkaz
 • platnou zelenou kartu – sjednáte obratem u nás – srovnejte si povinné ručení dle SPZ zde
 • protokol o evidenční kontrole, od 1.3.2023 je prodloužená platnost 1 rok
 • doklad o převodu – kupní smlouva
Facebook
Twitter
Email
U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné podepisování papírových dokumentů, žádné chození na pobočku, žádná fyzická kontrola stavu vozidla.