Povinné ručení online

Postup při dopravní nehodě

Povinností každého vlastníka automobilu je mít povinné pojištění na svůj automobil.

Mít sjednané havarijní pojištění na váš automobil je v mnoha případech velkou výhodou při řešení dopravní nehody a následné plnění vzniklé škody. 

Dokumenty, které je potřebné mít s sebou ve vozidle

(formuláře si můžete vyzvednout u pojišťovny nebo si stáhnout z internetu)

Řádně vyplňte záznam o dopravní nehodě a následně nahlaste své pojišťovně.

Dbejte na povinnost, pokud jste viníkem nehody. Jde o Vaši povinnost zakotvenou v § 8 zákona č. 168/1999 Sb. Případný „Záznam o dopravní nehodě“ sepsaný s dalším účastníkem nehody oznámení škody nenahrazuje.

K hlášení nové události na pojišťovnu si připravte tyto podklady

  • Číslo pojistné smlouvy
  • V případě, že byla událost šetřena Policií ČR, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte adresu tohoto orgánu, popř. číslo jednací
  • Identifikační údaje pojištěné/poškozené osoby
  • Velký technický průkaz, malý technický průkaz
  • Bankovní spojení

Nahlášení může být skrze on-line formulář, telefonicky nebo písemně. Vždy dle pojišťovny, kde máte své pojištění uzavřeno. Další postupy vám sdělí přímo vaše pojišťovna.

Hlášení události Policii

Povinně se musí hlásit dopravní nehody Policii ČR u kterých dojde :

  1. Ke zranění, popřípadě usmrcení osob.
  2. Je poškozen majetek třetí osoby (dopravní značení, oplocení pozemku, zdivo, zaparkované vozidlo, atd.). Za majetek třetí osoby se nepovažuje vozidlo, jehož řidič má na dopravní nehodě účast (např. leasing)
  3. Pokud dojde při nehodě k hmotné škodě na některém z vozidel či přepravovaných věcech, která zjevně převyšuje částku 100 000,- Kč (hovoříme zde o zjevném, viditelném poškození)
  4. Dále pokud nemůžou účastníci zajistit obnovení silničního provozu vlastními silami. (nepojízdná či havarovaná vozidla blokují provoz)

V okamžiku, kdy nebude žádná z výše uvedených podmínek splněna, mohou se účastníci dohodnout na místě bez účasti Policie ČR. Účastníci spolu sepíší záznam o dopravní nehodě, ve kterém je jasně označen viník (např. formou vlastní poznámky do záznamu) a celou věc následně nahlásí pojišťovně, u které je viník pojištěn.

Když si nebudou účastníci nehody jisti, jak po nehodě postupovat, mohou věc oznámit policistům, kteří se na místo následně dostaví. Musí však každopádně počítat s časem dojezdu hlídky policie a s tím, že pachateli bude v souladu se zákonem uložena bloková pokuta. Dále bude provedena u účastníků automaticky dechová zkouška.

Doporučení

V případě kdy nehoda nespadá do ohlašovací povinnosti, jsou účastníci dopravní nehody povinni sepsat si záznam o dopravní nehodě. Pokud toto neučiní mohlo by to komplikovat následné vyřizování škody u pojišťoven. Policisté by dále touto cestou chtěli doporučit řidičům, aby ve svých vozidlech měli pro podobné případy mimo jiné reflexní vestu, což je vhodná pomůcka např. při pohybu na místě dopravní nehody, dále nějaké psací potřeby a formulář o dopravní nehodě, který je dnes snad již standardní součástí pojišťovacích smluv. V případě, že na místě nehodu řeší bez účasti Policie ČR, je vhodné, aby si vzniklé škody na vozidle zadokumentovali, například za použití fotoaparátu v mobilním telefonu.

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné podepisování papírových dokumentů, žádné chození na pobočku, žádná fyzická kontrola stavu vozidla.