Pojištění domácnosti a nemovitosti online

Pojištění majetku ERGO Bezpečný domov PLUS

Pojišťovna ERGO nabízí produkt Bezpečný domov PLUS – pojištění rodinného domu, bytu v osobním vlastnictví a domácnosti.


Produkt byl na našem webu ukončen. Aktuální nabídku naleznete přímo v online kalkulaci pojištění majetku.

Základní informace

Více obecných informací o těchto produktech hledejte na stránkách

Produkt lze sjednat se spoluúčastí:

 • spoluúčast 1000 Kč – sleva 5%
 • spoluúčast 3000 Kč – sleva 10%
 • spoluúčast 5000 Kč – sleva 15%
 • bez spoluúčasti

Pojištění nemovitosti (budovy či bytu)

Předmětem pojištění mohou být:

 • rodinný dům s max. 2 bytovými jednotkami a max. se 2 nadzemními podlažími a podkrovím
 • byt v osobním vlastnictví
 • rodinný dům nebo byt ve stavbě

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou. Platnost lze zvolit již od následujícího dne ode dne sjednání. Lze sjednat pouze pro budovy/byty nacházející se na území České republiky.

Pojistná krytí a limity pojistného plnění – budovy a byty

Obecná rizika
Požár, výbuch, kouř, přímý úder blesku, pád letadla, náraz neznámého vozidla, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád skály, stromů a stožárů, imploze, rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny, poškození neoprávněnou třetí osobou, rozbití skla z jakékoliv příčiny v rámci PČ
Zachraňovací náklady na majetek / zdraví osob navíc 15% z PČ / 30% z PČ
Stavební vylepšení a vícenáklady z důvodu změny právních předpisů (po počátku smlouvy) navíc 15% z PČ
Nepřímý úder blesku 3% z PČ
Krádež vloupáním z uzamčených prostor – movité věci určené k údržbě budov/bytů max. 100 000 Kč
dle zabezpečení
Přepětí, podpětí (vlivem provozovatele el. sítě) 50 000 Kč
Vandalismus (včetně graffiti) 50 000 Kč
Náhradní ubytování do 12 měsíců 1500 Kč / den
max. 150 000 Kč
První riziko za pojistný rok
Povodeň, záplava (max. 7 mil. Kč) – připojištění v rámci PČ
Zemětřesení, pád lavin, sesuv půdy v rámci PČ
Vystoupnutí vody z kanalizace, srážková voda 150 000 Kč
Odcizení zabudovaného příslušenství budov 100 000 Kč
Škody způsobené zvěří (lesní zvěř, ptactvo, hlodavci) 20 000 Kč
Riziko voda z vodovodního zařízení
Škody únikem vody z vodovodního zařízení, škody na prasklém potrubí způsobené mrazem nebo nahodile uvnitř budovy a na pozemku v rámci PČ
Vodovodní potrubí mimo pozemek až k vyústění do kanalizace 40 000 Kč
Ztráta vody z důvodu pojistné události 20 000 Kč
Výměna vodovodního potrubí na pozemku 10 metrů
Omezený rozsah krytí
Solární zařízení (požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz neznámého vozidla, vichřice a krupobití) v rámci PČ
Ohradní zdi, zahradní svítidla a rostlinné kultury (požár) 50 000 Kč
Oplocení, vyjma živých plotů (požár, vichřice, krupobití) 50 000 Kč
Oplocení (náraz neznámého vozidla) 1% z PČ
Osobní automobil v garáži (požár) 100 000 Kč
(časová cena)
Vedlejší stavby, drobné stavby, pergoly (max. 3 budovy do 50 m2, kromě skleníků a bazénů) – požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád skály, odcizení zabudovaného příslušenství budov, povodeň/záplava – pokud je pojištěna. Garáže jsou pojištěny na plný rozsah jako budova. v rámci PČ
Připojištění – Vedlejší stavby, drobné stavby, pergoly, skleníky (požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád skály, odcizení zabudovaného příslušenství budov, povodeň/záplava – pokud je pojištěna). Garáže jsou pojištěny na plný rozsah jako budova. dle smlouvy
Připojištění – Bazény, jejich zastřešení a elektromotory (požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz neznámého vozidla, vichřice, krupobití, pád stromů nebo stožárů, povodeň/záplava – pokud je pojištěna, odcizení elektromotoru) dle smlouvy
(první riziko)
Pojištění odpovědnosti
Znečištění zeminy a vody z důvodu uskladnění nafty / oleje v nádrži o maximálním objemu 20.000 litrů 200 000 Kč

Pojištění budovy/bytu ve stavbě

Pojistné pro budovu/byt ve stavbě se sjednává ve výši 50 % pojistného pro budovy/byt. Až do okamžiku oznámení kolaudace/nastěhování je budova/byt ve stavbě pojištěn/a na omezený rozsah krytí, konkrétně požár, výbuch, přímý úder blesku, střet nebo zřícení letadel, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád skály, odcizení zabudovaného příslušenství budov (zde limit 100.000 Kč na první riziko), povodeň/záplava – byla-li pojištěna.

Okamžikem dokončení/nastěhování je pojistník povinen ohlásit změnu pojistiteli. Po nahlášení změny dojde k rozšíření pojištění budovy/bytu v plném rozsahu.

Pojistná krytí a limity pojistného plnění – budovy a byty ve stavbě

Omezený rozsah krytí
Budovy ve stavbě a zařízení staveniště (požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, vichřice (po zabednění a zastřešení), povodeň/záplava – pokud je připojištěna v rámci PČ
Stavební materiál k rozestavěné budově (požár, výbuch, přímý úder blesku, krádež vloupáním, pád letadla, povodeň/záplava – pokud je připojištěna v rámci PČ
Odcizení zabudovaného příslušenství budov 10 000 Kč
(první riziko)
Připojištění – Povodeň, záplava (max. 7 mil. Kč) v rámci PČ
(první riziko)
Připojištění – Bazény, jejich zastřešení a elektromotory (požár, výbuch, přímý úder blesku, náraz neznámého vozidla, vichřice, krupobití, pád stromů nebo stožárů, povodeň/záplava – pokud je pojištěna, odcizení elektromotoru) dle smlouvy
(první riziko)

Pojištění domácnosti

Předmětem pojištění mohou být:

 • trvale obydlená domácnost (obývaná min. 270 dní v roce)
 • rekreační domácnost

Pojistná krytí a limity pojistného plnění – trvale obydlená domácnost

Obecná rizika
Požár, výbuch, kouř, přímý a nepřímý úder blesku, pád letadla, náraz neznámého vozidla, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád skály, stromů a stožárů, imploze, rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny, vandalismus (včetně graffiti), rozbití skla z jakékoliv příčiny, krádež vloupáním nebo pokus o takový čin, loupež v místě pojištění, škody únikem vody z vodovodního zařízení, vodních postelí a akvárií do 750 litrů v rámci PČ
Stavební součásti, elektronika, optika, anténní a rozhlas. systémy, domácí a drobná zvířata, jízdní kola, invalidní vozíky, kočárky v rámci PČ
Zachraňovací náklady na majetek / zdraví osob navíc 15% z PČ / 30% z PČ
Krádež vloupáním do zavazadlového prostoru auta v ČR (kromě peníze, cennosti, elektronika, optika) 1 % z PČ
Loupež mimo místo pojištění 50 000 Kč
Pojištění cestovních zavazadel, znovupořízení dokumentů, zneužití telefonu, zkažení mražených potravin 10 000 Kč
Peníze v hotovosti 15 000 Kč
Cennosti / Cennosti v trezoru 100 000 Kč
/ 300 000 Kč
Nebytové prostory (časová hodnota)- pletivový/ zděný/ zabezpečený/ za dveřmi bytu 5.000 / 30.000
/100.000 /
v rámci PČ
Bydliště dětí studujících v Evropě (do 25-ti let) 80 000 Kč
Ztráta vody z důvodu pojistné události 20 000 Kč
Přepětí, podpětí (vlivem provozovatele el. sítě) 50 000 Kč
Elektromotory 20 000 Kč
Náhradní ubytování do 12 měsíců 1 500 Kč / den
max. 150 000 Kč
První riziko za pojistný rok
Připojištění – Povodeň, záplava (max. 1,5 mil. Kč) v rámci PČ
Zemětřesení, pád lavin, sesuv půdy v rámci PČ
Vystoupnutí vody z kanalizace, srážková voda 150 000 Kč

Pojistná krytí a limity pojistného plnění – rekreační domácnost

Obecná rizika
Požár, výbuch, přímý a nepřímý úder blesku, pád letadla, náraz neznámého vozidla, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád skály, stromů a stožárů, imploze, rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny, vandalismus (včetně graffiti), krádež vloupáním nebo pokus o takový čin, loupež v místě pojištění, škody únikem vody z vodovodního zařízení v rámci PČ
Anténní a rozhlasové systémy v rámci PČ
Zachraňovací náklady na majetek/zdraví osob navíc 15 % z PČ
/ 30 % z PČ
Nebytové prostory – pletivový/ zděný/ za dveřmi bytu 5.000 / 30.000 /
v rámci PČ
Elektronika a optika, stavební součásti 10% z PČ
Rozbití skla 10 000 Kč
Jízdní kola, invalidní vozíky 10 000 Kč
Peníze v hotovosti, cennosti / cennosti v trezoru 0 Kč
První riziko za pojistný rok
Připojištění – Povodeň, záplava (max. 1,5 mil. Kč) v rámci PČ
Zemětřesení, pád lavin, sesuv půdy v rámci PČ
Vystoupnutí vody z kanalizace, srážková voda 150 000 Kč

Odlišně od pojištění trvale obydlené domácnosti se v případě pojistné události u rekreační domácnosti hradí časová hodnota věci.

Asistenční služby (pomoc v nouzi)

Asistenční službou pro majetkové pojištění je CORIS Praha, a. s., tel. 261 222 444.

Součástí asistenčních služeb je (limity pojistného plnění):

 • zajištění stěhovací služby a skladovacích prostor (5 000 Kč)
 • řemeslnické služby (2 500 Kč)
 • zámečník – náklady na otevření dveří (2 500 Kč)
 • náklady na výměnu klíčů, náklady na výměnu zámku, ale ne na zámek samotný (2 500 Kč)
 • střežení pojištěných místností do dalšího pracovního dne (5 000 Kč)
 • krátkodobé náhradní ubytování – max. 5 dní (600 Kč / osoba / noc)

Pojištění odpovědnosti občana

Pojištění trvale obydlené domácnosti automaticky zahrnuje pojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě s limitem 1 000 000 Kč (se spoluúčastí 1000 Kč). Tento limit lze za příplatek navýšit či lze připojištění pořídit k rekreační domácnosti v následujících variantách (se spoluúčastí určenou na celé smlouvě):

 • 3 000 000 Kč
 • 5 000 000 Kč
 • 7 000 000 Kč
 • 10 000 000 Kč

Pojistná ochrana se současně s pojištěným vztahuje i na níže uvedené spolupojištěné osoby, pokud žijí ve společné domácnosti s pojištěným:

 • manžel či manželka pojištěného
 • registrovaný partner pojištěného
 • druh či družka pojištěného
 • děti, osvojenci a děti svěřené do pěstounské péče pojištěného nebo osob uvedených výše, nejvýše však do 25 let věku dítěte

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti

Pojištění budovy/bytu, která není ve stavbě, automaticky zahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce budovy/bytu s limitem 1 000 000 Kč (spoluúčast 1000 Kč). Pojištění se vztahuje i na osoby, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou chodeb, schodišť, chodníků a prostranství patřících k budově či bytu uvedené v pojistné smlouvě, pokud byla škoda způsobena při výkonu této činnosti.

Pojištění nemovitosti ve stavbě zahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy/bytu nebo díla ve stavbě nebo demolici s limitem 1 000 000 Kč (spoluúčast 1000 Kč).

V obou případech lze za příplatek navýšit limit v následujících variantách (se spoluúčastí určenou na celé smlouvě):

 • 3 000 000 Kč
 • 5 000 000 Kč
 • 7 000 000 Kč
 • 10 000 000 Kč

Podmínky a omezení produktu

U produktu je povinná indexace (navýšení pojistného na další rok, pokud se zvýší ceny spotřebitelských služeb a zboží nebo stavebních prací).

Pojištění nelze sjednat pro:

 • budovy sešlé, neudržované, opuštěné
 • budovy/byty, ve kterých je více než 50 % podlahové plochy využíváno k podnikatelské činnosti
 • budovu/byt s výrobní podnikatelskou činností, skladem barem, hernou, bowlingem…
 • budovu s více než dvěma bytovými jednotkami
 • nemovitosti pouze na spoluvlastnický podíl (lze pojistit 100% nemovitosti jedním ze spoluvlastníků – více informací)
 • samostatné garáže (pouze jako součást pojištění rodinného domu či bytu jako vedlejší budova)

Dokumenty

U nás je sjednání skutečně 100% on-line. Vyplníte údaje, zaplatíte, obdržíte dokumenty e-mailem a hotovo. Nebudeme vás obtěžovat po telefonu či vyplňovat s vámi smlouvu ručně, žádné chození na pobočku, žádné podepisování papírových dokumentů.